Etap I, którego głównym celem było doprowadzenie kościoła na Ślęży do stanu pierwotnego, w którym możliwe jest sprawowanie Mszy Św. wewnątrz świątyni – został osiągnięty. Świątynia spełnia swoją rolę sakralną, ewangelizacyjną oraz turystyczną.

Przed nami Etap II, tj. osuszenie, odgrzybienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych kościoła, uzupełnienie ubytków, odwodnienie podestów na zabytkowych schodach, a także wykonanie izolacji i ogrzewania. Następnie planujemy wymianę rur spustowych, rynien oraz odnowienie krużganków.


Etap III obejmował będzie budowę Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej wraz z muzeum, w którym zostaną umieszczone artefakty dotyczące historii kościoła i Masywu Ślężańskiego z czasów starosłowiańskich oraz chrześcijańskich.

Naszym celem jest, aby świątynia na Ślęży nadal pełniła swoją rolę ewangelizacyjną. Aby była górą chrześcijańską trzech kultur, by w przyszłości kościół na „Śląskim Olimpie” był celem pielgrzymek, gdzie wierni mogliby modlić się o pokój na Świecie.


Osiągnięcie tego celu wymagać jednak będzie dalszego wysiłku fizycznego, intelektualnego, jak również finansowego, dlatego prosimy o sukcesywną pomoc materialną oraz duchową przy wsparciu tego wspólnego dzieła.


Chcielibyśmy aby kościół na szczycie Ślęży, w 1050 rocznicę Chrztu Polski – jako zabytek historyczny oraz sakralny – został włączony do cyklu imprez organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, której przewodnictwo w 2016 roku obejmie miasto Wrocław.