Zdjęcie: Rzeźba Św. Jakuba w Kościele na Ślęży (718 m npm), 5.05.2024. Ślężański Szlak Świętego Jakuba to 52-kilometrowy odcinek Camino de Santiago, biegnący ze szczytu góry Ślęży przez Sobótkę, Mietków, Kostomłoty do Środy Śląskiej, gdzie Droga Ślężańska łączy się z biegnącą od granicy z Ukrainą – Drogą Św. Jakuba Via Regia (odtworzoną według przebiegu dawnego, królewskiego traktu handlowego). Początek szlaku na Ślęży z Santiago de Compostela dzieli 3086 kilometrów.

Zbliżają się wybory do europarlamentu. Przy tej okazji każdy chrześcijanin powinien odpowiedzieć sobie na kilka fundamentalnych pytań. Pamiętajmy, że kto chce dziś budować zjednoczoną Europę jako obszar pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich zamieszkujących ją narodów i kultur wyłącznie w oparciu o ludzki rozum, który nic nie chce wiedzieć o Bogu i Jego moralnym prawie, ten nieodwołalnie poniesie klęskę i doprowadzi ludzi do nieszczęść. Widzieliśmy to już niejednokrotnie w historii. Widzieliśmy niejednokrotnie, że ludzie kiedy odrzucają Boga – jedynego Ojca całej ludzkości – nie są w stanie poczuć się swoimi braćmi. Bez wspólnego ojca nie ma braterstwa.

Nie wolno zapomnieć, że u podstaw europejskiej cywilizacji euroatlantyckiej było chrześcijaństwo i Ewangelia. Twórcy wspólnoty europejskiej m. in. De Gasperi, Schuman, Adenauer czy De Gaulle postanowili zbudować wspólnotę narodów europejskich, by już nigdy nie powtarzały się tragedie jakie przeżywała Europa z powodu wojen. To chrześcijaństwo ukształtowało Europę. Jeśli się korzenie chrześcijańskie odrzuci – nie zostanie nic. Trzeba pamiętać, że każdy naród, każda cywilizacja, każda kultura najpierw ulega destrukcji, a potem ginie – jeśli odejdzie od fundamentalnych zasad moralnych i religijnych, na których została zbudowana. Wypierając się Boga wypieramy się kultury Europejskiej – jak to się dziś powszechnie czyni – sprowadzając moralność człowieka do cywilizacji techniki i handlu. Kultura pozbawiona sacrum, pozbawiona wymiaru transcendentnego staje się bowiem całkowicie pusta i pozbawiona sensu. Wiemy – z danych statystycznych, że 80% Europejczyków przyznaje się do chrześcijaństwa, jednak do władzy dochodzą ludzie, którzy się tego chrześcijaństwa wstydzą, odrzucając chrześcijańską moralność, która wymaga od człowieka wyrzeczeń i poświęcenia. I to oni zdecydowali o m. in. tym, że z Europejskiej konstytucji – wbrew sugestiom Papieża Jana Pawła II – wyrzucono preambułę dotyczącą odwołania do Boga oraz chrześcijańskich korzeni wspólnoty europejskiej. To jest dowód wstydu.

Cywilizacja euroatlantycka to cywilizacja zbudowana na wartościach płynących z Chrystusowego krzyża. Musimy mieć świadomość, że będzie ona istnieć tak długo, jak ludzie w niej żyjący będą te wartości szanować. Bowiem w krzyżu jest źródło sensu ludzkiego życia. To w krzyżu jest ludzka nadzieja, jest oparcie dla ludzkich praw i człowieczej godności. Tylko ten człowiek, który kłania się krzyżowi nie musi się kłaniać żadnym bożkom, żadnym partiom, żadnym panom. Tylko takiego człowieka stać na moralną niezłomność. Pan Bóg jest gwarantem tych praw. Odwołanie takie nie pozwala więc ustanawiać praw sprzecznych z Przykazaniami ustanowionymi przez Stwórcę. Tak jak jest m. in. w konstytucji niemieckiej, której autorzy wyciągając wnioski z przeszłości odwołali się w dokumencie do Boga i Dekalogu. Wiemy bowiem, że choć niemieccy zbrodniarze hitlerowscy, którzy wymordowali miliony ludzkich istnień działali zgodnie z wewnętrznym prawem niemieckim, to jednak po II Wojnie Światowej również na nich wydawano wyroki śmierci (w Norymberdze) sądząc ich w oparciu o Dekalog i prawo naturalne. Pamiętajmy, że bez Boga człowiek i jego godność stają się niczym.