Zdjęcie: Goście z Francji z wizytą u proboszcza w kościele na Ślęży, 4.07.2023

Prosimy Boga o to, by świat nie uległ szatanowi. Bo ten świat niestety, zwłaszcza cywilizacja euroatlantycka i cywilizacja zachodnia odchodzi od Boga. Siły wrogie Panu Bogu opanowują to, co najważniejsze w społeczeństwie: opanowują parlamenty – wtedy wydają prawa bezbożne, opanowują uniwersytety – poprzez które mogą kształtować beznożną świadomość w młodych pokoleniach, opanowują też media – które w ogromnym procencie są bezbożne i sieją sekularnym.

Nie możemy jednak tracić nadziei. Papież Benedykt XVI kiedy był w Polsce kilka lat temu mówił o tym, jak bardzo liczy na Polski naród. W XIX wieku nasi poeci uważali Polski naród za „Chrystusa narodów”. Za ten naród, który poprzez swoje cierpienie odkupił grzechy innych narodów i umocnił władzę Chrystusa nad sercami ludzkimi. Papież Benedykt XVI do tego nawoływał – On znając bardzo dobrze zlaicyzowaną cywilizację zachodnią, która pluła na Niego przy każdej okazji i poniżała Jego autorytet, szukał pomocy w narodzie Polskim – narodzie będącym tak blisko Chrystusa i Jego Matki Maryi.

Pamiętajmy, że walka ze złem to szczególna batalia, to nie jest walka z „jakimiś tam” określonymi ludźmi. Walka między dobrem a złem toczy się w duszy każdego człowieka. Każdy z nas musi być świadomy tego, że nie wystarczy wierzyć w Boga, ale trzeba też świadczyć o Chrystusie żyjąc tak jak mówi Ewangelia, jak mówi Dekalog – dopiero wówczas nawrócimy świat. Jest to zobowiązanie, które spoczywa nie tylko na biskupach i kapłanach, ale na każdym chrześcijaninie. Każdy z nas jest bowiem wezwany do świętości i do tego, by świadczyć o Chrystusie. „Nauczycieli mamy dużo, ale świadków mamy mało” – mówił papież Paweł VI. Tylko świadkowie Ewangelii zmieniają ten świat. Mamy tak postępować, aby inni patrząc na nasze życie uwierzyli, że Bóg istnieje.

Mając to wszystko na uwadze zwróćmy się z prośbą o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II do Boga Wszechmocnego, prosząc o opiekę nad nami i nad naszym Polskim narodem.