Zdjęcie: Grób Boży w kościele parafialnym w Sulistrowicach, 24.03.2024

Zbliżamy się do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Poprzedza je obrzęd Liturgii Światła, poświęcenie ognia, zapalenie paschału – symbolu Chrystusa oraz radosne orędzie wielkanocne. Potem będziemy słuchali Słowa Bożego. Będą to czytania ze Starego i Nowego Testamentu, całe dzieje ludzkości, począwszy od stworzenia świata. To dzień wody uświęconej przez Chrystusa. W wielu kościołach udziela się sakramentu chrztu, który obmywa z grzechu pierworodnego w łączności z Kościołem Chrystusowym. Dla nas ochrzczonych jest to stosowna chwila przypomnienia sobie naszego chrztu. Jako dorośli dokonamy odnowy przyrzeczeń chrzcielnych, wyrzekniemy się grzechu i złego ducha. Złożymy wyznanie wiary w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego i w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Jako dzieci Boże mamy prawo mówić do Boga Ojcze – Ojcze nasz. Chrystus jest naszym bratem. Przyniósł nam prawdę Bożą. Jest dla nas drogą.

W tym szczególnym czasie jako Polacy obudźmy się z letargu, z ogarniającej nas obojętności religijnej, z konsumpcyjnego, pogańskiego postrzegania świata. Zacznijmy żyć tak, żeby nasze życie stało się nieustannym znakiem sprzeciwu wobec panoszącego się zła, upadku moralnego, rozpowszechnianego kłamstwa, zdrad małżeńskich oraz nienawiści do Boga i Jego Kościoła. Pamiętajmy, że do swojej zbawczej misji Chrystus nas nieustannie potrzebuje. Potrzebuje naszych umysłów, naszych rąk, serc, zdolności i talentów. Nie wstydźmy się przyznawać do Chrystusa, bądźmy Jego świadkami, nie wahajmy się czynić dobra. Nie bójmy się powiedzieć NIE temu złu, które nas kusi ze wszystkich stron. Tylko niewolnik mówi zawsze TAK. Człowiek wolny potrafi powiedzieć „nie” temu co niszczy jego duszę. Przypominam, że każdy człowiek ma prawo domagać się od swego państwa, od społeczeństwa, od szkoły, od organizacji politycznych i społecznych oraz od mediów poszanowania swoich nigdy niezbywalnych praw. Może o poszanowanie tych praw walczyć wszelkimi akceptowalnymi przez moralność sposobami. Powinien występować przeciw łamaniu tych praw, przeciwko wszystkim którzy je gwałcą, stosują aborcję i eutanazję, którzy ludzi zniewalają w różnych dziedzinach życia, którzy obalają i wyszydzają moralność chrześcijańską, którzy sieją rozpustę, pornografię, którzy przy pomocy mediów manipulują ludźmi dla swoich celów, którzy sieją nienawiść, niezgodę, terroryzm dla swoich celów, którzy dla osiągnięcia władzy i rozgłosu dokonują świętokradztw i bluźnierstw.

Każdy chrześcijanin ma obowiązek bronić godności i praw ludzkich, własnych i cudzych, choćby go to wiele kosztowało. My Polacy jesteśmy narodem chrześcijańskim, dlatego brońmy się przed ateizmem i dechrystianizacją naszego życia. Nikomu nie pozwólmy deptać Bożych Przykazań i Ewangelii. Brońmy naszej katolickiej wiary w naszym życiu i życiu naszych rodzin. Pamiętajmy, że kościół jest dziełem Bożym a nie ludzkim. To Bóg czeka na pomoc każdego z nas. Dla odrodzenia moralnego świat potrzebuje naszej głębokiej wiary, naszej miłości, dobroci i wierności korzeniom chrześcijańskim.