Jako kustosz Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na górze Ślęży składam serdeczne podziękowanie za trud włożony w przygotowanie tegorocznej multimedialnej Drogi Krzyżowej z przełęczy Tąpadła na szczyt Ślęży. Dziękuję wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym oraz Miłośnikom Ziemi Ślężańskiej.

Ks. dr Ryszard Staszak


“Jeśli kto chce pójść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” [Mt 16-24]

Życie nasze toczy się w cieniu Krzyża. On jest naszym przyjacielem w smutku i radości. Nic dziwnego, że święci nazywają go najmilszą księgą, jest on poniekąd streszczeniem Ewangelii. Krzyż niesiony wraz z Chrystusem jest najpewniejszą drogą do nieba. Czytajmy tę księgę.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Niedziela Wrocławska