Refleksja: Wychowanie szlachetnego człowieka możliwe jest jedynie w oparciu o Dekalog, Ewangelię i prawo naturalne

Bez oparcia o Dekalog, Ewangelię i prawo naturalne nie da się stworzyć społeczeństwa uczciwego i myślącego kategoriami dobra wspólnego, żyjącego według reguły obowiązku wobec innych ludzi, a nie tylko według reguły zaspokajania własnych, egoistycznych potrzeb. Nie da się zahamować przestępczości, jeśli od dziecka nie będziemy uczyć człowieka bojaźni Bożej i szacunku dla dziecięciu przykazań. Jedynie bowiem szacunek dla Bożych przykazań stanowi naprawdę skuteczną podstawę szacunku dla prawa ustanowionego przez ludzi.

Czytaj dalej

Refleksja: Wiara w Boga jest naszym wolnym wyborem

W ostatnim felietonie napisałem, że Kościół niczego nam nie narzuca, a jedynie proponuje. Otóż Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza – wybór należy do każdego z nas. Bo czym jest zbawienie? Jest to stworzenie mostu pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Tego mostu nie było przed przyjściem Chrystusa – to On zbudował most, na który możemy wejść. Bóg nas kocha i zaprasza, byśmy na niego weszli. Możemy z tego zaproszenia skorzystać lub je odrzucić – nie ma tu żadnego przymusu. Jak napisano w Starym Testamencie: „On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Zachować przykazania i dochować wierności – to Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę – co zechcesz? Po co wyciągniesz rękę? Przed ludźmi życie i śmierć – co ci się podoba, to będzie ci dane” [Syr 15,14-17].

Czytaj dalej

Refleksja: Postępujmy tak, aby inni patrząc na nasze życie uwierzyli, że Bóg istnieje

Kościół niczego nam nie narzuca, a jedynie proponuje. Boże przykazania nie są kajdanami w jakikolwiek sposób krępującymi człowieka, jednak wyryte zostały przez Stwórcę nie tylko na kamiennych tablicach, lecz także w sercu każdego człowieka. Pozostają tam dopóki nie ulegnie on deprawacji moralnej, dopóki nie ulegnie szatańskiemu kłamstwu ogłaszającemu śmierć Boga. Dopóki poprzez grzechy nie zabije swojej duszy sumienia, która mówi mu wyraźnie co jest moralnie dobre, a co złe. Boże przykazania są ostoją człowieka i ratunkiem dla ludzkiej cywilizacji. Można je porównać do przepisów ruchu drogowego, bez przestrzegania których poruszanie się po drodze kończy się tragicznie nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników.

Czytaj dalej

Raport wydarzeń w Parafii w Sulistrowicach w roku 2022

 1. W 2022 r. w naszej parafii zostało ochrzczonych 52 dzieci, do Komunii Św. przystąpiło 21 dzieci, zawarto 29 małżeństw, odeszło do wieczności 12 osób, do bierzmowania przystąpiło 41 osób.

 2. Ok. 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok 2021/2022 na szczycie Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem.

 3. W styczniu 2022 roku na skutek silnej wichury został zerwany dach w kościele na Ślęży. Dzięki wsparciu materialnemu Powiatu Wrocławskiego, Nadleśnictwa Miękinia oraz wiernych dach został w pełni przywrócony do stanu sprzed wichury oraz odpowiednio zabezpieczony.

 4. W marcu 2022 roku w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach odbyła się transmisja Mszy Świętej przeprowadzona przez TV Polonia, która posiada ogólnoświatowy zasięg. Mszy Św. przewodniczył oraz wygłosił homilię JE abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.

 5. W marcu 2022 r. dokonaliśmy renowacji ławek w kościele na Ślęży oraz założone zostało ogrzewanie pod ławkami.

 6. Na wiosnę w kościele parafialnym w Sulistrowicach oraz na plebani zakończono prace remontowe, m.in. malowanie frontonu kościoła, malowanie i zabezpieczenie dachu, wymiana posadzki na tarasach plebanii oraz wymiana posadzki (na marmurową) w prezbiterium kościoła parafialnego, wykonanie nowych schodów wejściowych plebanii, wymiana wentylacji kościoła. Zainstalowano również nowe głośniki zewnętrzne przy kościele. Został również pomalowany dach plebanii.

 7. 8 kwietnia 2022 miała miejsce kolejna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która rozpoczęła się Mszą Święta o godz. 19.00 w kościele na Ślęży. Po niej uczestnicy wyruszyli wybraną przez siebie trasą. W tym roku zapraszamy do wyboru były dwa warianty: dookoła Ślęży [39 km] lub do Oławy [54 km].

 8. W kwietniu 2022 r. w Sulistrowicach w miejscu, w którym osiedlają się nowi mieszkańcy naszej parafii został postawiony nowy krzyż – poprzedni krzyż przydrożny przy ul. Nowej w Sulistrowicach uległ degradacji. Głównymi fundatorami są członkowie Rady Parafialnej, Pani Krystyna Ewa Lech-Gargała i Wiktor Zalaszczyk.

 9. Od 10 kwietnia (Niedziela Palmowa) do 13 kwietnia w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je będzie ojciec redemptorysta z Barda Śląskiego – ks. Sylwester Cabala.

 10. W kwietniu 2022 r. około 200 osób wzięło udział w Multimedialnej Drodze Krzyżowej z Przełęczy Tąpadła na Górę Ślężę. Na zakończenie nabożeństwa w kościele na Ślęży odprawiona została Msza Św. odprawiana przez księży naszej parafii oraz zaproszonych księży z parafii sąsiednich.

 11. W kwietniu 2022 r. nasza Archidiecezja zyskała nowego biskupa pomocniczego, ks. bp. Macieja Małygę, który posługiwał w Domu Formacji Stałej Kapłanów w Sulistrowiczkach.

 12. 1 maja 2022 r. odbyła się pierwszomajowa pielgrzymka na Ślężę ze św. Józefem Rzemieślnikiem. Wierni wędrowali wieloma różnymi drogami, by spotkać się razem na Mszy św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP. Uroczystą Mszę Św. odprawił ks. dr Ryszard Staszak przy asyście ks. Jakuba Bartczaka.

 13. W maju w podziękowaniu ministrantom za całoroczną służbę przy ołtarzu oraz pięknie przygotowane Triduum Paschalne, duszpasterze Parafii w Sulistrowicach zorganizowali kilkudniową wycieczkę do Warszawy. W wyjeździe wzięło udział dwudziestu ministrantów oraz trzech opiekunów. Wycieczka miała charakter edukacyjny i patriotyczny. Odwiedzono m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, starówkę warszawską, Niepokalanów, Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, warszawskie Łazienki i Centrum Nauki Kopernik.

 14. 29 maja 2022 roku odbył się jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Ryszarda Staszaka, proboszcza parafii w Sulistrowicach i 10-lecie przekazania kościoła na szczycie Ślęży pod opiekę Sulistrowickiej Parafii, a tym samym rozpoczęcia odbudowy kościoła na Ślęży (2012-2022). Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Metropolita Wrocławski ks. abp. Józef Kupny. Po Mszy Św. zorganizowany został festyn dla parafian i gości.

 15. 5 czerwca 2022 roku odbyła się I Komunia Święta. Przystąpiło do niej 21 dzieci.

 16. 13 czerwca 2022 r. w Sanktuarium w Sulistrowiczkach odbyła się Msza Św., odsłonięcie oraz poświęcenie 2-metrowej, wykonanej w piaskowcu rzeźby pomnika Bolka II, księcia związanego ze Śląskiem oraz górą Ślężą. Rzeźba jest odwzorowaniem sarkofagu w Krzeszowie. Pomnik został ufundowany przez JE Abpa Józefa Kupnego, Metropolitę Wrocławskiego. Bolko II to ostatni suwerenny polski książę na Śląsku, nie dał się zhołdować Janowi Luksemburczykowi, pozostając wiernym koronie Polskiej. Zmarł 28 VII 1368 r.

 17. W lipcu zakończyliśmy remont uszkodzonego przez silne wiatry dachu kościoła pw. Nawiedzenia NMP na Górze Ślęży. Udało się ostatecznie zabezpieczyć dach blachą miedzianą.

 18. W sierpniu przeprowadziliśmy remont uszkodzonej również na skutek wichury – rynny na zachodnio-północnej ścianie kościoła na Ślęży. Ustawiliśmy rusztowania, uzupełniliśmy rynny oraz upewniliśmy się, że wszystkie elementy dachu zostały prawidłowo zamocowane.

 19. W sierpniu 2022 r. miała miejsce peregrynacja oraz zawierzenie św. Michałowi Archaniołowi parafii w Sulistrowicach. W czasie trzech dni była możliwość duchowego umocnienia i oddania pod opiekę św. Michała Archanioła. Czas modlitwy odbywał się w Sanktuarium w Sulistrowiczkach, a także w kościele na Ślęży, gdzie w sobotę odbyła się konferencja o walce duchowej, Eucharystia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie.

 20. We wrześniu kolejny już raz uczestniczyliśmy w Archidiecezjalnym Spotkaniu Młodzieży na szczycie Ślęży. Wydarzenie przyciągnęło ponad 1000 młodych osób z terenu całej archidiecezji. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. bp. Jacek Kiciński.

 21. Bierzmowanie w naszej parafii odbyło się 26 września w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Mszy Św. przewodniczył i udzielił sakramentu bierzmowania JE ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski. Do bierzmowania przystąpiło 41 młodych osób z naszej parafii.

 22. 30 października obchodziliśmy Uroczystość Poświęcenia Kościoła parafialnego w Sulistrowicach oraz jubileusz związany z 670-tą rocznicą powstania pierwotnego kościoła w Sulistrowicach (1352-2022). Czas powstania kościoła to lata władania tymi terenami przez Bolka II, księcia Piastowskiego związanego ze Śląskiem oraz górą Ślężą. Dla uczczenia tej postaci zrekonstruowaliśmy rzeźbę będącą odwzorowaniem nagrobka sarkofagu Bolka II w Krzeszowie. Z tej okazji odbył się koncert muzyczny zespołów NOE i Totus Tuus, kiermasz ciast i poczęstunek.

 23. Od 13 maja do 13 października wierni licznie gromadzili się na nabożeństwach fatimskich.

 24. Pod koniec października wysypaliśmy nowy kamień – specjalny żwir ozdobny na placu i wokół kościoła w Sulistrowicach z drogami okalającymi, włącznie z tą prowadzącą na cmentarz.

 25. Na początku listopada przy krzyżu ołtarza głównego w kościele na Ślęży umieściliśmy nowe figury – Matkę Bożą Bolesną oraz Św. Jana Ewangelistę. Rzeźby wykonał Andrzej Bukowski, znany rzeźbiarz z Kościeliska.

 26. 2 listopada 2022 w naszej parafii miała miejsce zbiórka do puszek na potrzeby Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

 27. W listopadzie 2022 nasza parafia uczestniczyła w zbiórce trwałej żywności oraz innych artykułów potrzebnych Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich, którzy szczególnie ucierpieli na skutek trwającej wojny na Ukrainie. Zebrane artykuły zostały przekazane polskim rodzinom w dzisiejszej Ukrainie (mieszkańcom m.in. Lwowa, Kołomyji, Zimnej Wody czy Bóbrki) za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.

 28. 20 listopada 2022 w naszej Archidiecezji odbył się „Światowy Dzień Młodzieży” pt. „Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Łk [1,39]”. Nasza młodzież wraz z ks. Jakubem Bartczakiem wzięła udział w tym wydarzeniu.

 29. W dn. 18-21 grudnia odbyły się owocne rekolekcje adwentowe, prowadził je ks. dr Arkadiusz Kruk, wykładowca teologii duchowości w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 30. W Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2022) o północy w kościele na Ślęży odbyła się pasterka, w której wzięło udział ok. 200 wiernych. Oprawa muzyczna Mszy św. została wykonana przez zespół muzyczny z Pieszyc.

 31. Ok. 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok 2022/2023 na szczycie Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem.

 32. W przygotowaniu jest książka autorstwa ks. dra Ryszarda Staszaka pt. Arcybiskup Józef Kupny – Góra Ślęża – Tabor Młodych. Książka związana jest z 10-leciem posługi pasterskiej Księdza Arcybiskupa w naszej archidiecezji.

 33. W związku z fatalnym stanem i nieszczelnością okien w kościele na Ślęży, przez które podczas obfitych opadów do wnętrza kościoła dostaje się woda, po zakończeniu remontu dachu w kościele na Ślęży powróciliśmy do prac związanych m.in. z wymianą okien na nowe drewniane z witrażami. Przygotowaliśmy projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: ocieplenie stropu strychu pod poddaszem; wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na nowe z witrażami; remont tynku zewnętrznego – ze względu na korozję planujemy usunięcie starego tynku na ścianie za ołtarzem, w jego miejsce będzie tynk renowacyjno-termoizolacyjny – na te prace otrzymaliśmy pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planujemy też uzupełnienie elewacji północnej części kościoła znajdującej się nad zakrystią (tynk konserwatorski – odporny na wysoką wilgotność panującą na szczycie Ślęży). W najbliższym czasie planujemy zakup pompy cieplnej. Wkrótce odbędą procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy remontów. Wszystkie prace mają na celu poprawienie komfortu wiernych oraz turystów odwiedzających zimową porą kościół na Ślęży – dzięki temu będzie sucho i ciepło wewnątrz świątyni.

 34. Planujemy termomodernizację obiektów parafialnych w Sulistrowicach, Sulistrowiczkach i na Ślęży.

 35. W tym roku planujemy kontynuowanie prac przy Grocie Bolka IIeksploracja, zbadanie oraz powiększenie przestrzeni znajdującej się pod schodami prowadzącymi do kościoła na Ślęży. Przed przystąpieniem do prac gruntownie przebadaliśmy dany teren specjalistycznym georadarem przy asyście historyków i archeologów z Warszawy. Wkrótce zwrócimy się o zgodę na kontynuowanie prac do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

 36. Przez cały rok 2022 Sanktuarium MBDR w Sulistrowiczkach było nawiedzane przez pielgrzymów z Archidiecezji Wrocławskiej oraz wiernych z całej Polski. Wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty. Kościół na Ślęży cieszył się równie licznymi odwiedzinami.

 37. Planujemy powrócić do rozmów z dyrekcją Lasów Państwowych na temat zamiany działek pod budowę Muzeum Ziemi Ślężańskiej na Ślęży.

Czytaj dalej

Refleksja: Cywilizacje rozpadają się od wewnątrz, bo ludzie są słabi moralnie oraz zapominają o Bogu

Triduum w Sulistrowiczkach ze świętym Michałem Archaniołem 2022

Jest we współczesnym świecie dużo dobra, jest bardzo dożo ludzi miłosiernych, ofiarnych, pełnych poświęcenia dla innych. Ludzi potrafiących przebaczać zadane im krzywdy, potrafiący wyciągnąć ręce do zgody drugiemu człowiekowi. Potrafiący podzielić się kawałkiem ciężko zarobionego chleba z ludzi biednymi i dotkniętymi niezawinionym nieszczęściem. Wielu jest ludzi potrafiących pracować dla dobra wspólnego bez egoistycznego myślenia jedynie o swoich interesach. Każdy z nas dostrzega jednak w tym świecie także wyraźniejsze niż kiedyś działanie sił zła.

Czytaj dalej

Napisali o nas

Duch braterstwa – Niedziela
Zostanie po nas ślad – Niedziela
Droga krzyżowa na Ślęży – Gość Niedzielny
Nowy Rok na Ślęży – Gość Niedzielny
Radio Rodzina – 7 sierpnia 2017
Sylwester na Ślęży – 1 stycznia 2018
Gość Niedzielny – 10 stycznia 2016
gazetadolnyslask.pl – 25 stycznia 2015
Tygodnik Niedziela – 21 grudnia 2014
Radio Rodzina – 4 grudnia 2014
Gość Niedzielny – 10 sierpnia 2014
Tygodnik Niedziela – 1 grudnia 2013
Gość Niedzielny – 17 listopada 2013
Gość Niedzielny – 28 lipca 2013
Gazeta Wyborcza – 13 czerwca 2013
Gość Niedzielny – 7 kwietnia 2013
Gazeta Wrocławska – 22 luty 2013
Tygodnik Niedziela – nr 34/2012
Tygodnik Niedziela – 21 sierpnia 2011

Odbudowa kościoła