Zdjęcie: Nowa ławka przy Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, 13.10.2023

Żyjemy w takich czasach, kiedy o potędze państwa decydują nie tylko inwestycje, nie tylko bogactwa naturalne, urodzajne ziemie i doskonały bilans płatniczy, lecz przede wszystkim tzw. kapitał ludzki, na który składają się takie wartości jak wykształcenie ludzi, zdrowie, kreatywność, uczciwość, silna wola, ofiarność, pracowitość, zdolność do współpracy z innymi, wrażliwość na sprawy społeczne, szacunek do prawa Bożego i ludzkiego oraz entuzjazm, konieczny do przełamywania życiowych trudności. Jednakże owego kapitału ludzkiego nie da się odpowiednio rozwinąć bez dobrej rodziny. To przede wszystkim ona wychowuje, naucza, przygotowuje do życia, uczy pracowitości, uczciwości, ofiarności i systematyczności. Uczy szacunku dla prawa, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz bojaźni Bożej.

W naszych czasach do polskiej rodziny poprzez media liberalne wdziera się jednak najbardziej wyspecjalizowana ekipa terrorystów duchowych, bezwzględnie atakujących ludzkie umysły i serca, osłabiających wolę i niszczących moralność milionów ludzi. Jak inaczej można określić różne programy telewizyjne i czasopisma szydzące z małżeńskiej wierności? Wychwalające wielokrotne rozwody, aborcję, eutanazję, rozpowszechniające rozpustę i nieuczciwość, wzywające do życia wg instynktu, bez oglądania się na Boga i jego Przykazania? Wyśmiewające Kościół, używając przy tym ordynarnego języka. Ofiarność, obowiązek poświęcenia dla innych, ciężka praca nad sobą – te cnoty odrzucane są w wielu współczesnych mediach komercyjnych i licznych „bezstresowych” teoriach naukowych czy filozoficznych.

Dochodzi niejednokrotnie do paradoksalnych sytuacji, kiedy to troskliwi rodzice muszą chronić własne dzieci przed indoktrynacją z zewnątrz. W niektórych krajach dochodzi do tego, że rodzice z wielkim lękiem posyłają dzieci do szkół, mając świadomość zagrożeń, które na nich tam czekają np. narkotyki czy alkohol. Dlatego współcześnie młodzi ludzie często znajdują się na swoistym rozdrożu między wartościami wpajanymi przez rodziców w domu, a anarchią moralną, którą wpajają młodym umysłom wrogie siły czy zdemoralizowani rówieśnicy. W społeczeństwie zanika poczucie obowiązku, dobra wspólnego oraz odpowiedzialności za siebie i za innych. Zanika też poczucie bliskości, bezpieczeństwa i ciepła. Ludzie żyjąc w ciągłym pośpiechu oddalają się od innych, a za pieniądze są często gotowi sprzedać najważniejsze wartości. Nie potrafią rozróżnić dobra od zła, a zabijając swoje sumienie w konsekwencji popadają w depresję i tracą poczucie sensu życia. To dlatego dzisiejsze gabinety psychologiczne przeżywają swoiste „el dorado”.

Pamiętajmy, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć świata bez przyjęcia do swojego serca Pana Boga, bez przyjęcia prawd zawartych w Biblii, w Dekalogu i w Credo. Bez przyjęcia tych prawd jako życiowego drogowskazu moralnego ludzie będą coraz bardziej zagubieni. Niech korzeniem naszej świadomości i mapą drogową naszego życia będzie Chrystus.