Zdjęcie: Komunia Święta w Sanktuarium w Sulistrowiczkach, sierpień 2023

W sprawach wiary i moralności katolik musi się trzymać tego, co jest w Ewangelii. „Niech wasza mowa będzie tak – tak, nie – nie, a co nadto jest – od złego pochodzi” [Mt 5,33-37]. Jeśli ktoś zdecyduje się na to, by być politykiem, jeśli przedstawia swój program jako katolik, to oddają na niego swoje głosy w wyborach ci, którzy maja nadzieję, że będzie on wierny Ewangelii. To jest wielkie zobowiązanie, więc on nie może iść na żadne kompromisy z diabłem. To w systemach totalitarnych wszystko było narzucane z góry, lecz nikt nie miał prawa protestować. Jeśli jednak prawo jest ustanowione demokratycznie w imieniu narodu, który w większości jest katolicki, to pamiętajmy, że w imieniu tego narodu nie można pertraktować z diabłem.

Jest już wystarczająco dużo polityków, którzy odcinają się od Dekalogu, Ewangelii i nauczania Kościoła Katolickiego. Natomiast katolicki polityk nie ma prawa wspierać ich w przeprowadzaniu uchwał, których nie da się pogodzić z Ewangelią. Owszem, często niektórzy próbują się dziś powoływać na prawo Unii Europejskiej, ale jeśli tam zapuściła korzenie cywilizacja śmierci, nie oznacza to, że należy ją akceptować w naszej katolickiej ojczyźnie. Współczesny świat potrzebuje takich polityków, którzy nigdy nie zaakceptują relatywizmu etycznego ani moralnego. Potrzebuje polityków, którzy nigdy nie zgodzą się na tezę, jakoby ten relatywizm zwany eufemistycznie „pluralizmem etycznym” miał stanowić podstawę demokracji. Współczesny świat potrzebuje polityków, którzy odrzucają pragmatyczną, stosowaną dziś przez wielu z nich regułę, że „cel uświęca środki”. Takich, którzy zawsze będą się sprzeciwiać beznożnemu prawu stanowiącemu zamach na ludzkie życie i podstawowe prawa ludzkiej osoby, stworzonej przecież na podobieństwo Boże.

Potrzeba nam polityków, którzy będą dobrze rozumieli, że chociaż demokracja wydaje się być obecnie najlepszym z ustrojów, to jednak musi być oparta na prawie naturalnym zawartym w Dekalogu oraz w etykach kodeksowych rozmaitych kultur. Jeśli bowiem tego zabraknie, może się ona przerodzić w następny totalitaryzm – totalitaryzm bezideowości, który odrzuca moralne prawo Boże. Dzieje się tak np. wtedy, gdy mniejszość narzuca swoje poglądy całemu społeczeństwu – a dziś coraz częściej ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych. Wówczas może dojść do łamania podstawowych praw wolności ludzkiej, nawet jeśli opiera się ona na prawach naturalnych oraz stanowi większość społeczeństwa. Obowiązkiem tych, którzy myślą o prawdziwym dobru człowieka jest ostrzeganie współczesnego świata politycznego, medialnego oraz naukowego, że głosząc relatywizm moralny, prowadzą miliony ludzi ku nieszczęściu.