Informujemy, że zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem ściany znajdującej się przy schodach prowadzących do kościoła na szczycie Ślęży.

Prace polegały na zabezpieczeniu pilastrami żelbetowymi zagrożonego miejsca. Podczas prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny sklepienia łukowego, na którym opiera się drugi podest spocznikowy. Podczas wykopalisk natrafiliśmy na zdewastowane, zasypane gruzem i kamieniami wnętrze groty. Wczesną wiosną planujemy kontynuację prac zabezpieczających.

W ty miejscu w XVI w. prawdopodobnie znajdowało się wejście do dawnego rycerskiego zamku piastowskiego, natomiast w XVI-XVIII w. kiedy na szczycie istniała kaplica wzniesiona przez Augustianów, groty te służyły turystom jako jako miejsce schronienia. Rolę pierwotną tego miejsca chcielibyśmy odtworzyć.

W tym roku planujemy ponadto generalny remont empory podtrzymującej chór.