Zdjęcie: Przed Mszą Św. – Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży, 2.07.2023 r.

Kościół jest przeszkodą dla tych, którzy dążą do stworzenia społeczeństwa bez wiary i zasad moralnych. Jest przedmiotem ustawicznego ataku ze strony ateistycznego liberalizmu, reprezentowanego m.in. przez różne ryty masońskie. W zwalczaniu Kościoła dozwolone są wszelkie środki, oszczerstwa, prześladowania, powtarzane przez terrorystów medialnych najrozmaitsze wymyślone zarzuty. Media posługują się rzekomymi ludźmi Kościoła, fałszywie zatroskanymi o jego kondycję, werbowanymi wśród dziennikarzy i nawet wśród niektórych duchownych katolickich, którzy pragną chodzić w aureoli oświecenia, postępu i marzą o tym – jak pisze Św. Jan – „żeby pokochał ich świat”, są na jego usługach. Tymczasem świat liberalizmu ateistycznego robi wszystko, by wykorzystać tych ludzi. Służą oni jedynie od tego, by łatwiej opanować instytucje, które kształtują świadomość narodu – uniwersytety, szkoły, media i parlamenty.

Czasami zastanawiamy się kto koordynuje w naszym kraju te komercyjne media, które są tak bardzo antykatolickie i antypolskie. Przecież musi być koordynacja, jeśli w tej samej sekundzie podchwytują one jakiś temat i rozpoczynają swoja kanonadę – raz będzie to atak na jakieś przedsięwzięcie, innym razem na środowisko, a innym – przeciwko jakiejś osobie np. Św. Janowi Pawłowi II. Strzelają dzień i noc po czym cichną. Zmieniają temat, by potem robić to samo. Po głębszej analizie odnosi się wrażenie jakby scenariusze pisane były na wiele dni, tygodni, a może i miesięcy. W pewnym momencie naciskają klawisz w komputerze i piszą zajadłe, pełne zawiści teksty. Czasem nie chce się wierzyć, że tak mocno można nienawidzić Polski i Kościoła, a jednak można.

Taka jest prawda o większości istniejących w Polsce mediów komercyjnych niepolskiego pochodzenia. Media posługujące się całymi watahami janczarów, którzy zrobią wszystko za pieniądze, aby wspierać ideologię. Atakują Kościół i jego ludzi, którzy mogą się stać niebezpieczni dla ateistycznego liberalizmu oraz jego planów całkowitego zawłaszczenia świadomości narodu. Liberalizm ateistyczny tworzy zamknięty system, który nie toleruje różnicy zdań, dlatego z taką wściekłością atakują media katolickie. Do przeciwstawienia się tej ideologii wzywał papież Benedykt XVI uważając poprawność polityczną za „wielkie współczesne zagorzenie dla chrześcijaństwa i dla wolności współczesnych ludzi”. Relatywizm w stosunku do prawdy prowadzi nieuchronnie do nietolerancji w stosunku do Boga. Centralne prawdy o Bogu, o Jezusie Chrystusie jako jedynym Zbawicielu świata oraz sakramenty święte, traktowane są przez relatywistyczny liberalizm jako rodzaj umotywowanej religijnej subkultury, którą należy przesunąć wyłącznie do prywatnej sfery pewnej grupy ludzi. Prowadzi to do usunięcia chrześcijańskiej wizji świata i Kościoła z politycznego i społecznego dyskursu. Ludziom przyznającym się do katolicyzmu nie zezwala się – mimo ich świetnych kompetencji zawodowych – na zajmowanie ważnych stanowisk politycznych we wspólnocie europejskiej.

Ideologiczny liberalizm widząc w Kościele katolickim swojego największego wroga i konkurenta nie zamierza tworzyć z nim przyjaznych relacji i nie zamierza traktować przekonań chrześcijan na równi z przekonaniami marksistów, postmodernistów, lewaków i masonów. Dlatego zwalcza doktrynę i moralność chrześcijańską. Opanowawszy najważniejsze media, parlamenty, uniwersytety i szkoły, stworzył z nich zabójcze narzędzie do perfidnej walki z Kościołem i kulturą wyrastającą z chrześcijańskich korzeni. Wiara jest krytykowana, ośmieszana i degradowana przez media komercyjne, różne kabarety i siły polityczne. Znaki święte dla chrześcijan są podważane przez pozbawionych talentów pseudoartystów. Niszczone są chrześcijańskie normy moralne. Chrześcijańskie przekonania spycha się na margines życia – jako czysto prywatne i nieobowiązujące społecznie. Wtłacza się w zamian w świadomość ludzi idee absolutnej wolności od wszystkiego i do wszystkiego, idee społeczeństwa zabawy, w którym liczą się pieniądze, zakupy, rozrywki i seks. Ideologiczny liberalizm wyłączył seks ze sfery moralności.

Czy to oznacza, że następuje koniec ery chrześcijańskiej w chrześcijańskim świecie? Mimo chaosu moralnego i ideowego w jaki popada świat nie wolno nam tracić nadziei na odrodzenie religijności. Człowiek jest z natury istotą religijną, dlatego religię można zniszczyć jedynie wtedy, gdy zniszczy się człowieka. Dopóki człowiek będzie istniał, dopóty będzie pragnął Boga i będzie go szukał. W naszym skomplikowanych świecie Kościół wierny Bogu, wierny nauczaniu Chrystusa jest bardziej potrzebny niż kiedyś, bo każde społeczeństwo potrzebuje określonej społecznie moralności ugruntowanej na obiektywnych, stałych normach etycznych. Dlatego módlmy się za Kościół i nie traćmy nadziei.