Zdjęcie: Koncert na rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych, Kościół na Ślęzy, 25.02.2024

W naszych czasach potrzebni są święci – lekarze, z całego serca oddani chorym, księża – którzy będą prowadzić ludzi do Chrystusa, dziennikarze – którzy będą mówili prawdę, czyniąc to z miłością, a nie pędząc za sensacją, gotowi za pieniądze sponiewierać każdego, kogo się im wskaże. W naszych czasach potrzebni są święci, którzy będą uczciwie spełniać obowiązki stanu i zawodu. Świętość to przyjaźń Boża. Starożytni definiowali przyjaźń następująco: „Idem velle et idem nolle est vera amicitia” – „Chcieć tego czego chce przyjaciel i nie chcieć tego czego przyjaciel nie chce”. Świętość to przyjaźń z Bogiem, to czynienie tego, czego chce od nas Bóg. „Pan Bóg swoją wolę objawił w przykazaniach, Dekalogu i w Ewangelicznym przykazaniu miłości – tam jest zawarta wola Boża. Kto chce być świętym powinien spełniać tę wolę Bożą zawartą w przykazaniach zarówno w obowiązkach stanu jak i w obowiązkach zawodu. Niektórzy traktują przykazania Boże jako ograniczenie ludzkiej woli. Przykazania natomiast są drogowskazem jak żyć, żeby życie przeżyć uczciwie i osiągnąć życie wieczne.

Kościół zaś nie jest partią polityczną jak chcieliby niektórzy. Kościół nie jest organizacją charytatywną, chociaż wypełnia dzieła charytatywne – dzieła miłości w stosunku do bliźnich. Kościół to instytucja zbawcza. Istnieje po to, by nawracać ludzkie serca, by zbliżać ludzi do Boga, by kierować ich ku zbawieniu. Na każdego z nas czyha szatan, który dysponuje olbrzymimi środkami, aby odsuwać ludzi od Boga, aby sprowadzać z dobrej drogi. Ma swoich pomocników – ma do dyspozycji parlamenty europejskie, które ustanawiają prawo zabijania nienarodzonych oraz ludzi starych i chorych. Łączenie się w związki homoseksualne, które nazywają małżeństwami. Ma do dyspozycji media, potężne uniwersytety, które przekazują niewiarę. Ma olbrzymie możliwości, dlatego człowiek współczesny musi mieć się na baczności, by nie dać się pociągnąć ku złemu. Zwłaszcza ludzie, którzy mają rodziny muszą pamiętać, by wychować swoje dzieci w głębokiej wierze, bo wszystko od tego zależy. Księża mają obowiązek o tym pamiętać, ale nie we własnym interesie, a z miłości do ludu Bożego muszą głosić: „Masz przestrzegać przykazań i nie wolno Ci czynić tego… Nawet jeśli nazywaliby Cię zacofanym, głupim i podłym”.

Chodzi o świadomość tego, co jest naprawdę ważne. Życie ludzkie jest kruche. Gdyby umarli mogli mówić, powiedzieliby: „Bracie, uważaj, tracisz czasami hierarchię wartości. To co najważniejsze odsuwasz na margines”. Najważniejsza jest wiara i uczynki z niej płynące. Na sądzie ostatecznym ważne jest jedynie to, jak spełniliśmy obowiązki życiowe, jaka była nasza wiara i jakie były tej wiary konsekwencje. Nasza droga powinna być pełna miłości do Boga. Żyjmy tak, aby nasze życie doczesne skończyło się w momencie, w którym będziemy przygotowani na spotkanie ze Stwórcą. Rozpocznie się wtedy nasze życie wieczne w blasku chwały.