6 stycznia 2023 – w dniu Objawienia Pańskiego świętujemy fakt pierwszego spotkania świata pogańskiego z nowonarodzonym Zbawicielem. Stąd nazwa „Objawienie Pańskie” – Święto Trzech Króli. Tradycja wymienia ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Być może byli to książęta rodów, zwani również magami i mędrcami. Z pewnością byli ludźmi szukającymi wytrwale Boga. Znaleźli Go w Betlejem – już nie w stajni zwierzęcej, lecz w ubogim domku – prawdopodobnie krewnych Józefa. Złożyli Mu dary: złoto – jako królowi, kadzidło – jako najwyższemu kapłanowi, i mirrę – jako zapowiedź przyszłej ofiary krzyża. Droga mędrców ze wschodu do Betlejem była niewątpliwie długa i uciążliwa, jednak osiągnęli cel swoich poszukiwań – odnaleźli Boga.

Pamiętajmy, że poszukiwaczami Boga jesteśmy wszyscy. Stwórca obdarzył nas władzą poznawczą w postaci zmysłów i rozumu. Posługując się zmysłami, poznajemy świat w jego rożnych aspektach. W poznaniu Boga obok rozumu wielką rolę odgrywa dobra wola, natomiast zła wola może zaprzeczyć wszelkiemu rozumowaniu. Dlatego obok gwiazdy rozumu do poznania Boga prowadzi również gwiazda sumienia – istnieje w każdym człowieku świadomość wartościująca jego czyny, nakazująca czynienie dobra i unikanie zła. Nazywamy ją często instynktem moralnym, jest on powszechny, niezmienny i niezniszczalny, jednak człowiek może go okresowo osłabić lub zagłuszyć. Gwiazdą prowadzącą do Boga jest Kościół Katolicki i jego urząd nauczycielski, przez to Kościół przedłuża działalność Jezusa na ziemi. W drodze naszego życia korzystamy ze wszystkich gwiazd prowadzących do Boga.

Zdjęcie: Szopka Bożonarodzeniowa w kościele na Ślęży