Podziękowania

Za wkład w odbudowę Kościoła na szczycie Ślęży w szczególności dziękujemy:

 • Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu Marianowi Gołębiewskiemu – za wsparcie materialne i duchowe, oraz patronat
 • Panu mgr Andrzejowi Szawanowi, Staroście Powiatowemu we Wrocławiu – za pomoc w propagowaniu turystyki Ziemi Ślężańskiej oraz patronat
 • Panu mgr inż. Stanisławowi Dobrowolskiemu, Burmistrzowi UMiG w Sobótce – za wsparcie prawne i administracyjne, patronat, oraz aktywną obecność przy pracach związanych z odbudową Kościoła na Ślęży od samego początku
 • Panu dr. Krzysztofowi Kunertowi – za wsparcie medialne, opiekę merytoryczną, udostępnienie tekstów, zdjęć oraz pomoc przy tworzeniu strony internetowej
 • Radiu Rodzina i Telewizji Rodzina – za przekazywanie bieżących informacji dotyczących odbudowy Kościoła na Ślęży oraz patronat medialny
 • Panu mgr inż. Wiesławowi Drozdowskiemu, dyrektorowi Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – za pomoc techniczną przy organizacji uroczystości “Noc Św. Jana 2013” oraz prowadzenie imprez związanych z odbudową Kościoła na Ślęży
 • Telewizji Trwam – za transmisję Sylwestrowej Mszy Świętej na szczycie Ślęży oraz montaż i produkcję filmu z wydarzenia
 • Tygodnikom: Niedziela i Gość Niedzielny – za publikacje artykułów na temat odbudowy Kościoła na Ślęży
 • Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Miękinia – za udostępnienie namiotu podczas Sylwestrowej nocy na szczycie Ślęży
 • Pracownikom UMiG w Sobótce w szczególności Pani Jolancie Kryszczuk – za pomoc formalną zwiazaną z wnioskami o pozyskanie unijnych dotacji na odbudowę Kościoła
 • Mennicy Sudeckiej – za projekt i wykonanie medalu pamiątkowego na rzecz ratowania Kościoła na szczycie Ślęży oraz opracowanie loga graficznego projektu
 • Firmie Design Media – za projekt i wykonanie strony internetowej oraz oprawę graficzną
 • Firmie Montage.pl – za relację wideo z Nocy Sw. Jana 2013 na Ślęży
 • Firmie eRKa Film – za udostępnienie zdjęć z Nocy Św. Jana 2013 na Ślęży
 • Kapłanom i wiernym uczestniczacym we Mszach Świętych na Ślęży
 • Miłośnikom Ziemi Ślężańskiej – za obecność, wsparcie duchowe i materialne