Refleksja z okazji rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki

W kościele na Ślęży znajduje się obraz księdza Jerzego Popiełuszki, poświęcony podczas pielgrzymki “wspomnienie św. Józefa rzemieślnika” 1 maja 2016 roku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Dziś odchodzimy 73. rocznicę urodzin kapelana Solidarności. Podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie duchowny stawał w obronie ideałów „Solidarności”. Ksiądz Jerzy Popiełuszko publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, głosząc zasadę „zło dobrem zwyciężaj”.

Czytaj dalej

Poszukiwali prawdy w Sulistrowicach

26 września w Sulistrowicach odbył się Festiwal Młodych „W poszukiwaniu prawdy”. Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników. Pierwszym punktem wydarzenia były konferencje tematyczne nawiązujące do hasła Festiwalu. Prelekcje do młodych wygłosili: Ks. Ryszard Staszak, Stanisław Dobrowolski, Karol Białkowski, Ks. Jakub Bartczak oraz Jakub Pigóra.

Czytaj dalej

Prześladowania chrześcijan na świecie w XXI wieku

W tym roku po raz drugi obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Przemocy z Powodu Religii lub Wiary. Dzień ten, ustanowiony w maju 2019 przez Organizację Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polski, jest okazją do przyjrzenia się, jak wygląda sytuacja chrześcijan w różnych krajach. To właśnie chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną grupę wyznaniową na świecie. Według zaniżonych danych w ubiegłym roku co najmniej 260 mln wyznawców Chrystusa doświadczyło różnych form niesprawiedliwości: dyskryminacji, przemocy fizycznej i innych ograniczeń.

Czytaj dalej

Współpraca pomiędzy Kościołem a ludźmi świeckimi

Duchowieństwo w kościele w Polsce powinno współpracować ze świeckimi. Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała instrukcję pt. „Nawrócenie Duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda zwrócił uwagę, że „w adhortacji Ewangelii Gaudium papież Franciszek pisze, że człowiek sam w sobie jest misją. Sama Ewangelia jest Słowem, które posyła, słowem dynamicznym, które wnosi w ludzkie życie radość, która zmienia człowieka. Arcybiskup białostocki powiedział:

„Jeśli ktoś przeżywa autentyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem, z jego miłością, to staje się misjonarzem. Tu jest klucz do zrozumienia, jak powinna być umisyjniana parafia. Jeśli parafia rzeczywiście żyje Ewangelią, żyje Słowem Bożym, miłością Jezusa Chrystusa, to staje się automatycznie wspólnotą misyjną, która wychodzi do drugiego człowieka, która szuka możliwości dzielenia się ewangelią (…).

Czytaj dalej

Czy lekcje religii i katechezy parafialne w szkołach są potrzebne?

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę, oraz podkreśla potrzebę szkolnych lekcji religii i katechezy parafialnej.

Papież Franciszek mówi: „Proszę wszystkich o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu”, natomiast Abp Wojda powiedział, że „w polskim kościele potrzeba większej współpracy z osobami świeckimi”. W przesłaniu do rodziców Komisja Wychowania przypomina rodzicom, że są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią oraz w pewnym stopniu przygotowują również do sakramentów. Decyzję o powrocie religii do szkół podjęte w roku 1990 „w żadnej mierze nie miały wiązać się z osłabieniem katechetycznej roli parafii”. Przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców. Między lekcjami religii a katechezą parafialną istnieje komplementarność.

Czytaj dalej

Napisali o nas

Droga krzyżowa na Ślęży – Gość Niedzielny
Nowy Rok na Ślęży – Gość Niedzielny
Radio Rodzina – 7 sierpnia 2017
Sylwester na Ślęży – 1 stycznia 2018
Gość Niedzielny – 10 stycznia 2016
gazetadolnyslask.pl – 25 stycznia 2015
Tygodnik Niedziela – 21 grudnia 2014
Radio Rodzina – 4 grudnia 2014
Gość Niedzielny – 10 sierpnia 2014
Tygodnik Niedziela – 1 grudnia 2013
Gość Niedzielny – 17 listopada 2013
Gość Niedzielny – 28 lipca 2013
Gazeta Wyborcza – 13 czerwca 2013
Gość Niedzielny – 7 kwietnia 2013
Gazeta Wrocławska – 22 luty 2013
Tygodnik Niedziela – nr 34/2012
Tygodnik Niedziela – 21 sierpnia 2011

Odbudowa kościoła