Prześladowania chrześcijan na świecie w XXI wieku

W tym roku po raz drugi obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Przemocy z Powodu Religii lub Wiary. Dzień ten, ustanowiony w maju 2019 przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polski, jest okazją do przyjrzenia się, jak wygląda sytuacja chrześcijan w różnych krajach. To właśnie chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną grupę wyznaniową na świecie. Według zaniżonych danych w ubiegłym roku co najmniej 260 mln wyznawców Chrystusa doświadczyło różnych form niesprawiedliwości: dyskryminacji, przemocy fizycznej i innych ograniczeń.

Czytaj dalej

Współpraca pomiędzy Kościołem a ludźmi świeckimi

Duchowieństwo w kościele w Polsce powinno współpracować ze świeckimi. Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała instrukcję pt. „Nawrócenie Duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda zwrócił uwagę, że „w adhortacji Ewangelii Gaudium papież Franciszek pisze, że człowiek sam w sobie jest misją. Sama Ewangelia jest Słowem, które posyła, słowem dynamicznym, które wnosi w ludzkie życie radość, która zmienia człowieka. Arcybiskup białostocki powiedział:

„Jeśli ktoś przeżywa autentyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem, z jego miłością, to staje się misjonarzem. Tu jest klucz do zrozumienia, jak powinna być umisyjniana parafia. Jeśli parafia rzeczywiście żyje Ewangelią, żyje Słowem Bożym, miłością Jezusa Chrystusa, to staje się automatycznie wspólnotą misyjną, która wychodzi do drugiego człowieka, która szuka możliwości dzielenia się ewangelią (…).

Czytaj dalej

Czy lekcje religii i katechezy parafialne w szkołach są potrzebne?

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę, oraz podkreśla potrzebę szkolnych lekcji religii i katechezy parafialnej.

Papież Franciszek mówi: „Proszę wszystkich o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu”, natomiast Abp Wojda powiedział, że „w polskim kościele potrzeba większej współpracy z osobami świeckimi”. W przesłaniu do rodziców Komisja Wychowania przypomina rodzicom, że są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią oraz w pewnym stopniu przygotowują również do sakramentów. Decyzję o powrocie religii do szkół podjęte w roku 1990 „w żadnej mierze nie miały wiązać się z osłabieniem katechetycznej roli parafii”. Przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców. Między lekcjami religii a katechezą parafialną istnieje komplementarność.

Czytaj dalej

W niedzielę 9 sierpnia na Ślęży odbył się koncert muzyki klasycznej

W niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w  Sanktuarium w Sulistrowiczkach oraz na scenie plenerowej na szczycie Ślęży odbyły się koncerty muzyki klasycznej i sakralnej „Sursum Corda – w górę serca” z okazji 119 rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego – w wykonaniu znakomitych artystów:

  • Marcin Sidor – skrzypce
  • Kamil Pawłowski – fortepian

Czytaj dalej

To dzisiaj jest ten czas, by być dla siebie darem

Podczas 18. Spotkania Rodzin w sanktuarium Matki Bożej Rady w Sulistrowiczkach abp Józef Kupny zachęcał małżonków i rodziny do walki o prawdziwą miłość na wzór Świętej Rodziny.

W uroczym kościółku u stóp góry Ślęży w niedzielę 19 lipca na modlitwie zebrały się rodziny i małżeństwa. Wiele zostało zawartych właśnie w Sulistrowiczkach. Coroczne spotkanie to już kilkunastoletnia tradycja.

Zobacz galerię >>

Na początku gospodarz miejsca ks. prał. Ryszard Staszak przypomniał, że gość specjalny uroczystości, czyli abp Józef Kupny, przed 3 laty ustanowił dekretem kaplicę w Sulistrowiczkach sanktuarium, na które wierni czekali 25 lat.

Czytaj dalej

Napisali o nas

Droga krzyżowa na Ślęży – Gość Niedzielny
Nowy Rok na Ślęży – Gość Niedzielny
Radio Rodzina – 7 sierpnia 2017
Sylwester na Ślęży – 1 stycznia 2018
Gość Niedzielny – 10 stycznia 2016
gazetadolnyslask.pl – 25 stycznia 2015
Tygodnik Niedziela – 21 grudnia 2014
Radio Rodzina – 4 grudnia 2014
Gość Niedzielny – 10 sierpnia 2014
Tygodnik Niedziela – 1 grudnia 2013
Gość Niedzielny – 17 listopada 2013
Gość Niedzielny – 28 lipca 2013
Gazeta Wyborcza – 13 czerwca 2013
Gość Niedzielny – 7 kwietnia 2013
Gazeta Wrocławska – 22 luty 2013
Tygodnik Niedziela – nr 34/2012
Tygodnik Niedziela – 21 sierpnia 2011

Odbudowa kościoła