Zdjęcie: Po niedzielnej Mszy Świętej, Kościół na Ślęży, 8.10.2023

Żyjemy w czasach, w których obraz świata nieustannie się zmienia wskutek osiągnięć naukowych. Jak obliczono, statystycznie na świecie co minutę powstaje nowa forma chemiczna. Co 3 minuty dokonuje się nowego odkrycia w zakresie fizyki. Co 5 minut powstaje nowy wynalazek w zakresie medycyny. Z 10-ciu uczonych, jacy kiedykolwiek żyli we wszystkich cywilizacjach, 9-ciu żyje teraz. Co 7 lat podwaja się liczba publikacji naukowych. Nauka rozwija się wręcz w postępie geometrycznym. To co było prawdą naukową wczoraj, dziś może nią nie być. Prawie wszystkie dziedziny życia ewoluują w niesłychanym tempie. Ten bez przerwy zmieniający się obraz świata sprawia, że wielu ludziom wydaje się, że zmiany te powinny dotyczyć także sfery zasad moralnych i prawd wiary.

Należy podkreślić z cała mocą – Kościół nie może zrezygnować ze swojej tożsamości, z prawdy wiary, prawa moralnego i misji, mimo zmieniającego się obrazu świata. Kościół katolicki może i powinien dokonywać zmian w sprawach duszpasterskich, w kwestiach docierania do ludzi, czy w sposobach przekazywania wiary. W tych kwestiach musi wychodzić naprzeciw nowym czasom i nowym problemom. Natomiast w sprawach wiary i moralności Kościół jest niezmienny. „Crux stat dum volvitur orbis – Krzyż trwa, choć świat się zmienia”. Bardzo często odwoływał się do tego Św. Jan Paweł II.

Należy sobie uświadomić jedną podstawową rzecz, otóż teologia jest komentarzem do objawienia, który jest nieustannie pogłębiany i poszerzany. Teologia współczesna nie jest taka sama jaka była kilka wieków temu. Trzeba uwzględnić np. rozwój badań naukowych nad tekstami biblijnymi, odkrycia archeologiczne oraz inne, które wyjaśniają pewne sprawy związane z życiem Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wiarę przekazują nie teologowie, tylko kościół hierarchiczny, czyli papież – następca Św. Piotra z kolegium biskupów. Teologowie mogą się spierać na temat poszczególnych kwestii, ale mogą się też mylić. Pan Jezus ustanowił Kościół, a to dziedzictwo przekazał Apostołom – czyli urzędowi nauczycielskiemu Kościoła.

To, w co mamy wierzyć zawarte jest w Credo. To, jak mamy się modlić przekazane zostało nam w modlitwie Pańskiej. To, jak mamy postępować otrzymaliśmy w Dekalogu.