W sobotę 14 listopada 2015, za zgodą Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego, w kościele na Ślęży – w pierwszej bocznej nawie ołtarzowej – została zainstalowana kopia obrazu Matki Bożej Jana III Sobieskiego wraz z nastawą ołtarzową, ufundowaną przez ś.p. Sługi Bożego JE Ks. Biskupa Józefa Pazdura.

Obraz został podarowany Janowi III Sobieskiemu przez papieża Innocentego XI. Miał on być darem dziękczynnym za wiktorię Wiedeńską. Następnie królowa Marysieńka miała go ofiarować parafii w Międzylesiu, skąd w 1953 roku trafił do wrocławskiej katedry.

W 1997 roku Jan Paweł II koronował obraz oraz nadał mu tytuł Mater Adoramus. W ten sposób symbolicznie zaakcentowalibyśmy łączność duchową odbudowanego kościoła na górze Ślęzy z Metropolią Wrocławską.

Ponadto w drugiej nawie kościoła zainstalowaliśmy obraz Matki Bożej Ślężańskiej “Zobtenberg Madonna”, o której istnieniu w tym miejscu przed II Wojną Światową wspomniał ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego podczas wizyty wraz z Ks. Abp. Józefem Kupnym – Metropolitą Wrocławskim w kościele na Ślęży.


W niedzielę 15 listopada po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna” w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii. „Wszyscy mamy jeden wspólny dom, w którym żyjemy, Polskę”.