Kolejne etapy prac w kościele na Ślęzy:

W grudniu 2017 r. zakończyliśmy prace konserwatorskie wewnętrznych ścian świątyni. Ściany zostały osuszone, ubytki uzupełnione i zabezpieczona fugą. Wnęki okien, podobnie jak ściana zachodnia (ołtarzowa) zostały oczyszczone oraz pomalowane na biało.

W lutym 2018 r. zamontowaliśmy wykonaną ze złotego piaskowca ambonę, przedstawiającą rzeźbę nawiązującą do ślężańskiej “Panny z rybą”.

Obecnie trwają prace nad wykonaniem 14 płyt drogi krzyżowej, które będą umieszczone na ścianach wewnątrz świątyni. Dwie pierwsze zostały już wykonane i zamontowane. Prace nad pozostałymi stacjami powinny zostać zakończone do końca września. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na ten cel.

W najbliższych planach jest remont chóru (empory). Prace będą obejmowały wymianę desek podłogowych, stóp pod filarami, nową polichromię. Kończymy dokumentację konserwatorską oraz projekty.