Zdjęcie: Wystrój kościoła na Ślęży przed Pasterką, Ślęża 2023

Tam gdzie zawitało chrześcijaństwo świat się zmienił. Zmieniła się cywilizacja, kultura, zmieniły się obyczaje, zwyczaje i nauka. Tam widziano różnych, potężnych ludzi, którzy w momencie refleksji nad swoim życiem rzucali wszystko by oddać resztę swoich dni Panu Bogu. Tam gdzie zawitało chrześcijaństwo ludzie nie zdradzali się, nie zabijali, nie mścili się, ale z miłości do Chrystusa i do człowieka niewykształconego tworzyli szkoły i uniwersytety. Z miłości do człowieka samotnego budowali ochronki, domy starców, z miłości do człowieka chorego budowali szpitale. Wszystko to stworzyło chrześcijaństwo. Cała nasza cywilizacja euroatlantycka stworzona jest z miłości, którą na świat przyniósł Chrystus. Przyjście Chrystusa na świat nie jest to żaden wymysł, ale jest to fakt historyczny, który nie ulega żadnej wątpliwości. Jest rzeczą oczywistą dla człowieka myślącego racjonalnie, że Chrystus rzeczywiście był Bogiem, że był Mesjaszem, że rzeczywiście był Zbawicielem. Żaden człowiek nie mógł dokonać takich rzeczy jakich On dokonał. Człowiek, choćby najwspanialszy, dysponujący ogromnymi wpływami i siłami nie byłby w stanie uczynić jednej setnej tego, co uczynił Chrystus.

Cywilizacja chrześcijańska w naszych czasach jest niestety zagrożona u podstaw. Do mentalności i świadomości wielu narodów, zwłaszcza zachodnich wkrada się nowa ideologia odrzucająca Dekalog i Ewangelię. To ideologia wygodnego życia, seksu, przyjemności, ideologia hedonistyczna. Ideologia ta rozsiewana jest przez potężne mas-media komercyjne w świecie i w Polsce, które często nie służą dobru ani prawdzie. Służą jedynie pieniądzom i potężnym siłom, które chcą opanować świadomość narodów.

Podobnie Chrystus był prześladowany już od samych narodzin w Betlejem. Oberżysta powiedział do Matki Najświętszej chcącej tam się zatrzymać: „Nie ma miejsca dla ciebie!”, a Herod wysłał siepaczy swoich, aby Jezusa zamordowali. Ta scena w naszych czasach niestety się powtarza. Dziś również wielu ludzi mówi do Chrystusa – „Nie ma miejsca dla ciebie. Nie ma miejsca dla ciebie w życiu politycznym, społecznym, w naszej kulturze i nauce. Dla ciebie miejsce to najwyżej zakrystia. Nie wtrącaj się do naszego życia, nie wtrącaj się do naszych intymnych spraw, do naszych małżeństw i do naszych rodzin. Jesteś nam niepotrzebny” – wołają tysiące rożnych głosów we współczesnym świecie. W naszych czasach także są Herodowie, którzy chcą zamordować po raz tysięczny Chrystusa w duszach ludzkich i w świadomości narodów. Chrystusa, który zmienia świat swoją miłością. I te groźby, które są tak charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji – dawniej chrześcijańskiej, a dziś odchodzącej od chrześcijaństwa, te zagrożenia płyną także do nas, do naszego narodu. Płyną przez mas-media komercyjne, przez różnych ludzi, którzy realizują ścisłe zadania niszczenia religii, zwalczania i odsuwania jej na plan dalszy.

Tymczasem przypominam, że każdy chrześcijanin powinien czuć się dumy z tego, że jest człowiekiem wierzącym, bo nauka i rozum nie wykluczają wiary w Boga – jest wprost przeciwnie, wielki rozum i wielka nauka wiarę w Boga potwierdza. Człowiek mądry nie jest w stanie zrozumieć świata bez przyjęcia istnienia Boga, który powołał świat do istnienia. Tylko człowiek nieoduczony może mieć wątpliwości, może mówić „Nie wierzę w Boga, bo wierzę tylko w to, czego dotknę”. Módlmy się za tych ludzi, aby zrozumieli swój błąd.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, jako duszpasterze naszej parafii składamy najserdeczniejsze życzenia i dużo zdrowia. Niech Bóg nam błogosławi, niech ten czas będzie czasem refleksji i zadumy, niech znikną kłopoty, a w domach naszych niech panuje radość. „Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą, W dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jej siłę swą siłą” [Franciszek Karpiński]

W noc wigilijną 24 grudnia 2023 r. o godz. 24.00 jak co roku zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Odbędzie się koncert kolęd przy udziale znakomitych solistów, a także dzielenie się opłatkiem wigilijnym i składanie życzeń. Pasterka w Strzegomianach odbędzie się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00, w Sulistrowicach w kościele parafialnym o godz. 24.00.

Zapraszamy również do udziału we Mszy Św. Sylwestrowej w kościele na Ślęzy – 31 grudnia 2023 o godz. 22. Po Mszy Św. będzie ciepły posiłek, koncert kolęd oraz powitanie Nowego Roku przy lampce szampana. Zwracamy się z prośbą do osób biorących udział w Sylwestrze na Ślęży o ograniczenie używania fajerwerków. Szanujmy zwierzęta, Ślężański Park Krajobrazowy jest ich domem, chrońmy je przed cierpieniem spowodowanym nadmiernym hałasem.