Jesteśmy Chrześcijańskim narodem. Brońmy się przed ateizmem i dechrystianizacją naszego życia. Nikomu nie pozwólmy deptać Bożych przykazań i Ewangelii. Brońmy naszej katolickiej wiary w naszym życiu i w życiu naszych rodzin. Nie żyjmy jako poganie, których Bogiem stał się pieniądz, pogoń za przyjemnościami, rozpusta i rozgłos medialny. Pamiętajmy, że o ile kościół jest dziełem Bożym a nie ludzkim, to Pan Bóg czeka na pomoc każdego z nas. Dla odrodzenia moralnego świata potrzebuje naszej głębokiej wiary, naszej miłości naszej dobroci i naszej wierności korzeniom chrześcijańskim.

Bóg kocha ludzi, kocha nas wszystkich. Co do tego nikt nie powinien mieć najmniejszej wątpliwości. Do pewników należy to, że każdy z nas stara się kochać Boga. Obchodzimy obecnie Wielki Post, jest to czas powagi, czas refleksji, czas pracy nad sobą. Chcemy się dobrze przygotować na przeżycie największej tajemnicy naszej wiary. W Wielkim Poście często słyszy się o dobroci i miłosierdziu Boga względem ludzi. Tak Bóg nas bardzo kocha, co do tego nikt nie powinien mieć najmniejszej wątpliwości. I my kochamy Boga, a miłość zobowiązuje, a to znaczy, ze codziennie każdy z nas winien starać się pełnić wolę Bożą. Bóg chce, abyśmy sami się uświęcali i pomagali się uświęcać innym.

Ks. dr Ryszard Staszak