Refleksja: Bóg jest w każdym człowieku, który zwraca się do nas o pomoc

Zdjęcie: Niedzielna Msza Św. o godz. 14 w kościele na Ślęży, 30.07.2023

Pragnę przypomnieć, że istotę religii chrześcijańskiej stanowi przykazanie miłości Boga i bliźniego „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” [J 13,34-35]. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i postępuje wg starotestamentalnej zasady „oko za oko, ząb za ząb”, jeśli nie potrafi wyciągnąć ręki na zgodę, ani też przyjąć ręki wyciągniętej przyjaźnie przez drugiego człowieka, jeśli się mści, jeśli myśli o zemście i zemstę planuje, ten w duszy swojej nie jest chrześcijaninem, choćby nawet składał uroczyste deklaracje swojej wierności Chrystusowi. Właśnie w przebaczeniu krzywd w szczególny sposób wyraża się miłosierdzie.

Czytaj dalej

Refleksja: Demokracja musi być oparta na prawie naturalnym zawartym w Dekalogu i Ewangelii

Zdjęcie: Rzeźba Matki Bożej Królowej Pokoju, Sulistrowice 2023

Piękno przyrody, gór, lasów, rzek i jezior niech nas zbliża do Pana Boga. Mikołaj Kopernik aż cztery razy w swoim dziele „De revolucionibus orbium celestiuum” podkreśla, że świat zawdzięcza swe istnienie Bogu, a nasze „wakacyjne” patrzenie na świat i na przyrodę niech nas zbliża do Boga. Pełnia lata, wakacji i urlopów zwraca naszą uwagę na chrześcijański wymiar odpoczynku. Wszelki godziwy wypoczynek należy się człowiekowi z prawa naturalnego i jest zapowiedzią wiecznego odpoczynku i zjednoczenia z Bogiem. Dlatego też nasze urlopowe wakacyjne odpoczywanie – gdy wolni jesteśmy od codziennego zatroskania – niech będzie też okazją do modlitwy, medytacji i lektury na świeżym powietrzu.

Czytaj dalej

Refleksja: Mamy tak postępować, aby inni patrząc na nasze życie uwierzyli, że Bóg istnieje

Zdjęcie: Goście z Francji z wizytą u proboszcza w kościele na Ślęży, 4.07.2023

Prosimy Boga o to, by świat nie uległ szatanowi. Bo ten świat niestety, zwłaszcza cywilizacja euroatlantycka i cywilizacja zachodnia odchodzi od Boga. Siły wrogie Panu Bogu opanowują to, co najważniejsze w społeczeństwie: opanowują parlamenty – wtedy wydają prawa bezbożne, opanowują uniwersytety – poprzez które mogą kształtować beznożną świadomość w młodych pokoleniach, opanowują też media – które w ogromnym procencie są bezbożne i sieją sekularnym.

Czytaj dalej

Refleksja: Chrystus jest drogą, prawdą i życiem

Zdjęcie: Nabożeństwo Fatimskie, Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, 2023

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Od tego czy zachowamy wiarę Chrystusową, Boże Przykazania i zasady moralne zależy nasze szczęście doczesne oraz wieczne. Zależy od tego także życie wieczne tych, z którymi opatrzność nas zetknie, z którymi stworzymy rodzinę. I w tej rodzinie urodzą się dzieci, którym trzeba będzie przekazać wiarę zakorzenioną w naszych sercach.

Czytaj dalej

Refleksja: Dopóki człowiek będzie istniał, dopóty będzie pragnął i szukał Boga

Zdjęcie: Przed Mszą Św. – Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży, 2.07.2023 r.

Kościół jest przeszkodą dla tych, którzy dążą do stworzenia społeczeństwa bez wiary i zasad moralnych. Jest przedmiotem ustawicznego ataku ze strony ateistycznego liberalizmu, reprezentowanego m.in. przez różne ryty masońskie. W zwalczaniu Kościoła dozwolone są wszelkie środki, oszczerstwa, prześladowania, powtarzane przez terrorystów medialnych najrozmaitsze wymyślone zarzuty. Media posługują się rzekomymi ludźmi Kościoła, fałszywie zatroskanymi o jego kondycję, werbowanymi wśród dziennikarzy i nawet wśród niektórych duchownych katolickich, którzy pragną chodzić w aureoli oświecenia, postępu i marzą o tym – jak pisze Św. Jan – „żeby pokochał ich świat”, są na jego usługach. Tymczasem świat liberalizmu ateistycznego robi wszystko, by wykorzystać tych ludzi. Służą oni jedynie od tego, by łatwiej opanować instytucje, które kształtują świadomość narodu – uniwersytety, szkoły, media i parlamenty.

Czytaj dalej

Napisali o nas

Duch braterstwa – Niedziela
Zostanie po nas ślad – Niedziela
Droga krzyżowa na Ślęży – Gość Niedzielny
Nowy Rok na Ślęży – Gość Niedzielny
Radio Rodzina – 7 sierpnia 2017
Sylwester na Ślęży – 1 stycznia 2018
Gość Niedzielny – 10 stycznia 2016
gazetadolnyslask.pl – 25 stycznia 2015
Tygodnik Niedziela – 21 grudnia 2014
Radio Rodzina – 4 grudnia 2014
Gość Niedzielny – 10 sierpnia 2014
Tygodnik Niedziela – 1 grudnia 2013
Gość Niedzielny – 17 listopada 2013
Gość Niedzielny – 28 lipca 2013
Gazeta Wyborcza – 13 czerwca 2013
Gość Niedzielny – 7 kwietnia 2013
Gazeta Wrocławska – 22 luty 2013
Tygodnik Niedziela – nr 34/2012
Tygodnik Niedziela – 21 sierpnia 2011

Odbudowa kościoła