27 września 2012 r. decyzją Metropolity Wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego, kościół Nawiedzenia NMP na Ślęży został przekazany pod opiekę rzymsko-katolickiej Parafii w Sulistrowicach, jako czwarty kościół pomocniczy.


Rok 2013

 1. 20 lutego 2013 r. uzyskaliśmy wpis do księgi wieczystej nieruchomości na Ślęży, która od tej pory stała się własnością Archidiecezji Wrocławskiej. W związku z tym musieliśmy zebrać cały komplet dokumentacji m. in. umowy prawne, od archeologów, konserwatora zabytków, wcześniejszy projekt remontu kościoła, zezwolenia na prowadzenie budowy.
 2. W pierwszym kwartale 2013 r. zabezpieczyliśmy przed zawaleniem ściany szczytowe świątyni oraz naruszone, na skutek prac archeologicznych w latach 2004 – 2006 fundamenty i statykę kościoła, a także ołtarza głównego i chóru.
 3. W lipcu 2013 r. wykonaliśmy kompleksową dokumentację techniczną kościoła, wieży konstrukcji stalowej stropu w nawie głównej oraz ratunkowych grodzic zabezpieczających kościół przed katastrofą budowlaną.
 4. We wrześniu 2013 r. wykonaliśmy dokumentację elektryczną, następnie podłączyliśmy świątynię do sieci energetycznej.
 5. W październiku 2013 r. odnowiliśmy i zabezpieczyliśmy zabytkowe schody oraz mur oporowy wokół kościoła. Do tej pory schody porastała roślinność, rozsadzając je od środka, a na murze rosły drzewa.
 6. Również w październiku 2013 r. ustawiliśmy nefrytowy ołtarz polowy i lektorium wraz z drewnianym daszkiem, zabezpieczającym przed deszczem i słońcem, tak by móc swobodnie celebrować Mszę Św., która odtąd była odprawiana na schodach przed kościołem w każdą niedzielę i święta.
 7. W grudniu 2013 r. wykonaliśmy konstrukcję stalową pod płytę stropową. Zamontowaliśmy stalowe grodzie zabezpieczające skarpę, na której spoczywa zabytkowy granitowy ołtarz oraz chór. Na ten cel udało się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 65 tys. zł.
 8. Ponadto w grudniu 2013 r. udało się uratować ołtarz główny kościoła.

Rok 2014

 1. Z początkiem 2014 r. przygotowaliśmy medale wybite w srebrze (próba Ag 0,999 potwierdzona Świadectwem Badania) na rzecz ratowania kościoła na Ślęży, następnie rozpoczęliśmy ich sprzedaż.
 2. W marcu 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek o dotację w programie “Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków” na rzecz remontu Kościoła na Ślęży, i przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 43 tys. zł przyznaną przez Burmistrza Pana Stanisława Dobrowolskiego oraz Radę Miasta i Gminy Sobótka na remont wieży kościoła na Ślęży.
 3. W kwietniu 2014 r. rozpoczęliśmy prace związane z renowacją wieży widokowej, która będzie dostępna dla zwiedzających. Ustawiliśmy rusztowanie przed położeniem nowych krokwi na dachu oraz blachy tytanowo-cynkowej, następnie nowymi cegłami klinkierowymi uzupełniliśmy zmurszałe cegły. Ponadto przygotowaliśmy materiały na położenie płyty żelbetowo – szklanej na konstrukcji stalowej.
 4. Ponadto w kwietniu 2014 r. zabezpieczyliśmy wykopaliska archeologiczne przed rozpadem, m. in. uzupełniliśmy bramę wejściową średniowiecznego zamku oraz absydy pierwotnego kościoła romańskiego z XII wieku. Równolegle trwały prace związane z renowacją wieży widokowej kościoła na Ślęży.
 5. W maju 2014 r. na zewnątrz kościoła ustawiliśmy ławki, ufundowane przez leśników z Miękini, aby wierni mogli uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach. Ponadto zakupiliśmy 120 mkw płyt granitowych na posadzkę kościoła.
 6. W czerwcu 2014 r. chcąc zabezpieczyć się przed aktami wandalizmu, zamontowaliśmy kamery wewnątrz oraz na zewnątrz świątyni.
 7. W lipcu 2014 r. wykonaliśmy oświetlenie podziemnych reliktów, wzmocniliśmy również konstrukcję schodów ołtarza. Na konstrukcji stalowej położyliśmy blachę oraz zbrojenie.
 8. 10 sierpnia 2014 r. w ołtarzu kościoła na Ślęzy zamontowaliśmy 7 ikon – Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie NMP, Narodzenie Jezusa, Cud w Kanie Galilejskiej, Ukrzyżowanie Jezusa . Zmartwychwstanie, Ostatnia Wieczerza. Są to repliki ikon bizantyjskich z XII w.
 9. Pod koniec sierpnia 2014 r. zabezpieczyliśmy przed osuwaniem się, skarpę pod kościołem poprzez nasadzenie ok. 100 krzewów jałowca i kosodrzewiny.
 10. 11 września 2014 r. zakończyliśmy betonowanie stropu wewnątrz świątyni. Prace w bardzo trudnych warunkach – na szczycie Ślęży, na wysokości 718m ! wykonała firma Sanbet. Przed rozpoczęciem geodeci wypoziomowali posadzkę kościoła oraz przygotowano teren pod pompę do betonu. Następnie kilkunastometrowym rękawem przetransportowano płynny beton na wysokość kościoła. Na stropie świątyni całość siatki stalowej została zawibrowana. Zużyliśmy ponad 48 ton betonu! Po zakończeniu prac teren przed kościołem został wyrównany, posprzątany oraz została posiana trawa.
 11. 15 września 2014 r. wybraliśmy projekt ołtarza soborowego do kościoła na Ślęży, którego autorem jest rzeźbiarz Jerzy Bokrzycki. Ołtarz w postaci krzewu gorejącego będzie wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast mensa ołtarzowa – z hartowanego szkła.
 12. 22 września 2014 r. zakończyliśmy ostatni etap prac betoniarskich wewnątrz kościoła – zabetonowanie konstrukcji stalowej schodów przed ołtarzem głównym. Na ten cel zużyliśmy 10 ton betonu płynnego. Prace zafundował sponsor – firma Sanbet.
 13. Niedziela 28 września 2014 r. na zawsze zapisze się w naszej pamięci gdyż o godz. 14.00 odbyła się pierwsza po 10-ciu latach, historyczna Msza Święta wewnątrz kościoła na Ślęży. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób.
 14. 4 października 2014 r. w miejscu, w którym pierwotnie znajdował się Krzyż Misyjny – przed głównym wejściem do Kościoła na szczycie Ślęży – został postawiony nowy. Pierwszy krzyż został wzniesiony w XVII wieku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został zniszczony przez nieznanych sprawców, obecnie zaś znajduje się wewnątrz świątyni. Po latach krzyż powrócił na swoje historyczne miejsce.
 15. Na początku listopada 2014 r. ustawiono konfesjonał podarowany przez Siostry Nazaretanki z Wrocławia. Ponadto siostry ofiarowały stacje drogi krzyżowej, która zostanie umieszczona na bocznej, prawej ścianie kościoła.
 16. 14 listopada 2014 r. wykonaliśmy nowe granitowe schody prowadzące do podziemi. Wkrótce podziemia zostaną udostępnione dla zwiedzających.
 17. 20 listopada 2014 r. zakończyliśmy prace związane z remontem zakrystii. Wykonaliśmy m. in. osuszanie, tynkowanie, malowanie, konserwację zabytkowego portalu oraz misę „lavabo”, a także renowację witrażowych okien. Ponadto zakupiliśmy zabytkowe, dębowe meble liturgiczne oraz wykonaliśmy instalację elektryczną wewnątrz zakrystii.
 18. 22 listopada 2014 r. zostały ukończone prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnątrz całego kościoła na Ślęży (oświetlenie podziemi, wieży, ołtarza, wejścia do kościoła, prezbiterium, nawy głównej oraz zakrystii, w której znajduje się tablica rozdzielcza). Ponadto zakupiliśmy i zamontowaliśmy nagłośnienie, w tym 7 głośników, wzmacniacz oraz mikrofony.
 19. 24 listopada 2014 r. ukończyliśmy prace budowlane przy renowacji wieży widokowej. Wymieniliśmy – na dębowe – wszystkie okna i drzwi prowadzące na wieżę kościoła oraz na galerii. Wykonaliśmy też renowację zabytkowych schodów, konstrukcji stalowej oraz balustrady. Ściany wieży uzupełniliśmy nowymi tynkami i pomalowaliśmy. Przy wejściu na szczyt wieży wykonaliśmy nowy podest oraz nową podłogę na całej galerii widokowej z desek dębowych o grubości 6 cm. Odrestaurowaliśmy metalową barierkę, drewnianą poręcz oraz krzyż i cegły na szczycie wieży. Całość została zaimpregnowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków we Wrocławiu.
 20. 8 grudnia 2014 r. odbył się odbiór wieży przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 21. Pod koniec 2014 r. do nagłośnienia kościoła podłączyliśmy organy Johanusa.
 22. Na przełomie 2014 / 2015 r. na ścianie frontowej kościoła zamontowaliśmy – wcześniej zniszczone – tablice informacyjne, przedstawiające historię świątyni na Ślęży w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Rok 2015

 1. W Sylwestrowej Mszy Świętej na szczycie Ślęży uczestniczyło ponad 200 osób. Na żywo w internecie oglądało nas ok. 400 osób.
 2. Pod koniec stycznia 2015 r. nagraliśmy film opowiadający historię odbudowy Kościoła na szczycie Ślęży.
  10 lutego 2015 r. zamontowaliśmy metalową balustradę przy zabytkowych schodach prowadzących do świątyni.
 3. 15 lutego 2015 r. na frontowej ścianie kościoła zawiesiliśmy nowy banner oraz tablice informacyjne przedstawiające historię kościoła w trzech językach
 4. 20 lutego 2015 r. rozpoczęliśmy prace związane z ułożeniem granitowej posadzki wewnątrz kościoła. Spośród zniszczonych XVII wiecznych zabytkowych płyt udało nam się odzyskać i odrestaurować ok. 20%. Zostały one umieszczone w przedniej części kościoła (pod chórem) – w miejscu, w którym nie były prowadzone badania archeologiczne – oraz przy wejściu do zakrystii. Pozostałą część posadzki uzupełniliśmy nowymi płytami granitowymi.
 5. 24 lutego 2015 r. w miejscu starych, spróchniałych drzwi do zakrystii zamontowaliśmy nowe, wykonane z drewna dębowego
 6. 28 lutego 2015 r. odrestaurowaliśmy zabytkowy portal nad drzwiami wejściowym do zakrystii oraz misę lavabo. Zakrystia została osuszona, odgrzybiona oraz pomalowana.
 7. 1 marca 2015 r. zakończyliśmy prace związane z nagłośnieniem w całym kościele oraz oświetleniem w podziemiach i na wieży.
 8. 5 marca 2015 r. w jednej z nisz ściany bocznej zamontowaliśmy herb Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego – patrona odbudowy kościoła na Ślęży.
 9. 10 marca 2015 r. Rozpoczęliśmy montaż promienników grzewczych. Ponadto obok wzmacniacza umieściliśmy rozdzielnicę, a w tylnej części kościoła – licznik prądu.
 10. 12 marca 2015 dla zwiększenia bezpieczeństwa zwiedzających w podziemiach świątyni wykonaliśmy chodnik. Do jego części wykorzystaliśmy zniszczone płyty posadzki. Przy ścieżce zwiedzania – w najważniejszych historycznie miejscach – zamontowaliśmy tablice informujące.
 11. 15 marca 2015 r. na chórze powiesiliśmy nowy obraz przedstawiający Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – patronkę kościoła. Organy Johanusa zostały podłączone do nagłośnienia sieciowego.
 12. 20 marca 2015 r. wymieniliśmy – na dębowe – wszystkie okna i drzwi prowadzące na wieżę kościoła oraz na galerii. Wykonaliśmy też renowację zabytkowych schodów, konstrukcji stalowej oraz balustrady. Ściany wieży uzupełniliśmy nowymi tynkami i pomalowaliśmy.
 13. 25 marca 2015 r. przy wejściu na szczyt wieży wykonaliśmy nowy podest oraz nową podłogę na całej galerii widokowej z desek dębowych o grubości 6 cm. Odrestaurowaliśmy metalową barierkę, drewnianą poręcz oraz krzyż i cegły na szczycie wieży. Całość została zaimpregnowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków we Wrocławiu.
 14. W marcu 2015 r. w związku z dużą wilgocią panującą na szczycie Ślęży udrożniliśmy wentylację kościoła (powstałą jeszcze w XIX wieku) oraz zainstalowaliśmy mechaniczną wentylację osuszającą podziemia. Konstruktorzy kościoła na Ślęży już w XIX w. mieli świadomość surowych warunków atmosferycznych – w tym wilgoci – panujących na szczycie Ślęży. W związku z tym zamontowali otwory przepływu powietrza wewnątrz ścian świątyni. Dotarliśmy do dokumentacji konstrukcji kościoła z tamtego okresu, następnie udrożniliśmy pierwotną wentylację – naprawiliśmy uszkodzoną część poszycia dachu, przez którą woda spływała po ścianach oraz wewnątrz murów powodując zawilgocenie (m.in. ścianę nad głównym ołtarzem). Następnie w odpowiednich miejscach udrożniliśmy otwory wentylacyjne wewnątrz i na zewnątrz świątyni, po czym zabraliśmy się za osuszenie, uzupełnienie ubytków oraz malowanie ściany ołtarzowej.
  Pod koniec marca 2015 r. zainstalowaliśmy mechaniczną wentylację osuszającą podziemia świątyni. Dzięki temu, mimo wilgotnego mikroklimatu panującego na szczycie Ślęży, wewnątrz kościoła nie czuć już nieprzyjemnego zapachu stęchlizny, a wilgotność utrzymuje się na dobrym, niskim poziomie.
 15. 10 kwietnia 2015 r. zakończyliśmy malowanie wnętrza kościoła. Po uprzednim osuszeniu pomalowana została frontowa ściana ołtarzowa, a także okiennice oraz tylna część kościoła.
 16. 15 kwietnia 2015 r. odrestaurowaliśmy i zaimpregnowaliśmy części drewniane: kolumny podtrzymujące chór, posadzkę i balustradę chóru, drzwi i schody prowadzące na wieżę, oraz posadzkę tarasu galerii widokowej.
 17. 17 kwietnia 2015 r. zakończyliśmy prace związane z ułożeniem granitowej posadzki wewnątrz kościoła. Ponadto zamontowaliśmy szklaną płytę, przez którą można podziwiać relikty pierwotnego kościoła z XII w. oraz średniowiecznego zamku z XIV w.
 18. 27 kwietnia 2015 r. Radio Rodzina gościło Księdza dra Ryszarda Staszaka – gospodarza kościoła na Ślęży, proboszcza Parafii w Sulistrowicach, oraz Pana Andrzeja Szawana – byłego Starosty Powiatu Wrocławskiego.
  1 maja 2015 r. Metropolita wrocławski Abp Józef Kupny rekonsekrował i poświęcił kościół na szczycie Ślęży. W uroczystościach uczestniczyło setki Dolnoślązaków. Główne uroczystości poprzedziły występy zespołu ludowego „Dolnoślązacy” oraz „Zayazd” – Bożeny i Lecha Makowieckich z Gdyni. Artystów słuchało setki osób, które na szczyt góry dowoził specjalny autobus. Uroczystość była transmitowana na żywo w Radiu Rodzina oraz online przez stronę internetową www.sleza.info
 19. W związku ze śmiercią 7 maja 2015 r. w wieku 91 lat Ojca bpa Józefa Pazdura, który oprócz realizacji wielu zadań duszpasterskich był ściśle związany ze Ślężą, w naszej parafii odbyły się Msze Święte w intencji Ś.P. Biskupa.
 20. 14 maja 2015 r. rozpoczęliśmy II etap odbudowy kościoła na Ślęży, tj. osuszenie, odgrzybienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych kościoła, uzupełnienie ubytków, odwodnienie podestów na zabytkowych schodach, a także wykonanie izolacji i ogrzewania.
 21. 29 maja 2015 r. odbył się pierwszy w powojennej historii kościoła ślub na szczycie Ślęży
 22. 20 czerwca 2015r. w ramach „Nocy kościołów” odbyło się wieczorne nabożeństwo w kaplicy w Sulistrowiczkach oraz nocne na szczycie Ślęży
 23. Pod koniec czerwca 2015 r. w kościele na Ślęzy odbył się koncert hip-hopowy ks. Jakuba Bartczaka
  W niedzielę, 16 sierpnia 2015 r. po Mszy Św. odbył się koncert wrocławskiego zespołu N.O.E. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock.
 24. 13 sierpnia 2015 r. naszą wspólnotę parafialną i kościół na Ślęzy odwiedził Ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego, wraz z Ks. Abp. Józefem Kupnym – Metropolitą Wrocławskim, zaproszonymi gośćmi oraz redaktorami.
 25. 30 sierpnia 2015 r. zakończyliśmy prace kamieniarskie przy odwodnieniu zabytkowych murów krużganków, ułożyliśmy płyty na pierwszej platformie schodów oraz odnowiliśmy podesty na schodach kościoła na Ślęży. Wykorzystaliśmy w tym celu płyty posadzki kościoła, zniszczone podczas prac archeologicznych.
  Z początkiem września 2015 r. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski skierował do pracy duszpasterskiej w Sulistrowicach Ks. mgra Jakuba Bartczaka – wikariusza, wspaniałego duszpasterza młodzieży.
 26. 10 września 2015 r. zabezpieczyliśmy fundamenty kościoła przed wodami opadowymi. Dotychczas podczas każdej burzy setki hektolitrów wody dostawało się pod fundamenty kościoła.
  26 września 2015 r. odbyło się “Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej” z okazji Światowych dni młodych oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski na Wrocławskiej górze Tabor (Ślęży).
 27. 11 października 2015 r. w Sulistrowicach odbył się Dzień Papieski. Modlitwa, koncert, kremówki, konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Spotkanie miało na celu przybliżyć postać Ojca Świętego.
 28. 5 listopada 2015 r. prace związane z zabezpieczeniem ściany wschodniej kościoła na Ślęży zostały zakończone. Ubytki frontowej ściany zewnętrznej zostały uzupełnione specjalną zaprawą konserwatorską Trass-Kalk Fugenmörtel. Ryzyko związane z samowolnym wypadaniem kamieni, które stwarzały zagrożenie dla odwiedzających kościół turystów zostało zażegnane.
 29. 7 listopada 2015 r. zakończyliśmy prace budowlane przy fugowaniu zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian wieży widokowej.
 30. 11 listopada 2015 r. w kościele na Ślęży – w pierwszej bocznej nawie ołtarzowej – została zainstalowana kopia obrazu Matki Bożej Jana III Sobieskiego wraz z nastawą ołtarzową, ufundowaną przez ś.p. Sługi Bożego JE Ks. Biskupa Józefa Pazdura.
 31. 14 listopada 2015 r. w drugiej nawie kościoła zainstalowaliśmy obraz Matki Bożej Ślężańskiej “Zobtenberg Madonna”, o której istnieniu w tym miejscu przed II Wojną Światową wspomniał ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego podczas wizyty w kościele na Ślęży.
 32. 15 listopada 2015 r. po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna” w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii.
  Pod koniec listopada 2015 r. rozpoczęliśmy prace związane z zabezpieczeniem murów zewnętrznych kościoła od strony zachodniej, północnej i południowej, a także prace stolarskie na chórze. W chwili obecnej w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi prace zostały zawieszone do wiosny.
 33. Z początkiem grudnia 2015 r. rozpoczęliśmy prace nad projektem wymiany rynien oraz rur spustowych w kościele na Ślęzy. Projekt obejmie również odbudowę i wzmocnienie zewnętrznych ław fundamentowych oraz murów krużganków podtrzymujących statykę kościoła, zapobiegających przed jego osiadaniem na skarpie.
 34. W chwili obecnej, w związku z brakiem funduszy na kolejne etapy prac, przygotowujemy dokumentację w sprawie dotacji na dalszy remont świątyni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce.
 35. W niedzielę 15 listopada po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna” w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii.W noc wigilijną 24 grudnia 2015 o godz. 24.00 zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Przed Mszą Św. o godz. 23.30 wystąpi wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock / pop.
 36. 10 grudnia 2015 r. na bocznej ścianie zamontowaliśmy telebim, na którym turyści zwiedzający kościół mogą obejrzeć historię odbudowy kościoła, relację z rekonsekracji oraz pozostałych koncertów i uroczystości, które miały miejsce w kościele na Ślęży. Podczas Mszy projektor służy do wyświetlania wersów pieści i psalmów na cały rok liturgiczny.
 37. W noc wigilijną 24 grudnia 2015 o godz. 24.00 w kościele na szczycie Ślęzy odbyła się uroczysta Pasterka. Przed Mszą Św. o godz. 23.30 wystąpił wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd. Pasterka w Strzegomianach odbyła się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00.
 38. W kościele na szczycie Ślęzy planowana jest Msza Św. Sylwestrowa 31 grudnia 2015 o godz. 22.00, wraz z powitaniem nowego 2016 roku.

Rok 2016

Raport przeprowadzonych prac w 2016 r.:

 1. Rok 2016 rozpoczęliśmy od uroczystości Sylwestrowej w kościele na Ślęży. We Mszy Św. udział wzięło ok. 1500 osób. To była najwyżej położona i może najhuczniejsza impreza sylwestrowa w archidiecezji. Występ zespołu NOE, darmowa grochówka oraz szampan.
 2. 10 lutego 2016 r. przed kościołem na Ślęzy zamontowaliśmy pomnik upamiętniający 1050 rocznice Chrztu Polski. Rzeźba przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego wykonana została z piaskowca. Pomnik przedstawia przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku.
 3. 20 marca 2016r. w niedziele Palmową nasza parafia współorganizowała Dzień Młodzieży we wrocławskiej w katedrze.
 4. Na początku maja 2016 r. zabezpieczyliśmy strop wieży kościoła na Ślęży przed zamakaniem. Trzpień z piaskowca podtrzymujący krzyż świątyni został pokryty blachą miedzianą. Operacja obejmowała ustawienie rusztowań, zakup materiału, robociznę, transport oraz impregnację cegieł.
 5. 10 maja 2016 r. zainstalowaliśmy nowe drzwi ewakuacyjne wraz z wykonaniem łuków z cegły klingierowej od zakrystii mieszczącej się na północnej ścianie kościoła.
 6. Pod koniec maja 2016 r. w ołtarzu głównym kościoła zamontowaliśmy zamówione w Poznaniu Tabernakulum, przedstawiające Chrystusa Zmarstychwstałego oraz Ducha Świętego.
 7. W czerwcu 2016 r. w nawie głównej kościoła umieścilismy rzeźbę przywieziną z Zakopanego przedstawiającą św. Jakuba, którą wykonał artysta Andrzej Bukowski.
 8. W czerwcu 2016 r. zorganizowaliśmy 4 dniowy wyjazd dla pięćdziesięciorga dzieci z parafii do Wadowic Zakopanego i Krakowa.
 9. W lipcu 2016 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży ugościliśmy prawie 100 pielgrzymów z Kolumbii oraz Australii.
 10. Do Krakowa na Światowe Dni Młodych z ziemi Ślężańskiej wyruszyła grupa około 40 pielgrzymów na spotkanie z Papieżem, pełnili tam funkcje wolontariuszy.
 11. Pod koniec lipca 2016 r. zakończyliśmy prace budowlane związane z zabezpieczeniem północnej ściany zewnętrznej elewacji kościoła na Ślęży – rusztowania, fugowanie kamieni, uzupełnienie ubytków specjalną zaprawą konserwatorską.
 12. 1 sierpnia 2016 r. zamontowaliśmy ławki oraz parasole wokół świątyni.
 13. 10 sierpnia 2016 r. wykonaliśmy zatwierdzony przez konserwatora zabytków oraz Starostwo we Wrocławiu – projekt techniczny przypór podtrzymujących główne ściany schodów do kościoła.
 14. 20 sierpnia 2016 r. zamontowaliśmy oświetlenie zewnętrzne wieży widokowej oraz elewacji kościoła na Ślęży.
 15. 1 września 2016 r. przy kościele na Ślęzy została zamontowana scena koncertowa wykonana z drewna świerkowego.
 16. 9 września 2016 r. na Ślęży odbyły się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował minister Krzysztof Szczerski. Odsłonięta została tablica pamiątkowa.
 17. We wrześniu 2016 r. na wieży kościoła zainstalowaliśmy lunetę widokową, przez którą podziwiać można panoramę ziemi Ślężańskiej i okolic.
 18. 20 września 2016 r. na Ślęzy miało miejsce Spotkanie Młodych „W górę serca”, które przyciągnęło ok. 1500 młodych osób.
 19. W pierwszy weekend listopada 2016 r. ponad 100 młodych ludzi uczestniczyło w rekolekcjach „Duchowa Siłownia”.
 20. Od kwietnia do listopada 2016 r. trwały prace budowlane związane z zabezpieczeniem południowej ściany zewnętrznej elewacji oraz murów oporowych kościoła na szczycie Ślęży. Prace zabezpieczające polegały m. in. na fugowaniu kamieni oraz uzupełnieniu ubytków specjalną zaprawą konserwatorską.
 21. Na początku grudnia 2016 r. zamontowaliśmy grzewczą lampę gazową wewnątrz kościoła.
 22. W grudniu 2016 r. ok. 100 osób uczestniczyło w rekolekcjach „Duchowa Siłownia”.
 23. W grudniu 2016 r. zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem ściany przy schodach prowadzących do kościoła na Ślęży. Prace polegały na zabezpieczeniu pilastrami żelbetowymi zagrożonego przed katastrofą budowlaną miejsca. Zużyto 90 ton betonu. Prowadząc prace przy pilastrach stwierdzono bardzo zły stan techniczny sklepienia łukowego, na którym opiera się drugi podest spocznikowy. Dalsze etapy prac ze względu na okres zimowy oraz trudne warunki atmosferyczne zostały zawieszone. Wczesną wiosną planujemy dokończyć prace zabezpieczające zabytkowe sklepienie, znajdującego się obecnie pod schodami.
 24. W noc wigilijną 24 grudnia 2016 r. o godz. 24.00 w kościele na Ślęzy, przy płonącym ognisku odbyła się Patriotyczna Pasterka “Zwycięstwo światła nad ciemnością. Siła jest w Bogu”. We Mszy wzięło udział 150 osób.
 25. Nowy Rok na Ślęży przywitało prawie 3 tys. osób.

Wydarzenia parafialno-ewangelizacyjne w 2016 r.:

 1. 13 lutego 2016 r. po południowej modlitwie Anioł Pański nasz Metropolita Wrocławski Abp Józef Kupny odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce od Ojca Świętego Franciszka, informujący że O Jacek Kiciński ze Zgromadzenia Ojców Klaretynów we Wrocławiu otrzymał nominację na biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej.
 2. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbyły się w dn. 28 luty-02 marca 2016 r. Rekolekcje poprowadził wychowawca Seminarium Metropolitalnego we Wrocławiu ojciec duchowny ks. dr Arkadiusz Kruk
 3. 18 marca br o godz. 19.00, wyszliśmy z Nabożeństwem drogi krzyżowej która przeszła szlakiem żółtym z Przełęczy Tąpała na szczyt Ślęzy do kościoła Nawiedzenia N.M. Panny
 4. 20 marca 2016r. w niedziele palmową, nasza parafia współorganizowała Dzień Młodzieży we wrocławskiej w katedrze, na który przybyło około 1500 młodzieży z całej Archidiecezji o godz, 15.00 została odprawiona Msza św z procesją z palmami dla młodzieży pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego.
 5. 3 kwietnia 2016 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyło się przekazanie dla Archidiecezji Wrocławskiej Symboli Światowych Dni Młodzieży, oraz całonocna Adoracja Relikwii Światowych Dni Młodzieży, Nocne Czuwanie w kościele na Ślęży odbyło się przy udziale wspólnot młodzieżowych z Wrocławia i Świdnicy.
 6. W Niedzielę Dobrego Pasterza 17.04.2016 r. gościliśmy w naszej parafii ks. prof. Józefa Swastka z Wrocławia oraz kleryków Wyżnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Henrykowie. Ksiądz profesor wygłosił prelekcje związaną z 1050 Rocznicą Chrztu Polski a klerycy opowiedzieli o swoim powołaniu do kapłaństwa i życiu codziennym w Seminarium Duchownym
 7. 1 Maja 2016 r. wspominaliśmy Pierwszą Rocznice Rekonsekracji Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Slęży, uroczystości przebiegły według następującego planu: 1 maja o godz. 12.00 w kościele w Sulistrowiczkach odbyła się uroczystość odpustowa. Tego samego dnia o godz. 14.00 w kościele na Ślęży została odprawiona Msza Św. w intencji Miłośników Ziemi Ślężańskiej oraz pielgrzymów którzy przyszli z pielgrzymka ludzi pracy. Obu Uroczystościom przewodniczył Ks. bp Jacek Kiciński,Wikariusz Generalny Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu.
 8. 15.05.2016 r. Odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dziewięciorga dzieci z naszej parafii.
 9. Ukazała się książka autorstwa ks. prałata Ryszarda Staszaka pt. „Angelus Silesius i mistyka w cieniu Ślęzy”.
 10. 05.06.2016 r. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej księdza misjonarza z Brazylii.
 11. 8.07.2016 r. Z okazji Światowych Dni Młodzieży, w naszej parafii gościliśmy grupę ponad stu Kolumbijczyków, siedemdziesięciu pielgrzymów z Meksyku, 20 Kanadyjczyków, pielgrzymi odwiedzili kościoły na Ślęży i w Sulistrowiczkach. W programie były Msza św. na szczycie góry o godz 11.00, u Matki Bożej Dobrej Rady koronka do Miłosierdzia Bożego, grochówka plebana, ognisko, śpiewy i zabawy.
 12. Do Krakowa na Światowe Dni Młodych, z ziemi Ślężańskiej wyruszyła grupa około 40 pielgrzymów do na spotkanie z papieżem, pełnili tam funkcje wolontariuszy.
 13. 7 sierpnia gościliśmy w naszej parafii Pana Jana Budziaszka współorganizatora koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha” oraz członka zespołu „Skaldowie”, który podzielił się muzycznym świadectwem wiary.
 14. Dnia 9 września 2016 r. na szczycie Ślęży odbyły się uroczyste obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski. W tym dniu na polanie na Ślęży, w namiocie odbyła się sesja naukowa „Rola Dolnego Śląska w budowaniu państwowości w Polsce”. Ponadto została poświęcona płyta pamiątkowa wykonana przez Jerzego Bokszyckiego, artystę rzeźbiarza, upamiętniająca złączenie Kościoła z Narodem. Do wydarzenia przygotowywaliśmy się poprzez cykl wykładów oraz koncertów. W uroczystości, w zastępstwie Prezydenta RP. wziął udział minister Krzysztof Szczerski, a także zaproszeni goście z Polski i z zagranicy. Program uroczystości 1050 Rocznicy Chrztu Polski 09.09.2016 na Ślęży był następujący: 9.25 – 9.55 koncert Lecha Makowieckiego, 10.00 – 11.20 Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego Abp Józefa Kupnego 11.30 -13.30 wręczenie odznaczeń oraz sesja naukowa 13.30 Poświęcenie figury Ślężańskiej Najśw., Maryi Panny Król. Pokoju oraz odsłonięcie i poświecenie pamiątkowej tablicy 14.00 Zakończenie uroczystości.
 15. 17.09.2016 odbyło się Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej na Ślęży, Śląskiej Górze Tabor, p.t. „Sursum Corda” Przybyło 1500 młodych ludzi, w programie były: koncerty, wykłady, atrakcje kulinarne.
 16. Podczas Jubileuszu 20 lecia Pielgrzymki Redakcji i Czytelników Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasnej Górze wśród wyróżnionych przez redakcję znalazł się kapłan z diecezji wrocławskiej Ks. dr Ryszard Staszak proboszcz z Sulistrowic Kapłan odebrał wyróżnienie medal „Mater Verbi” z rąk Lidii Dudkiewicz redaktor naczelnej „Niedzieli. Jego staraniem został odbudowany z ruin kościół na Ślęzy. który nie tylko przyciąga turystów ale też przyciąga młodzież.
 17. 40-lecie Wrocławskiego Szczepu Harcerek i Harcerzy „Leśni” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbyło się w ośrodku kultury i sztuki chrześcijańskiej w Sulistrowiczkach.
 18. Odbyły się Młodzieżowe weekendowe rekolekcje pt. „Duchowa Siłownia”. Udział w nich wzięło ok. 150 młodych osób z całej Archidiecezji. Rekolekcje prowadził o. Mariusz Simunicz redemptorysta.
 19. 11 listopada 2016 gościliśmy w naszej parafii kleryków II roku Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
 20. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbyły się od 18 XII -21.XII. 2016 r , prowadził Ks. dr Tobiasz Matkowski notariusz Sądu Metropolitalnego we Wrocławiu.
 21. Odprawiliśmy Patriotyczną pasterka na Ślęży – Zwycięstwo Światła nad Ciemnością – Słowo Stało się Ciałem Boże Narodzenie przy płonącym ognisku pasterskim, Sulistrowiczkach oraz na Ślęży. Przy udziale Drużyny Harcerskiej.
 22. Msza Św. Sylwestrowa na szczycie góry Ślęży na zakończenie Starego Roku 2016r. i powitanie Nowego Roku 2017

Rok 2017

Raport przeprowadzonych prac w 2017 r.:

 1. W styczniu zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem ściany znajdującej się przy schodach prowadzących do kościoła na szczycie Ślęży. Prace polegały na zabezpieczeniu pilastrami żelbetowymi zagrożonego miejsca. Podczas prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny sklepienia łukowego, na którym opiera się drugi podest spocznikowy. Podczas wykopalisk natrafiliśmy na zdewastowane, zasypane gruzem i kamieniami wnętrze groty. W tym miejscu w XVI w. prawdopodobnie znajdowało się wejście do dawnego rycerskiego zamku piastowskiego, natomiast w XVI-XVIII w. kiedy na szczycie istniała kaplica wzniesiona przez Augustianów, groty te służyły turystom jako jako miejsce schronienia.
 2. W lipcu zakończyliśmy prace zabezpieczające przy Grocie Bolka II. Na żelbetowe przypory, zakotwiczone 2 metry wgłąb ziemi, wykorzystaliśmy 80 ton betonu. Dodatkowo odtworzyliśmy zniszczone łuki stanowiące strop pomieszczenia, których stan mógł spowodować zawalenie schodów prowadzących do świątyni.
 3. Pod koniec lipca na ołtarzu zamontowaliśmy figurę Matki Bożej Ślężańskiej, autorstwa Andrzeja Bukowskiego – artysty z Kościeliska, którą poświęcił JE Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.
 4. W sierpniu wykonaliśmy ikonę Matki Bożej i św. Elżbiety, nawiązującej do nazwy kościoła, tj. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ikona ta wykonana jest w dawnej technice w blasze miedzianej, przez artystę szkoły Lwowskiej – Stanisława Pawłowskiego z Nowogrodu Wołyńskiego.
 5. Również w sierpniu w ołtarzu głównym zamontowaliśmy ikonę Matki Bożej Ślężańskiej, nawiązującej do Madonny Zobtenberg, wykonanej z blachy miedzianej.
 6. Na początku września zakończyliśmy prace rzeźbiarskie lwów romańskich wykonanych z Bolesławieckiego złotego piaskowca, które podtrzymują mensę ołtarzową. Autorską pracę rzeźbiarską wykonał p. Stanisław Taraszczuk z Dzierżoniowa. Stół ołtarzowy nawiązuje do ślężańskich lwów z kościołów w Starym Zamku oraz Sobótce.
 7. 10 września zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznej elewacji zakrystii w kościele na Ślęży.
 8. 15 września, przy Grocie Bolka II zamontowaliśmy drzwi z drewna modrzewiowego oraz ręcznie wykonane metalowe kraty.
 9. We wrześniu w dalszym ciągu trwały renowacje konserwatorskie ścian wewnętrznych świątyni. Południowa ściana została osuszona, ubytki uzupełnione, a ściana zabezpieczona fugą.
 10. W październiku wyremontowana została ściana północna wnętrza kościoła. Wnęki okien zostały oczyszczone i pomalowane na biało. Na biało pomalowana została również ściana zachodnia (ołtarzowa).
 11. W grudniu odebraliśmy zamówioną w Szklarach k. Ząbkowic Śląskich ambonę wykonaną ze złotego piaskowca, przedstawiającą rzeźbę nawiązująca do ślężańskiej “Panny z rybą”. Odebraliśmy również 14 płyt drogi krzyżowej, które będą umieszczone na ścianach wewnętrznych świątyni.
 12. W najbliższym czasie czeka nas remont chóru, a w dalszej perspektywie – budowa Muzeum Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej “Tabor”, w którym znajdować się będą artefakty ze Ślęży.

Wydarzenia parafialno-ewangelizacyjne w roku 2017:

 1. Prawie 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok na Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem, na scenie i wokoło.
 2. 20 maja 2017 r. o godz. 11.00, w dniu jubileuszu 45. rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Ryszarda Staszaka, dekretem metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego kaplica w Sulistrowiczkach została wyniesiona do rangi sanktuarium. Erygowanie sanktuarium odbędzie się w Sulistrowicach w 2018 roku.
 3. W ostatni weekend czerwca pod górą Ślężą trwał festiwal młodych “Effatha!”. Prawie setka młodych ludzi z archidiecezji wrocławskiej i nie tylko rozpoczęła wakacje od kreatywnego spotkania z Panem Bogiem i swoimi rówieśnikami. Wspólna modlitwa, zabawa na koncertach, konferencje, warsztaty i kino pod gołym niebem zorganizowała wspólnota parafialna “Ślęża – góra Tabor młodych” działająca przy sulistrowickiej parafii.
 4. W sierpniu pod redakcją ks.dra Ryszarda Staszaka ukazała się nowa książka pt. „Ślęża – święta góra Ślązaków”. 288 stron bogato ilustrowanego wydawnictwa przedstawia historię oraz teraźniejszość kościoła na Ślęży: historię odbudowy świątyni, turystykę i pielgrzymowanie, duszpasterstwo młodzieży, relacje z 1050-tej rocznicy chrztu Polski na Ślęży oraz historię ustanowienia Sanktuarium w Sulistrowiczkach. W książce także m.in. o religijności Słowian przedchrześcijańskich, fundacji arrowezyjskiej i historii ślężańskiego klasztoru.
 5. 9 września ponad tysiąc młodych osób wzięło udział w Spotkaniu Młodych na Ślęży. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę przed południem. Młodych odwiedził abp Józef Kupny, który poprowadził modlitwę Anioł Pański, pobłogosławił młodzież oraz wręczył młodym puchar, za ewangelizowanie tego miejsca. Metropolita wrocławski poświęcił również nowy ołtarz w kościele Ślęży.
 6. W nocy z 1 na 2 grudnia wspólnota “Ślęża – góra Tabor młodych” zorganizowała „Nocne Spotkanie Młodzieży w Sobótce”. Mszę Świętą poprowadził ks. dr Ryszard Staszak, następnie odbyło się nocne czuwanie młodzieży.
 7. 11 listopada o godz. 14.00 na Górze Ślęzy odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Po Mszy św., które przewodniczył ks. Ryszard Staszak, odbył się koncert patriotyczny Bóg Honor Ojczyzna w wykonaniu Harcerzy.
 8. W noc wigilijną 24 grudnia 2017 r. o godz. 24.00 zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Obok kościoła będzie płonąć tradycyjne ognisko pasterskie. Przed Mszą Św. o godz. 23.00 wystąpi wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd, przy udziale znakomitych solistów. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock / pop. Pasterka w Strzegomianach odbędzie się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00, w Sulistrowicach o godz. 24.00.
 9. Miłośników Ziemi Ślężańskiej zapraszamy do udziału we Mszy Św. Sylwestrowej 31 grudnia 2017 o godz. 22.00. Po Mszy Św. ciepły posiłek, koncert kolęd oraz powitanie Nowego Roku przy lampce szampana.

Rok 2018

Raport przeprowadzonych prac w 2018 r:

 1. W grudniu 2017 r. zakończyliśmy prace konserwatorskie wewnętrznych ścian świątyni. Ściany zostały osuszone, ubytki uzupełnione i zabezpieczona fugą. Wnęki okien, podobnie jak ściana zachodnia (ołtarzowa) zostały oczyszczone oraz pomalowane na biało.
 2. W lutym 2018 r. zamontowaliśmy wykonaną ze złotego piaskowca ambonę, przedstawiającą rzeźbę nawiązującą do ślężańskiej “Panny z rybą”.
 3. W lutym 2018 wykonane zostały dwie pierwsze stacje drogi krzyżowej.
 4. W marcu 2018 zakończyliśmy dokumentację konserwatorską oraz projekty remontu chóru (empory). Projekt obejmował wymianę desek podłogowych, stóp pod filarami, a także nową polichromię.
 5. Na początku lipca 2018 na głównej ścianie ołtarzowej kościoła na Ślęży, w prezbiterium zostały umieszczone rzeźby Matki Bożej Bolesnej oraz Św. Jana. Pracę wykonał artysta rzeźbiarz z Obornik Śląskich, Pan Maciej Szczepanek, a poświęcił JE Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.
 6. W lipcu 2018 nadal trwały prace nad wykonaniem 14 płyt drogi krzyżowej. 10 zostało wykonanych, a 7 umieszczonych docelowo na ścianach wewnątrz świątyni. Płyty poświęcił JE Abp Józef Kupny.
 7. W lipcu 2018 r. zainicjowaliśmy akcję budowy studni oraz kanalizacji na szczycie Ślęży. W trosce o zachowanie naturalnych walorów oraz ochronę środowiska Ślężańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczynamy zbiórkę funduszy na projekt i wykonanie studni oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki ze szczytu Ślęzy do oddalonej o 1 km oczyszczalni ścieków w Sulistrowiczkach. Nasza parafia, jako pierwsza w historii i jedyna dotąd, pochyliła się nad tym problemem, angażując strony – właścicieli i zarządców terenu na szczycie Ślęży.
 8. W listopadzie 2018 r. rozpoczęliśmy prace związane z rozbudową Groty Bolka II. Prace na celu mają zwiększenie użyteczności oraz funkcjonalności groty.
 9. W grudniu 2018 r. zakończyliśmy remont chóru (empory) w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży. Prace obejmowały wymianę belek konstrukcyjnych, desek podłogowych, stóp pod filarami oraz nową polichromię. Przywróciliśmy emporze utracone walory artystyczne poprzez wykonanie polichromii według projektu konserwatora zabytków p. Doroty Wandrychowskiej.

Wydarzenia parafialno-ewangelizacyjne w roku 2018:

 1. Prawie 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok 2018 na Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem, na scenie i wokoło.
 2. 12 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie młodzieżowe pt. „Nie bój się Ducha” w Sulistrowicach, zorganizowane przez naszego wikarego, ks. Jakuba Bartczaka. W spotkaniu wzięło udział ok. 300 osób. Uczestnicy mieli przyjemność posłuchać i porozmawiać z wyjątkowym gościem – s. MARIĄ CZEPIEL – elżbietanką, która wygłosiła konferencję. Była również możliwość posłuchania sylwestrowych świadectw osób, które pojechały na Europejskie Spotkanie Młodych do Bazylei. Msza Św. z Adoracją oraz poczęstunek.
 3. 19-20 maja 2018 r. na szczycie Ślęży odbył się jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości. Góra Ślęża jest niemym świadkiem tworzenia zrębów polskiego państwa, podobnie jak chrześcijański Śląsk, który od przeszło 1000 lat wpisuje się w polską historię, stanowiąc jej istotny element. Stąd w porozumieniu z J.E. Arcybiskupem Józefem Kupnym, Metropolitą Wrocławskim, Wojewodą Dolnośląskim Panem Pawłem Hreniakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka Panem Stanisławem Dobrowolskim, Duszpasterstwo Parafii w Sulistrowicach zorganizowało uroczystość “Ślężańskich Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Podczas obchodów odbyło się sympozjum poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem wybitnych wykładowców akademickich oraz historyków.
 4. 3 czerwca 2018 r. o godz. 12 w Sulistrowiczkach odbyło się wielkie święto. 25 lat czekaliśmy na ustanowienie sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Były to lata pełne nadziei i ofiarnego, duszpasterskiego trudu wspartego modlitwami. Dzięki dekretowi JE Bpa Józefa Kupnego, męża opatrznościowego dla całej Archidiecezji Wrocławskiej, nasze modlitwy zostały wysłuchane, a ustanowienie sanktuarium w Sulistrowiczkach stało się faktem.
 5. 25-28 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne rekolekcyjne spotkanie młodzieżowe pt. „Nie bój się Ducha” w ośrodku Caritas w Sulistrowiczkach, zorganizowane przez naszego wikarego, ks. Jakuba Bartczaka. Początek wakacji, młodzież, las i Duch Święty, czyli diecezjalne Dni Młodych. Modlitwa, ciekawi goście, konferencje, rozmowy na każdy temat, wartościowe filmy, dużo muzyki i na koniec – wejście na szczyt Ślęży.
 6. 22 września 2018 ponad tysiąc młodych osób wzięło udział w Spotkaniu Młodych na Ślęży. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę przed południem. Młodych odwiedził abp Józef Kupny, który poprowadził modlitwę Anioł Pański, pobłogosławił młodzież oraz poświęcił figury Matki Bożej i Św. Jana, ambonę oraz drogę krzyżowej. Po uroczystości odbyły się koncerty zespołów młodzieżowych.
 7. 3 listopada 2018 r. w Częstochowie miał miejsce Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Strzegomianach, Kościoła Nawiedzenia NMP na Ślęży oraz Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Zawierzenie parafii na Jasnej Górze dokonał proboszcz, ks. dr Ryszard Staszak. W tym samym dniu Matce Bożej Królowej Polski, Gminę Sobótka zawierzył burmistrz miasta i gminy, Pan mgr inż. Stanisław Dobrowolski.
 8. 11 listopada 2018 r. w kościele na Ślęży odbył się patriotyczny koncert “Polska wolna – niepodległa” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert w wykonaniu znakomitych artystów: Marcin Sidor – skrzypce, Kamil Pawłowski – fortepian. W programie F. Chopin, H. Wieniawski, I.J. Paderewski, E. Młynarski, M.K. Oginski, a także autorskie opracowania polskiej muzyki tradycyjnej. Był to drugi z serii koncertów, podczas których została przeprowadzona zbiórka na budowę studni oraz kanalizacji na szczycie Ślęży.
 9. W listopadzie TVP Wrocław nakręciła film o odbudowie kościoła na Ślęży oraz działalności duszpasterskiej Sulistrowickiej Parafii.
 10. W noc wigilijną 24 grudnia 2018 r. o godz. 24.00 odbyła się Pasterka w kościele na szczycie Ślęży. Pasterka w Strzegomianach odbyła się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00, w Sulistrowicach o godz. 24.00.
 11. Miłośników Ziemi Ślężańskiej zapraszamy do udziału we Mszy Św. Sylwestrowej 31 grudnia 2018 r. o godz. 22.00. Po Mszy Św. Zapraszamy na ciepły posiłek, koncert kolęd oraz powitanie Nowego Roku przy lampce szampana.

Rok 2019

Raport przeprowadzonych prac:

 1. W lutym kościele na Ślęży w ołtarzu głównym umieściliśmy dwie ikony o rozmiarach 1×2m przedstawiające czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasz i Jana. Ikony
  są zwieńczeniem tryptyku ikon głównego ołtarza.
 2. Wykonano siedem stacji Drogi Krzyżowej
 3. W lutym w ołtarzu głównym zamontowaliśmy obraz Matki Bożej Ślężańskiej, który poświęcił abp Józef Kupny.
 4. W kwietniu zakończyliśmy prace nad 2 metrową rzeźbą Bolka II, księcia świdnicko-jaworskiego, który był budowniczym zamku na Górze Ślęży. Rzeźba jest odwzorowaniem nagrobka znajdującego się przy sarkofagu Krzeszowie.
 5. W maju zakupiono obraz przedstawiający bł. Jerzego Popiełuszkę.
 6. Państwo Ilona i Józef Winiarscy ze Świdnicy ufundowali nowy dzwon do kościoła
  na Ślęży. Do dzwonu zainstalowano napęd elektryczny.
 7. W grudniu zakończyliśmy prace nad położeniem nowego dachu w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy Sanktuarium w Sulistrowiczkach.
 8. Wybudowano pomieszczenie gospodarcze z garażami przy plebanii.

Wydarzenia ewangelizacyjne w roku 2019:

 1. Prawie 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok 2018/19 na Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem.
  23 lutego 2019r. duszpasterze zorganizowali wyjazd autokarowy dla młodzieży z naszej parafii oraz kandydatów do bierzmowania na spotkanie młodych archidiecezji wrocławskiej “Na Słowo” do Hali Orbita.
 2. 4 marca w naszej parafii gościliśmy Maria Emanuela Dziemian z Częstochowy, z bractwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski z Jasnej Góry, która przedstawiła świadectwo mocy zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski – naszej parafii. Mówiła m. in. o zagrożeniach, które stoją przed polskimi rodzinami.
 3. Od 28 do 31 marca w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne pt. „Zawierzenie Sercu Maryi naszych rodzin”, które poprowadził ks. prof. Ryszard Zawadzki.
 4. 12 kwietnia w piątek, przy współpracy z duszpasterzami diecezji Świdnickiej odprawiono Drogę Krzyżową z wejściem na szczyt Ślęży. Na szczycie odprawiono Mszę św.
  we wspólnej modlitwie wzięło udział około 500 osób.
 5. 13 kwietnia w ramach przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych naszą parafie odwiedzili bracia z Taize. Odbyła się wspólna modlitwa w duchu Taize w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Po modlitwie odbyło się spotkanie  z młodzieżą w kawiarence przy sanktuarium.
 6. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 r. w Sanktuarium w Sulistrowiczkach oraz
  na szczycie Ślęży odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu znakomitych artystów: Marcin Sidor – skrzypce, Kamil Pawłowski – fortepian.
 7. W kwietniowym programie “Drogi Wiary” emitowanym w TVP3 Wrocław pojawiła się informacja o zawierzeniu kościoła na Ślęży w opiekę swojej patronce Matce Bożej Częstochowskiej.
 8. 1 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Kościele na szczycie Ślęży została odprawiona Msza Święta pielgrzymkowa na chwałę Maryi, podczas Mszy św. poświecono obraz  bł. ks. Jerzego Popiełuszki autorstwa Lesława Ojaka. W pielgrzymce wzięło udział ponad 200 osób.
  1 maja 2019 odbyła się diecezjalna piesza pielgrzymka ze Świdnicy do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady, wzięło w niej udział ponad 500 osób.
 9. 5 maja 2019 r o godz. 13.00 w Sanktuarium w Sulistrowiczkach odbył się spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej” w reżyserii – Danuty Gołdon Legler , z muzyką – Georges Gondart /Francja/ Wystąpili: Aleksandra Bisaga, Danuta Gołdon Legler, Martyna Gachowska, Artur Bisaga, Dawid Pluta, Kacper Rosanowski, Piotr Flisowski
 10. Rada Parafialna, młodzież oraz miłośnicy ziemi ślężańskiej zgłosili ks. Ryszarda Staszaka do udziału w plebiscycie “Proboszcz Roku” organizowanym przez Radio Rodzina.
 11. 16 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady mieliśmy zaszczyt gościć Ks. Abp. Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego, który udzielił sakramentu bierzmowania dwudziestu pięciu młodym osobom. W tym dniu odbyło się również Spotkanie Rodzin podczas którego odnowiono przysięgę małżeńską. Po uroczystościach religijnych odbył piknik dla rodzin.
 12. W czerwcu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na “Dolnośląskiego Proboszcza Roku 2019”, organizowane przez Radio Rodzina. Ks. Ryszard Staszak, proboszcz naszej parafii został zwycięzcą plebiscytu zdobywając największą liczbę głosów oddanych przez internautów. W plebiscycie wzięło udział 54 kapłanów z Diecezji Wrocławskiej oraz Świdnickiej. Głosowanie trwało od początku marca do 15 czerwca. Wynik ks. Ryszarda Staszaka to 36 677 głosów!
 13. Z okazji zakończenia roku szkolnego, młodzież zaangażowana w życie parafii wraz
  z ks. Jakubem wybrała się na pielgrzymkę rowerową do Jugowic.
 14. W czerwcu młodzież z naszej parafii brała udział w spływie kajakowym organizowanym przez ks. Jakuba po rzece Baryczy. W spływie wzięło udział 25 osób.
 15. W lipcu Radio Rodzina rozpoczęło cykliczne spotkania w parafiach księży, którzy
  w plebiscycie „Proboszcz Roku” zajęli pierwszych dziesięć miejsc. Wizyta rozpoczęła się od parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, gdzie swoją posługę pełni zwycięzca plebiscytu ks. prałat Ryszard Staszak.
 16. 28.09.2019 odbyło się Spotkanie młodych na górze Ślęzy pod hasłem: “W górę serca – daj się odnaleźć”. “W Górę Serca” to coroczne spotkanie młodzieży archidiecezji wrocławskiej na Ślęży. Wspólne świętowanie i wejście w nowy rok szkolny, akademicki, duszpasterski. Hasło tegorocznego spotkania: “Daj się odnaleźć” to zaproszenie do odkrywania siebie, sensu i pasji życia przez spotkanie ze Słowem. Na Ślęży spotkaliśmy się także z braćmi i wolontariuszami z Taizé. Razem z nimi rozpoczęliśmy przygotowania do ESM Taizé we Wrocławiu.
 17. Podczas spotkania Młodych na Ślęży ks. dr Ryszard Staszak, proboszcz parafii w Sulistrowicach otrzymał z rąk JE Abpa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego wyróżnienie “W uznaniu zasług dla Archidiecezji Wrocławskiej” wraz ze srebrnym numizmatem okolicznościowym.
 18. W niedzielę, 20 października 2019 r. po Mszy Św. o godz. 14 w kościele na Ślęży odbył się koncert wrocławskiego zespołu N.O.E. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock / pop praise&worship.
 19. W październiku ks. Ryszard wydał bogato ilustrowany album z płytą CD „Cztery Pory Roku na Ślęży”. Album został przygotowany z myślą o zwyczajnym doświadczeniu Boga w codzienności, a szczególnie podczas osobistych wędrówek po Ślęży i jej okolicach. Ślęża jest dla Polaków pomnikiem historii oraz świadkiem wierności naszego narodu wobec przesłania Dobrej Nowiny. Dochód ze sprzedaży albumu przeznaczony jest na dalszą renowacje Kościoła na Ślęży.
 20. W listopadzie 18 młodych osób z naszej parafii, pod opieką księdza wikariusza Jakuba oraz ks. bpa Jacka Kicińskiego, jako reprezentanci Archidiecezji Wrocławskiej udało się do Taize we Francji, w celu zaproszenia braci z Taize do udziału w najbliższych spotkaniach – pod koniec grudnia – młodzieży we Wrocławiu.
 21. 29 listopada przed Adwentem nasza parafia przy współpracy z Fundacją Harcerską Leśni, Regionalnym Centrum Kultury Ślężańskiej oraz Gimnazjum Gminnym w Sobótce zorganizowała spotkanie z młodzieżą pt. „Którędy do nieba?”, w której udział wzięło ok. 200 młodych osób. W programie m.in. Eucharystia (której przewodniczył ks. bp Jacek Kiciński), uwielbienie, spowiedź św. warsztaty biblijne, konferencja misyjna. Po części duchowej młodzież wzięła udział w koncercie hip-hopu. Organizatorzy przygotowali poczęstunek, festiwal frytek, tor sprawnościowy, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę.
 22. W tym roku w noc sylwestrową Ślężę odwiedziła rekordowa liczba miłośników ziemi ślężańskiej oraz turystów z Dolnego Śląska, Polski i z zagranicy. Około 3 tys. osób przybyło na Ślężę. Kościół, tarasy wokół niego, schody, scena przed świątynią i kopuła góry wypełnione były wiernymi oraz turystami.