Podziękowania

Za wkład w odbudowę Kościoła na szczycie Ślęży w szczególności dziękujemy:

  • Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu Józefowi Kupnemu – za wsparcie materialne i duchowe, oraz patronat
  • Panu mgr Andrzejowi Szawanowi, Staroście Powiatowemu we Wrocławiu – za pomoc w propagowaniu turystyki Ziemi Ślężańskiej oraz patronat
  • Panu mgr inż. Stanisławowi Dobrowolskiemu, Burmistrzowi UMiG w Sobótce – za wsparcie prawne i administracyjne, patronat, oraz aktywną obecność przy pracach związanych z odbudową Kościoła na Ślęży od samego początku
  • Panu dr. Krzysztofowi Kunertowi – za wsparcie medialne, opiekę merytoryczną, udostępnienie tekstów, zdjęć oraz pomoc przy tworzeniu strony internetowej
  • Radiu Rodzina i Telewizji Rodzina – za przekazywanie bieżących informacji dotyczących odbudowy Kościoła na Ślęży oraz patronat medialny
  • Telewizji Trwam – za transmisję Sylwestrowej Mszy Świętej na szczycie Ślęży oraz montaż i produkcję filmu z wydarzenia
  • Tygodnikom: Niedziela i Gość Niedzielny – za publikacje artykułów na temat odbudowy Kościoła na Ślęży
  • Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Miękinia – za udostępnienie namiotu podczas Sylwestrowej nocy na szczycie Ślęży
  • Kapłanom i wiernym uczestniczacym we Mszach Świętych na Ślęży
  • Miłośnikom Ziemi Ślężańskiej – za obecność, wsparcie duchowe i materialne