W miejscu poprzedniego, historycznego krzyża przydrożnego przy ul. Nowej w Sulistrowicach, który uległ degradacji został postawiony nowy krzyż. Głównymi fundatorami są członkowie Rady Parafialnej, Pani Krystyna Ewa Lech-Gargała i Wiktor Zalaszczyk. Bardzo dziękujemy za ten dar dla naszej wspólnoty parafialnej. Pamiętamy o Was w modlitwie.

Krzyż przydrożny zostanie poświęcony w Uroczystość Bożego Ciała.

Życie każdego z nas przepełnione jest cierpieniem, różnymi problemami, tragediami. Dlatego potrzebna jest nam pomoc. Moc krzyża, która sprawi, że nie utracimy nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje” [Mt 8, 34]. Krzyż towarzyszy nam, chrześcijanom od narodzin po śmierć. Krzyż jest streszczeniem losów każdego człowieka, bez względu na to w co wierzy i komu się kłania. Ten sam krzyż z którym witamy budzący się dzień, z którym udajemy się na spoczynek, od którego rozpoczynamy pracę, naukę czy podróż. Ten sam krzyż którym rodzice błogosławią dzieci wychodzące z domu, ten sam, którym chrześcijańska matka żegna każdy rozpoczęty kawałek chleba. Znak krzyża jest istotnym dla ludzkości symbolem i towarzyszy różnym cywilizacjom od niepamiętnych czasów. Krzyż tworzą bowiem dwie przecinające się linie, określające przestrzeń i strony świata. Taki krzyż wyznacza podstawowy ład sił i życia. Jest on jak go nazwał 1060 lat temu wybitny uczony chrześcijański Grzegorz z Nysy -kosmicznym znakiem wyciśniętym na niebie i na ziemi. Teraz wielkim ludziom wręczają krzyże jako znak zasługi. Dzisiaj każdy się cieszy i raduje jak dostanie Złoty Krzyż Zasługi czy Virtuti Militari. A dawniej każdy wzdrygał się gdy usłyszał słowo krzyż, bo rzeczywiście był on oznaką hańby dla niewolników i wielkich przestępców. Śmierć na krzyżu należała do najgorszych kar. Taką okrutną śmierć poniósł nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

W cywilizacji chrześcijańskiej krzyż jest elementem fundamentalnym. Największe dzieła ludzkiego miłosierdzia i ludzkiej ofiarności zrzeszane są pod nazwą organizacji której symbolem jest czerwony krzyż. We wszystkich krajach w kręgu cywilizacji euroatlantyckiej, ludzi najbardziej ofiarnych, oddanych bez reszty bliźnim odznacza się krzyżami. Tak było nawet w okresie panowania ateistycznego ustroju komunistycznego. Niewierzący w Boga dostojnicy odznaczali się nawzajem krzyżami zasługi. Musimy sobie uświadomić, że cywilizacja nasza będzie istnieć tak długo, jak ludzie będą szanować wartości płynące z krzyża.

Ojciec Święty św. Jan Paweł II w swojej książce pt. “Przekroczyć próg nadziei”, przytoczył stary liturgiczny tekst, czytany w kościele katolickim od wieków “Stat crux dum volvitur orbis” – “Krzyż stoi podczas gdy świat się obraca”. W czasach szerzącego się relatywizmu, który nie odróżnia prawdy od fałszu, dobra od zła wielu ludzi traci rozeznanie między dobrem a złem, między prawdą a fałszem, między podłością a szlachetnością. Tylko takiego człowieka, który się kłania krzyżowi stać na moralną niezłomność. Tylko tacy którzy szanują krzyż, szanują godność i prawa swoich bliźnich.

Krzyż głosi niewypowiedzianą miłość Chrystusa ukrzyżowanego do człowieka, który dla nas i dla naszego zbawienia podjął dzieło odkupienia. Święci nazywali krzyż księgą, z której czerpali swoją mądrość.