Zdjęcie: Krzyż przed kościołem parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach, 16.02.2024

Od Środy Popielcowej weszliśmy w okres Wielkiego Postu. Jest to czas rozważania Męki Pańskiej, Gorzkich Żalów i Nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W ten sposób przygotowujemy się do najważniejszej uroczystości roku liturgicznego – Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Droga Krzyżowa to symbol męki Jezusa Chrystusa – męki poniesionej za nas. Droga Krzyżowa jest dla nas przypomnieniem naszego człowieczego losu, który jest także dźwiganiem różnych krzyży. Życie każdego z nas przepełnione jest cierpieniem, różnymi tragediami i problemami. Potrzebna jest nam moc krzyża, która sprawi, że nie utracimy nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” [Mk 8,34]. Słowa te są jak najbardziej aktualne i pasują do uroczystości, którą będziemy przeżywać. Gromadzi nas Krzyż Chrystusowy – znak Męki Pańskiej i symbol naszego zbawienia. Ten sam znak, który nam katolikom towarzyszy od narodzin, aż do śmierci. Krzyż jest streszczeniem losów każdego człowieka bez względu na to, w co wierzy i komu się kłania. Ten sam krzyż, z którym witamy budzący się dzień, z którym udajemy się na spoczynek, od którego rozpoczynamy naukę czy podróż. Ten sam krzyż, którym rodzice błogosławią swoje dzieci odchodzące z domu i którym chrześcijańska matka żegna każdy rozpoczynany bochenek chleba.

Znak krzyża jest istotnym dla ludzkości symbolem i towarzyszy rożnym cywilizacjom od niepamiętnych czasów. Krzyż tworzą bowiem dwie przecinające się linie określające przestrzeń i strony świata: taki krzyż wyznacza podstawowy ład siły i życia. Jest – jak go nazwał 1600 lat temu wybitny uczony chrześcijański Grzegorz z Nysy – „kosmicznym znakiem wyciśniętym na niebie i na ziemi”. W niektórych minionych cywilizacjach krzyż był symbolem największego poniżenia, cierpienia, odrzucenia i hańby. Grecy i Rzymianie skazywali na śmierć krzyżową najgorszych przestępców. Żydzi wyrażali się o krzyżu ze wstrętem przekonani, że jest znakiem odrzucenia przez Boga, dlatego też ludzi zmarłych na krzyżu wymazywali ze społecznej świadomości i pamięci. Miejsce, w którym zaś został ukrzyżowany uznawali za przeklęte na wieki. Dla nas chrześcijan krzyż, na którym umarł Chrystus, a po Nim tysiące prześladowanych za wiarę, również byłby symbolem największego poniżenia i hańby, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa. My chrześcijanie nie zatrzymujemy się na Wielkim Piątku. My chrześcijanie wiemy, że nie na tym dniu kończy się zbawcza historia Jezusa. Wiemy, że przyszła Wielkanoc – czyli Zmartwychwstanie. Zwycięstwo życia nad śmiercią. Dla chrześcijanina krzyż więc oznacza całościową wizję świata, zarówno stworzony kosmos i istniejący w nim ład, jak również życie i cierpienie. Krzyż oznacza też zbawienie świata – zbawienie ludzkości od wiecznej śmierci, do której doprowadziłby nas grzech pierworodny.

Św. Paweł w liście do Koryntian pisze: “Bracia, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla pogan, Chrystus zaś jest mocą Bożą i mądrością Bożą (…)” [I Kr 1,23-25]. Mimo, że od czasów Św. Pawła minęło prawie 2 tysiące lat, jego natchnione przez Boga słowa nie straciły na swojej mocy, prawdziwości i aktualności. Św. Jan Paweł II przytacza tekst liturgiczny: „Stat crux dum volvitur orbis – Krzyż stoi, podczas gdy świat się obraca”. W ciągu minionych 2 tysięcy lat zmieniły się filozofie i teorie, zmieniły się warunki życia, zmieniła się technika. Najrozmaitsze filozofie życiowe upadały i były odrzucane, a w ich miejsce pojawiały się następne, tymczasem Crystusowa nauka krzyża – Ewangelia trwa niezmiennie i ciągle jest aktualna. Ona też najlepiej wyjaśnia ludzkie powołanie do istnienia, sens ludzkiego życia i cierpienia. Wskazania Chrystusa jak należy żyć i jak należy się przygotować na śmierć wciąż są aktualne i nie mogą być zmienione przez żadne filozofie i teorie. W naszej europejskiej i amerykańskiej cywilizacji chrześcijańskiej krzyż jest elementem fundamentalnym, symbolizującym miłość ofiarną dla innych.