Zdjęcie: Rzeźba Matki Bożej Królowej Pokoju, Sulistrowice 2023

Piękno przyrody, gór, lasów, rzek i jezior niech nas zbliża do Pana Boga. Mikołaj Kopernik aż cztery razy w swoim dziele „De revolucionibus orbium celestiuum” podkreśla, że świat zawdzięcza swe istnienie Bogu, a nasze „wakacyjne” patrzenie na świat i na przyrodę niech nas zbliża do Boga. Pełnia lata, wakacji i urlopów zwraca naszą uwagę na chrześcijański wymiar odpoczynku. Wszelki godziwy wypoczynek należy się człowiekowi z prawa naturalnego i jest zapowiedzią wiecznego odpoczynku i zjednoczenia z Bogiem. Dlatego też nasze urlopowe wakacyjne odpoczywanie – gdy wolni jesteśmy od codziennego zatroskania – niech będzie też okazją do modlitwy, medytacji i lektury na świeżym powietrzu.

Pamiętajmy jednak, że i w tym wakacyjnym czasie w sprawach wiary i moralności katolik musi się trzymać tego co jest Ewangelii. „Niech wasza mowa będzie: tak tak, nie nie, a co nadto jest, od złego pochodzi” [Mt 5,33-37]. Jeśli ktoś zdecyduje się na to, by być politykiem i jeśli przedstawia swój program jako katolik, to oddają na niego swoje głosy w wyborach ci, którzy mają nadzieję, iż będzie on wierny Ewangelii. To jest wielkie zobowiązanie, więc on nie może iść na żadne kompromisy z diabłem. To w systemach totalitarnych wszystko było narzucone i nikt nie miał prawa protestować. Jeśli nawet prawo jest ustanowione demokratycznie w imieniu narodu, który w większości jest katolicki, to w imieniu tego narodu nie można pertraktować z diabłem. Mamy wystarczająco dużo polityków, którzy jednoznacznie odcinają się od Ewangelii i nauczania Kościoła Katolickiego. Ale katolicki polityk nie ma prawa wspierać ich w przeprowadzeniu uchwał, których nie da się pogodzić z Ewangelią i Dekalogiem. Jeśli w strukturach Unii Europejskiej zapuściła korzenie cywilizacja śmierci, to wcale nie znaczy, że mamy ją przyjmować i akceptować w naszej Ojczyźnie.

Współczesny świat potrzebuje takich polityków, którzy nigdy nie zaakceptują relatywizmu etycznego. Potrzebujemy polityków, którzy nigdy nie zgodzą się na tezę jakoby ten relatywizm – zwany eufemistyczne „pluralizmem etycznym” – miał stanowić podstawę demonokracji. Potrzebujemy polityków, którzy odrzucają pragmatyczną regułę, że „cel uświęca środki”. Takich, którzy zawsze będą się sprzeciwiać bezbożnemu prawu, stanowiącemu zamach na ludzkie życie i na podstawowe prawa ludzkiej osoby, stworzonej na podobieństwo Boże. Potrzeba nam polityków, którzy będą dobrze rozumieli, że chociaż demokracja wydaje się być obecnie najlepszym z ustrojów, to jednak musi być oparta na prawie naturalnym zawartym w Dekalogu i w etykach kodeksowych opartych na Biblii. Jeśli bowiem tego zabraknie, może się ona przerodzić w następny totalitaryzm bez ideowości, w którym odrzuca się moralne prawo Boże, a wybrana dla parlamentu mniejszość będzie narzucać swoje bezbożne poglądy całemu społeczeństwu, w którym to totalitaryzmie może dojść do łamania podstawowych praw ludzkiej osoby, będącej przecież obrazem Bożym.

Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do mężnego, nieustannego powtarzania, że prawda nie jest subiektywną konstrukcją i nie jest wynikiem demokratycznego głosowania do parlamentów, ale jest jedna, obiektywna i pochodząca od Boga. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” [Jan 14:6]