Z przyjemnością informujemy, iż Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację w wysokości 65 000 zł na rzecz ratowania Kościoła na Ślęży.

Dotacja uchwałą nr XXXIX/1162/13 z dnia 18 lipca 2013 roku została przyznana na realizację zadania pn. “Wykonanie stropu – zabezpieczenie reliktów dawnego zamku pod posadzką w budynku kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zlokalizowanego na górze Ślęża, w miejscowości Sobótka”.

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

“Samorząd Województwa Dolnośląskiego nadaje ochronie zabytków rangę najwyższego priorytetu. (…) Dbałość o stan zachowania zabytków znajduje wyraz w świadomym poznawaniu i poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. (…) Zabytki, symbole wielopokoleniowej historii, są bezcennym elementem kultury. Są także żywym świadectwem biegu historii, zmian kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych (…)”

Za zrozumienie inicjatywy oraz wsparcie finansowe odbudowy kościoła na Ślęży, który jest dziedzictwem narodowym nas wszystkich, w imieniu Komitetu Ocalenia Kościoła na Ślęży oraz Ks. dr Ryszarda Staszaka – proboszcza parafii w Sulistrowicach, składamy serdeczne podziękowania dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Rafała Jurkowlańca.