Prace budowlane związane z zabezpieczeniem północnej ściany zewnętrznej elewacji kościoła na Ślęży dobiegają końca (fugowanie kamieni, uzupełnienie ubytków specjalną zaprawą konserwatorską).

Ponadto zamontowaliśmy ławki wokół świątyni oraz wykonaliśmy – zatwierdzony przez konserwatora zabytków oraz Starostwo we Wrocławiu – projekt techniczny przypór podtrzymujących główne ściany schodów do kościoła.

Składamy serdeczne podziękowania ofiarodawcom! To dzięki Państwa pomocy dalsze prace przy remoncie świątyni są możliwe.