Zakończyliśmy prace nad 2 metrową rzeźbą Bolka II, księcia świdnicko-jaworskiego, który był budowniczym zamku na Górze Ślęży. Rzeźba jest odwzorowaniem nagrobka znajdującego się przy sarkofagu Krzeszowie.

Bolko II “Mały” (ur. 1309-1312), książę świdnicko-jaworski, to wielka postać związana ze Ślężą, za której panowania powstał podwójny pierścień zamków obronnych, w tym na szczycie Ślęży. Wówczas wzniesiono murowaną warownię, która przetrwała aż do XV w. Dziś fragmenty murów (absydy) pierwotnego kościoła z XII w. oraz fundamenty średniowiecznego zamku z XIV w. można podziwiać przez szklaną szybę w posadzce kościoła, lub zwiedzając podziemia świątyni.

Bolko II przez całe życie dążył do zjednoczenia śląskiej ziemi z resztą Korony Polskiej. Dzięki niemu doszło do pokonania Krzyżaków pod Płowcami oraz umocnienia interesów Polski na Śląsku. Kronikarz Polski Jan Długosz napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny – dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim – to on jeden „nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi”.

Za panowania Bolka II powstał także kościół pierwotny w Sulistrowicach wzmiankowany w 1352 r. Bolko II, ostatni suwerenny polski książę na Śląsku zmarł 28 VII 1368 r., a dla upamiętnienia tej wielkiej postaci dzień 28. lipca jest obchodzony jako Dzień Śląska Polskiego.


Ilona i Józef Winiarscy ur. we Lwowie, obecnie mieszkańcy Świdnicy ufundowali nowy dzwon do kościoła na Ślęży. Poświęcenie pomnika Księcia Bolka II, nowych Ikon na Ślęży oraz dzwonu dokona nasz metropolita Wrocławski ks. Abp. dr Józef Kupny w dniu 28 września 2019 r. o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy na uroczystość. 


Świątynia na Ślęzy została wyremontowana wyłącznie z ofiar wiernych, dlatego prosimy o nabycie przygotowanej przez nas monety, przedstawiającej podobiznę Księcia Bolka II na awersie, na rewersje znajduje się kościół na Ślęży. Dochód ze sprzedaży monety przeznaczony zostanie w całości na renowację kościoła na Ślęży.