To już wieloletnia tradycja. Multimedialną Drogę Krzyżową na szczyt Ślęży zorganizowały parafie z Wir i Sulistrowic. Uczestniczyli w niej wierni z dwóch diecezji: świdnickiej i wrocławskiej.

Multimedialna Droga Krzyżowa na szczyt Ślęży rozpoczęła się w piątek 9 kwietnia o godzinie 19 na przełęczy Tąpadła. W czasie nabożeństwa poszczególne stacje były wyświetlane projektorem na ekranie. Wierni zatrzymywali się przy tradycyjnych stacjach, które znajdują się na ślężańskim szlaku cały dzień.

Często są one dewastowane przez wandali, ale niestrudzenie odnawia je ks. dr Ryszard Staszak, proboszcz z Sulistrowic i kustosz kościoła na Ślęży.

Multimedialną Drogę Krzyżową poprowadził ks. Adam Woźniak z parafii w Wirach (diecezja świdnicka), znajdującej się pod Ślężą. W nabożeństwie wzięło udział ponad 200 osób. 

Wśród uczestników były siostry józefitki z Wierzbic i sporo młodzieży. 

– To był wieczór i noc pełna pątników z krzyżami na Ślęży, ponieważ wtedy też odbywała się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jak Jezus wchodził na Golgotę, my wchodziliśmy na Ślęże – to bardzo symboliczne. Na szczycie góry znajduje się kościół pw. Nawiedzenia św. Elżbiety. Maryja przyszła z błogosławieństwem do swojej kuzynki, a na w tym świecie teraz ludzie idą do siebie z przekleństwem. Popatrzmy na to, co dzieje się na Ukrainie. My wchodziliśmy na górę pełną błogosławieństw i o to błogosławieństwo prosiliśmy – relacjonuje ks. Jakub Bartczak, wikariusz parafii Sulistrowice.

Uczestnicy nabożeństwa modlili się o pokój na świecie.

Multimedialna Droga Krzyżowa będzie miała swoją kontynuację. 4 maja na Ślężę organizowana jest w ten sam sposób i tą samą trasą Droga Światła. 

Źródło: wroclaw.gosc.pl / Maciej Rajfur