Zdjęcie: Pasterka w kościele na Ślęży (718 m npm) w 2022 roku

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Św. Barbary, wielkiej męczennicy. Żyła ona na przełomie III i IV wieku. W owych czasach rządził w Rzymie w potężnym cesarstwie, wrogim chrześcijaństwu cesarz Maksymilian, który krwawo prześladował wszystkich wierzących w Chrystusa. Skazywał ich na śmierć jeśli się nie wyrzekną swojej wiary. Św. Barbara była młodą, piękną dziewczyną. Córką jednego ze znakomitych urzędników rzymskich. Zetknęła się z chrześcijaństwem, przyjęła wiarę Chrystusową, złożyła także ślub czystości – postanowiła w czystości przeżyć swoje życie ku chwale Jezusa Chrystusa. Miała wielu adoratorów, wielu chciało ją poślubić, zrezygnowała jednak z życia świeckiego.

W tym czasie nastąpiła fala szczególnych prześladowań za wiarę. O tym, że Barbara przyjęła chrzest i zdecydowała się żyć w czystości dowiedział się jej ojciec, który był poganinem, nie umiejącym pojąć słowa Bożego. Prawdopodobnie był to człowiek dobry, ale tchórzliwy. Bał się, że jego córka ściągnie na niego i na resztę rodziny prześladowania ze strony cesarza, dlatego próbował odwieźć Barbarę od chrześcijaństwa. Ze względu na stanowczą jej postawę w wierze zamknął ją w odosobnieniu, głodził, domagał się aby wyrzekła się Chrystusa. Tak się nie stało. Wtedy ów człowiek w obawie o swoje życie zaprowadził swoją córkę do urzędnika rzymskiego i oskarżył ją o bycie chrześcijanką. Mogła się Barbara łatwo ratować. W tamtych czasach sędzia rzymski pytał „jesteś chrześcijaninem czy nie?” jeśli ktoś odpowiedział, że jest chrześcijaninem szedł na śmierć, i to na wyszukaną. Jeśli powiedział „nie jestem” uchodził wolny. Co więcej przed sądem rzymskim nie trzeba było nic mówić, wystarczyło wziąć odrobinę kadziła, a następnie to kadzidło wsypać na węgiel przez bóstwem pogańskim. Było to równoznaczne z wyparciem się wiary. Barbara tego nie uczyniła. Została skazana na śmierć przez ścięcie głowy. Jej ojca zaś zmuszono żeby jak mówi tradycja – wyrok ten wykonał. Wieść o śmierci męczeńskiej dziewicy, która oddała życie za Ewangelię rozeszła się po świecie. Szybko zbudził się wielki kult Św. Barbary, ogłoszono ją patronką dobrej śmieci. Na swoją patronkę obrali ją wszyscy ci, których życie jest bardzo często narażone na niebezpieczeństwo, jak górnicy, żołnierze, marynarze, hutnicy czy kamieniarze. Ci którzy na co dzień stykają się z zagrożeniem dla swojego żucia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że naród Polski przyjął cześć Św. Barbary od samego początku. Od momentu przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa. Jest Św. Barbara wsławiona w polskich rodzinach. Przeszła do literatury, ku jej czci wybudowano kilkaset kościołów. Św. Barbara przywołuje dziś sprawę wierności Chrystusowi, wierności która czasem może kosztować nawet życie. Św. Jan Paweł II mówił: „Chrześcijaństwo naznacza. Chrześcijaństwo zobowiązuje. Chrześcijaństwo musi się różnic od tych, którzy są poganami w swojej duszy, którzy postępują po pogańsku, którzy się nie liczą z Bogiem i Przykazaniami. Chrześcijanie muszą zapamiętać, że chrześcijaństwo, że religia chrześcijańska zobowiązuje. Religia Chrystusowa jest trudna, ona jest dla ludzi mocnych. Chrześcijaństwo to walka z samym sobą, ze złym duchem czasu, który ogarnia cały świat”. Duch czasu jest duchem liberalizmu moralnego, który głosi zasadę wolności od wszystkiego i do wszystkiego. Wolność, która jest anarchią moralną, która nie ma nic wspólnego z prawdziwą wolnością. Ten współczesny duch mówi o tym, że ważna jest tylko przyjemność. Ta nowa religia, która się rozwija w naszych czasach, religia konsumpcjonizmu, w niej zamiast Pana Boga ludzie czczą pieniądz. Kościół Katolicki jest znakiem sprzeciwu wobec ducha czasów współczesnego relatywizmu, konsumpcjonizmu i hedonizmu, gdzie ważne jest użycie przyjemności, gdzie nie ma nic stałego i ludzie robią wszystko na próbę. Małżeństwo na próbę, bardzo wiele małżeństw rozpada się już po roku. Wierność małżeńska na próbie, miłość na próbę, to jest współczesny duch czasu, wszystko bierze się na próbę. Tymczasem człowiek żyje tylko raz. Raz tylko ma szansę przeżyć piękne życie i dojść do zbawienia. Kościół o tym przypomina i o tym mówi. Kościół jest do tego powołany i Kościół jest znakiem sprzeciwu. Św. Barbara jest przykładem mocnej wiary dla każdego chrześcijanina.

W noc wigilijną 24 grudnia 2023 r. o godz. 24.00 jak co roku zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Odbędzie się koncert kolęd przy udziale znakomitych solistów, a także dzielenie się opłatkiem wigilijnym i składanie życzeń.