Przedstawiamy raport z prac, które udało się wykonać w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na szczycie Ślęży w roku 2017, a także sprawozdanie z wydarzeń z życia parafii. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.sleza.info w zakładce „Etapy odbudowy”, a także na stronie www.parafiasulistrowice.pl.

Raport przeprowadzonych prac w 2017 r:

 1. W styczniu zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem ściany znajdującej się przy schodach prowadzących do kościoła na szczycie Ślęży. Prace polegały na zabezpieczeniu pilastrami żelbetowymi zagrożonego miejsca. Podczas prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny sklepienia łukowego, na którym opiera się drugi podest spocznikowy. Podczas wykopalisk natrafiliśmy na zdewastowane, zasypane gruzem i kamieniami wnętrze groty.

  W tym miejscu w XVI w. prawdopodobnie znajdowało się wejście do dawnego rycerskiego zamku piastowskiego, natomiast w XVI-XVIII w. kiedy na szczycie istniała kaplica wzniesiona przez Augustianów, groty te służyły turystom jako jako miejsce schronienia.

 2. W lipcu zakończyliśmy prace zabezpieczające przy Grocie Bolka II. Na żelbetowe przypory, zakotwiczone 2 metry wgłąb ziemi, wykorzystaliśmy 80 ton betonu. Dodatkowo odtworzyliśmy zniszczone łuki stanowiące strop pomieszczenia, których stan mógł spowodować zawalenie schodów prowadzących do świątyni.

 3. Pod koniec lipca na ołtarzu zamontowaliśmy figurę Matki Bożej Ślężańskiej, autorstwa Andrzeja Bukowskiego – artysty z Kościeliska, którą poświęcił JE Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.

 4. W sierpniu wykonaliśmy ikonę Matki Bożej i św. Elżbiety, nawiązującej do nazwy kościoła, tj. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ikona ta wykonana jest w dawnej technice w blasze miedzianej, przez artystę szkoły Lwowskiej – Stanisława Pawłowskiego z Nowogrodu Wołyńskiego.

 5. Również w sierpniu w ołtarzu głównym zamontowaliśmy ikonę Matki Bożej Ślężańskiej, nawiązującej do Madonny Zobtenberg, wykonanej z blachy miedzianej.

 6. Na początku września zakończyliśmy prace rzeźbiarskie lwów romańskich wykonanych z Bolesławieckiego złotego piaskowca, które podtrzymują mensę ołtarzową. Autorską pracę rzeźbiarską wykonał p. Stanisław Taraszczuk z Dzierżoniowa. Stół ołtarzowy nawiązuje do ślężańskich lwów z kościołów w Starym Zamku oraz Sobótce.

 7. 10 września zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem zewnętrznej elewacji zakrystii w kościele na Ślęży.

 8. 15 września, przy Grocie Bolka II zamontowaliśmy drzwi z drewna modrzewiowego oraz ręcznie wykonane metalowe kraty.

 9. We wrześniu w dalszym ciągu trwały renowacje konserwatorskie ścian wewnętrznych świątyni. Południowa ściana została osuszona, ubytki uzupełnione, a ściana zabezpieczona fugą.

 10. W październiku wyremontowana została ściana północna wnętrza kościoła. Wnęki okien zostały oczyszczone i pomalowane na biało. Na biało pomalowana została również ściana zachodnia (ołtarzowa).

 11. W grudniu odebraliśmy zamówioną w Szklarach k. Ząbkowic Śląskich ambonę wykonaną ze złotego piaskowca, przedstawiającą rzeźbę nawiązująca do ślężańskiej “Panny z rybą”. Odebraliśmy również 14 płyt drogi krzyżowej, które będą umieszczone na ścianach wewnętrznych świątyni.

 12. W najbliższym czasie czeka nas remont chóru, a w dalszej perspektywie – budowa Muzeum Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej “Tabor”, w którym znajdować się będą artefakty ze Ślęży.

Wydarzenia parafialno-ewangelizacyjne w roku 2017:

 1. Prawie 3 tysiące osób przywitało Nowy Rok na Ślęży. Podczas Eucharystii świątynia była wypełniona, mnóstwo ludzi stało na schodach przed wejściem, na scenie i wokoło.

 2. 20 maja 2017 r. o godz. 11.00, w dniu jubileuszu 45. rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Ryszarda Staszaka, dekretem metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego kaplica w Sulistrowiczkach została wyniesiona do rangi sanktuarium. Erygowanie sanktuarium odbędzie się w Sulistrowicach w 2018 roku.

 3. W ostatni weekend czerwca pod górą Ślężą trwał festiwal młodych “Effatha!”. Prawie setka młodych ludzi z archidiecezji wrocławskiej i nie tylko rozpoczęła wakacje od kreatywnego spotkania z Panem Bogiem i swoimi rówieśnikami. Wspólna modlitwa, zabawa na koncertach, konferencje, warsztaty i kino pod gołym niebem zorganizowała wspólnota parafialna “Ślęża – góra Tabor młodych” działająca przy sulistrowickiej parafii.

 4. W sierpniu pod redakcją ks. Ryszarda Staszaka ukazała się nowa książka pt. „Ślęża – święta góra Ślązaków”. 288 stron bogato ilustrowanego wydawnictwa przedstawia historię oraz teraźniejszość kościoła na Ślęży: historię odbudowy świątyni, turystykę i pielgrzymowanie, duszpasterstwo młodzieży, relacje z 1050-tej rocznicy chrztu Polski na Ślęży oraz historię ustanowienia Sanktuarium w Sulistrowiczkach. W książce także m.in. o religijności Słowian przedchrześcijańskich, fundacji arrowezyjskiej i historii ślężańskiego klasztoru.

 5. 9 września ponad tysiąc młodych osób wzięło udział w Spotkaniu Młodych na Ślęży. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę przed południem. Młodych odwiedził abp Józef Kupny, który poprowadził modlitwę Anioł Pański, pobłogosławił młodzież oraz wręczył młodym puchar, za ewangelizowanie tego miejsca. Metropolita wrocławski poświęcił również nowy ołtarz w kościele Ślęży.

 6. W nocy z 1 na 2 grudnia wspólnota “Ślęża – góra Tabor młodych” zorganizowała „Nocne Spotkanie Młodzieży w Sobótce”. Mszę Świętą poprowadził ks. dr Ryszard Staszak, następnie odbyło się nocne czuwanie młodzieży.

 7. 11 listopada o godz. 14.00 na Górze Ślęzy odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Po Mszy św., które przewodniczył ks. Ryszard Staszak, odbył się koncert patriotyczny Bóg Honor Ojczyzna w wykonaniu Harcerzy.

 8. W noc wigilijną 24 grudnia 2017 r. o godz. 24.00 zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Obok kościoła będzie płonąć tradycyjne ognisko pasterskie. Przed Mszą Św. o godz. 23.00 wystąpi wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd, przy udziale znakomitych solistów. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock / pop. Pasterka w Strzegomianach odbędzie się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00, w Sulistrowicach o godz. 24.00.

 9. Miłośników Ziemi Ślężańskiej zapraszamy do udziału we Mszy Św. Sylwestrowej 31 grudnia 2017 o godz. 22.00. Po Mszy Św. ciepły posiłek, koncert kolęd oraz powitanie Nowego Roku przy lampce szampana.

 

 

Z kapłańskimi pozdrowieniami

Ks. dr Ryszard Staszak – Proboszcz

Ks. Jakub Bartczak – Wikariusz