W kościele na Ślęży w ołtarzu głównym zostaną umieszczone dwie ikony o rozmiarach 1×2 m przedstawiające czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasz i Jana. Ikony będą zwieńczeniem tryptyku ikon głównego ołtarza. Ikony wykonał Stanisław Pawłowski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.