Zdjęcie: Jedno z przygarniętych niedawno przez Ks. Ryszarda zwierząt – dziś mały mieszkaniec domu parafialnego.

Uroczystość Świętego Józefa obchodzimy 19 marca. Św. Józef z rodu Dawida, z zawodu cieśla, jest patronem rzemieślników. Zaręczony z Maryją, stwierdziwszy, że spodziewa się ona dziecka, chciał ją potajemnie opuścić. Jednak Anioł, który ukazał mu się we śnie, wyjaśnił fakt cudownego poczęcia. Wówczas Jezus zgodnie z ówczesnym obyczajem przyjął Maryję do swego domu jako żonę. Po narodzeniu się Jezusa w Betlejem, pouczony przez Anioła wywędrował z Nią i Dzieciątkiem do Egiptu, chroniąc się tam przed okrucieństwem Heroda, po którego śmierci powrócił do Nazaretu. Był opiekunem maleńkiego Jezusa. Prawdopodobnie umarł przed rozpoczęciem publicznej działalności Chrystusa. Jest również patronem dobrej śmierci.

Rzemiosło ma piękną przeszłość i pokaźny wkład w rozwój kultury materialnej. Złote ręce rzemieślnika wzniosły w okresie średniowiecza piękne katedry i dzieła sztuki, które do dziś podziwiamy. Rzemieślnicy pracowali w ramach ówczesnych związków zawodowych, tworząc cechy skupiające fachowców poszczególnych specjalności. Cechy te czuwały nad etyką zawodową swoich członków, troszczyły się o ich dobro oraz kształcenie nowych kadr pracowniczych. Rzemiosło nadal jest potrzebne. Dopełnia ono produkcję przemysłową, nie jest tylko reliktem czasów minionych, stanowi ważny sektor życia gospodarczego. Nie wymaga wielkich nakładów kapitału, daje pracę wielu ludziom, wychowuje uczciwych pracowników oraz przynosi państwu wiele pożytku. Rzemiosło jest również uprzywilejowanym miejscem pracy dla ludzi niepełnosprawnych.

W roku 1933 powstał Związek Rzemiosła Polskiego. Dziś w kraju działa 26 Terytorialnych Izb Rzemieślniczych zrzeszających 485 cechów i ponad 280 Spółdzielni Rzemieślniczych. Zarejestrowanych jest 300 tys. zakładów, w których pracuje 2,5 mln pracowników. Rzemiosło jest także największą szkołą zawodów w Polsce. W zakładach rzemieślniczych kształci się ponad 200 tys. uczniów w ponad 100 zawodach. Rzemieślnicy pracują zwykle w małych zakładach, często rodzinnych. Jest to naturalne środowisko, w którym człowiek rozwija swoje zdolności, uczy się współpracy, samodzielności oraz odpowiedzialności za własną prace. Rzemieślnicy zawsze byli i są związani z Kościołem.

Z okazji uroczystości Świętego Józefa – patrona rzemieślników, o których często się dziś zapomina, pragniemy wyrazić im naszą głęboką wdzięczność i szacunek.