Zdjęcie: Wnętrze kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży (718m n.p.m.), 5.02.2023 r.

Wyniesionych na ołtarze naszych wspaniałych rodaków – papieża Św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prośmy o wstawiennictwo, by nasz naród zachował wiarę chrystusową, w której pozostaje od tysiąca lat. Prośmy o to, by świat nie uległ szatanowi, bo ten świat – zwłaszcza cywilizacja zachodnia – odchodzi od Boga. Wrogie siły opanowują to, co najważniejsze w społeczeństwie: parlamenty – wydając bezbożne prawa, uniwersytety – których większość kształtuje bezbożną świadomość w naszych pokoleniach; komercyjne media – które w ogromnym procencie nie akceptują Boga siejąc sekularyzację.

Papież Benedykt XVI, kiedy był w Polsce mówił o tym, że bardzo liczy na polski naród. W XIX wieku nasi poeci uważali Polskę za Chrystusa narodów, który poprzez swoje cierpienie odkupił grzechy innych i umocnił władzę Chrystusową nad sercami ludzkimi. Papież Benedykt XVI, którego autorytet tak poniżano szukał pomocy w narodzie polskim, będącym tak blisko Chrystusa i jego matki Maryi.

Pamiętajmy, że walka ze złem to szczególna batalia. Ta walka między dobrem a złem toczy się w duszy każdego człowieka. Każdy z nas musi być świadomy, że nie wystarczy wierzyć, ale trzeba świadczyć o Chrystusie, żyjąc tak jak mówi Ewangelia, jak mówi dekalog – pokazując Boga innym poprzez własne życie, wtedy nawrócimy świat. Jest to zobowiązanie, które spoczywa nie tylko na kapłanach, ale na każdym chrześcijaninie. Każdy z nas jest bowiem wezwany do świętości i do tego, by świadczyć o Chrystusie. „Nauczycieli mamy dużo, ale świadków wiary mało” – mówił papież Paweł VI. Tylko świadkowie Ewangelii zmieniają ten świat. Mając to wszystko na uwadze zwrócimy się za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do Pana Boga Wszechmogącego prosząc Go o opiekę nad naszym narodem.