Zdjęcie: Uroczystość Św. Szczepana, Sanktuarium w Sulistrowiczkach, 26.12.2023

Wielu z nas stary rok 2023 zechce zalać szampanem i hałasem, a wyrzuty sumienia zagłuszyć sztucznymi ogniami, nie zadając sobie trudu odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące natury ludzkiej oraz prawd zawartych w Dekalogu i Ewangelii. Polityk, który twierdzi, że dla niego ważniejsze od prawa Bożego jest prawo ustanowione przez ludzi, nie powinien uważać się za katolika. Jeżeli mówimy o konstytucji to należy podkreślić, że zadaniem każdej konstytucji jako ustawy zasadniczej jest dać obywatelom podstawowy porządek prawny, który uwzględni niezmienne wartości moralne, i który zagwarantuje przynajmniej minimum norm zakorzenionych głęboko w chrześcijaństwie – przynajmniej w krajach cywilizacji euroatlantyckiej. Należą do nich takie normy jak: nietykalność osoby ludzkiej i jej godności, dotrzymywanie układów i słowa, poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, poszanowanie prawa człowieka do wolności, do pokoju, do własności, do rodziny, małżeństwa, do rozwoju, wychowania, nauki, pracy i wyznania religii.

Trzeba pamiętać o tym, że ład prawny danego społeczeństwa wyznaczany jest przez ustawę zasadniczą. Stanowi to coś w rodzaju szkieletu życia społecznego, który musi być wypełniony treściami moralnymi. Takie wartości jak wierność, wiarygodność, obowiązkowość, szacunek dla bliźnich, skromność, rezygnacja z zemsty, wybaczenie i wiele innych podobnych cnót są niemniej ważne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, niż zachowanie obowiązującego prawa. Gdyby ludzie we współżyciu społecznym trzymali się kurczowo jedynie litery prawa i odrzucili moralne wartości oraz postawy, to takie społeczeństwo stałoby się piekłem na ziemi i szybko by się rozpadło. Dlatego, aby systemy współczesnych państw z naszego kręgu kulturowego mogły zapewnić właściwe funkcjonowanie swoim społeczeństwom, potrzebują podstawowego moralnego consensusu. Potrzebują zasad moralnych kierujących ludzkim życiem. Te zasady to znane od tysiącleci zakazy i nakazy – nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie kłam, nie oczerniaj, nie oszukuj.

Rodzi się pytanie – czy te proste fundamentalne zasady jeszcze funkcjonują, czy raczej w dużej mierze dzięki liberalnemu prawodawstwu są eliminowane z życia społecznego i całkiem marginalizowane? Tymczasem ich znaczenie dla całości prawdziwej demokracji ma zasadniczy charakter. Korzenie całej euroatlantyckiej cywilizacji tkwią w chrześcijaństwie odwołującym się do Dekalogu. Pismo Święte mówi, że 10 Przykazań Bożych zapisano na dwóch tablicach. Można przyjąć, że na pierwszej tablicy znalazły się 3 pierwsze przykazania dotyczące stosunku człowieka do Boga, a na drugiej Bóg zapisał siedem pozostałych – regulujących stosunki między ludźmi. Jednak oparcie ustawodawstwa jedynie o te 7 ostatnich przykazań, w których nie ma odwołania do Boga – jak pokazuje historia – to za mało. Gwarantowana przez prawo godność człowieka zrozumiała jest w pełni jedynie w oparciu o słowa Pisma Świętego mówiącego o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tylko odpowiedzialność przed Bogiem wszelkich władców i prawodawców może zapewnić człowiekowi poszanowanie jego godności i praw. W przeciwnym wypadku człowiek może zostać potraktowany utylitarnie, np. poddany aborcji czy eutanazji. Prawodawstwo tworzone jedynie w duchu pozytywizmu, oparte na demokracji – woli większości nie liczącej się z Dekalogiem czy prawem naturalnym, może doprowadzić do największych absurdów. Prawo nawet ustanowione demokratycznie, które nie jest oparte na prawach Bożych nie jest ostateczną podstawą ani moralności ani prawdy – nie może decydować o tym co jest dobre, a co jest złe, tak samo jak nie może być podstawą w ustalaniu prawdy naukowej. Tak jak nie można demokratycznie ustalić czy obalić żadnej tezy naukowej, tak nie można demokratycznie zmienić ani Dekalogu ani prawa naturalnego.

Zarówno prawda jak i dobro moralne przekraczają kompetencje jakiegokolwiek ludzkiego prawodawcy, choć takie próby podejmowane były od niepamiętnych czasów i zawsze niosły za sobą tragiczne konsekwencje. Pamiętajmy, że prawo ustanowione przez ludzi nie może być ważniejsze niż prawo naturalne, a fundamentem wszelkich praw musi być Dekalog.


Zapraszamy do udziału we Mszy Św. Sylwestrowej w kościele na Ślęzy – 31 grudnia 2023 o godz. 22. Po Mszy Św. będzie ciepły posiłek, koncert kolęd oraz powitanie Nowego Roku przy lampce szampana. Zwracamy się z prośbą do osób biorących udział w Sylwestrze na Ślęży o ograniczenie używania fajerwerków. Szanujmy zwierzęta, Ślężański Park Krajobrazowy jest ich domem, chrońmy je przed cierpieniem spowodowanym nadmiernym hałasem.