Ks. Ryszard Staszak, proboszcz naszej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sulistrowicach został został zwycięzcą plebiscytu organizowanego przez Radio Rodzina na “Dolnośląskiego Proboszcza Roku 2019” zdobywając największą liczbę głosów oddanych przez internautów. Drugim laureatem Plebiscytu został ks. Edward Szajda ze Świdnicy.

W plebiscycie wzięło udział 54 kapłanów z Diecezji Wrocławskiej oraz Świdnickiej. Głosowanie trwało od początku marca do 15 czerwca. Oto wyniki księży, którzy otrzymali największą liczbę Państwa głosów:

1. ks. Ryszard Staszak – 36677
2. ks. Edward Szajda – 33327
3. ks. Jan Kleszcz – 31077
4. ks. Zbigniew Orda – 27457
5. ks. Jan Banik – 24521
6. ks. Zbigniew Zapaśnik – 15676
7. ks. Grzegorz Skałecki – 7933
8. ks. Wiesław Ciesielski – 7832
9. ks. Jarosław Wawak – 7646
10. ks. Krzysztof Herbut – 7540

Serdecznie dziękujemy za oddane głosy naszym Parafianom, pielgrzymom z Polski i zza granicy, odwiedzającym Sanktuarium w Sulistrowiczkach oraz kościół na szczycie Ślęży, Miłośnikom Ziemi Ślężańskiej, parom, które sakrament małżeństwa zawarły w naszej parafii, miejscowym harcerzom, a także młodzieży zaangażowanej w miejscowe życie ewangelizacyjno – kulturalne.

Sprawozdanie z uroczystości:

Radio Rodzina >>

Gość Niedzielny >>

Zobacz galerię >>

Ks. Ryszard Staszak oraz ks. Edward Szajda byli także gośćmi programu “Poranny Gość” w Radiu Rodzina:

Zapraszamy do wysłuchania audycji >>


Słowo podziękowania Ks. Ryszarda:

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie Metropolito, wraz z Biskupami pomocniczymi: Andrzejem i Jackiem, Przewielebny Księże Biskupie Ignacy, Ordynariuszu Świdnicki, Złoty Jubilacie Chrystusowego kapłaństwa , kiedyś starszy Kolego z seminaryjnej ławy, a od dzisiaj Honorowy Doktorze PWT we Wrocławiu. Pragnę niniejszym przyłączyć się do gratulacji i życzeń wspartych modlitwą, jakie już zostały wypowiedziane pod adresem Twojej osoby – tak bardzo zasłużonej dla Kościoła i naszej Ojczyzny.

Drodzy współbracia Kapłani wszystkich stopni i godności z ks. Proboszczem Katedry Wrocławskiej na czele, bracia Klerycy, czcigodne Siostry Zakonne i umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Słowa szczególnej i bardzo serdecznej wdzięczności pragnę skierować pod adresem tych wszystkich, którzy w ramach konkursu „Proboszcz Roku 2019 pod patronatem Św. Jana Vianney,a – Proboszcza z Ars” organizowanym przez Katolickie Radio Rodzina, swoim głosem poparli moją skromną osobę, a tak faktycznie to została zauważona i wyróżniona Sulistrowicka wspólnota parafialna, jako żywa cząstka Kościoła Wrocławskiego.

Mamy do dyspozycji cztery kościoły: Parafialny w Sulistrowicach (zbudowany tuż przed II. wojną światową), oraz 3 filialne: w Strzegomiany (ponad 800 – letnia wieś założona przez Piotra Własta), Sulistrowiczki (od dwóch lat Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady) i zabytkowy kościół na Szczycie Ślęży Nawiedzenia Najświętszej Mariii Panny, którego trudną misję odbudowy powierzył mi 6 lat temu jego Ekscelencja Arcybiskup, a nie tak dawno konsekrowanego przez Ks. Abpa Józefa Kupnego – po uratowaniu go od ruiny oraz gruntownej renowacji.

Na placówce Sulistrowickiej posługuję od 28 lat, jako rektor a następnie proboszcz, natomiast od blisko 4 lat wraz z ks. Jakubem Barczakiem – wikariuszem, który wspomaga mnie pracą ewangelizacyjną, zwłaszcza z młodzieżą. Patronuje nam Najświętsze Serce Pana Jezusa oraz Matka Boża Dobrej Rady, a symbolicznie – nie tylko poprzez otrzymanie dzisiejszej statuetki – również Św. Jan Vianney. Gdy czytamy historię jego parafii w Ars, widzimy pewne analogie z naszą placówką:

1/ parafia w Ars w czasach św. Jana liczyła tylko 230 mieszkańców, a nasza niecały 1.100; do Ars dyliżanse dowoziły wiernych z Lyonu ze względu na osobowość i świętość duszpasterza. Oblicza się, że w ciągu roku modliło się tam ok. 60 tys. pielgrzymów a dzisiaj do Sulistrowiczek oraz do kościoła na Ślęzy dowożą wiernych autobusy i prywatne samochody z Wrocławia oraz innych pobliskich miast (w ciągu roku Ślężę odwiedza 60 -100 tys. pielgrzymów i turystów z Polski i zagranicy)

2/ wrogowie Kościoła pisali na św. Jana złośliwe donosy do władz kościelnych, a do niego samego listy z pogróżkami; ponadto umieszczano w miejscach publicznych oszczercze napisy; nie inaczej działo się i wciąż dzieje w naszej parafii, gdzie kilka lat temu zniszczono piękną, drewnianą Drogę Krzyżową na żółtym szlaku z przełęczy Tąpadła do kościoła na Ślęży, następnie usiłowano spalić kościół Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach (obecne Sanktuarium), rzucano kłody pod koła mojego samochodu w drodze do kościoła na Ślężę, a na adres mailowy kancelarii parafialnej wysyłano pod moim adresem tak poważne groźby, że musiał interweniować prokurator.

Jednakże “ludzi dobrej woli jest więcej” i dlatego staramy się wraz z ks. Wikariuszem Jakubem oraz zaangażowanymi parafianami nadal posługiwać tym wiernym pielgrzymom, parafianom i turystom, którzy w urokliwym zakątku Ziemi Ślężańskiej szukają Boga na modlitwie, w naszych świątyniach oraz w Jego śladach pozostawionych w pięknie przyrody.

Wdzięczny jestem Bogu i władzom kościelnym, że zostałem posłany na placówkę w Sulistrowicach, aby – jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 519 o proboszczach – uczestniczyć w posłudze Chrystusa i wykonywać zadania nauczania, uświęcania i kierowania wiernymi, jak długo jeszcze Pan Bóg i Ks. Arcybiskup pozwoli.

Wdzięczny jestem także moim wielkim Wychowawcom do kapłaństwa, a szczególnie sp. Świątobliwemu Ks, Biskupowi Pawłowi Latuskowi – naszemu Rektorowi, Ks. kard. Bolesławowi Kominkowi, który wyświęcił mnie w Katedrze Wrocławskiej na kapłana 27 maja 1972, Słudze Bożemu ks. Aleksandrowi Zienkiewiczowi oraz Ojcu Biskupowi Józefowi Pazdurowi, który – przywołując posłuszeństwo woli Bożej i pracowitość św. Józefa – lubił powtarzać: „Serce przy Bogu, a ręce przy pracy”.

Bóg zapłać za uwagę i proszę o modlitwę za moich wiernych oraz za mnie.


“Robi to z miłości do Boga” wywiad ks. dra prał. Ryszarda Staszaka w Gazecie Polskiej