Triduum w Sulistrowiczkach ze świętym Michałem Archaniołem 2022

Jest we współczesnym świecie dużo dobra, jest bardzo dożo ludzi miłosiernych, ofiarnych, pełnych poświęcenia dla innych. Ludzi potrafiących przebaczać zadane im krzywdy, potrafiący wyciągnąć ręce do zgody drugiemu człowiekowi. Potrafiący podzielić się kawałkiem ciężko zarobionego chleba z ludzi biednymi i dotkniętymi niezawinionym nieszczęściem. Wielu jest ludzi potrafiących pracować dla dobra wspólnego bez egoistycznego myślenia jedynie o swoich interesach. Każdy z nas dostrzega jednak w tym świecie także wyraźniejsze niż kiedyś działanie sił zła.

Przerażają nas przywódcy państw wywołujący wojny, terroryści, którzy znienacka mordują niewinnych ludzi – często czynią to w imię Boga, a tak naprawdę działają w imię szatana, ponieważ to nie Bóg lecz szatan jest ojcem zbrodni. Każda zbrodnia popełniona w imię jakiejś religii jest jednocześnie największą zbrodnią przeciw tej religii. Zło, które dzieje się w otaczającym nas świecie przybiera rożne formy. Opętani przez diabła osobnicy mordują, rabują, napadają, gwałcą, niszczą wspólne dobra. Osoby te często używają plugawego, rynsztokowego języka, niestety coraz częściej również w mediach i w polityce.

Dzisiejszy świat próbuje stworzyć nowego człowieka, próbuje na nowo zbudować cywilizację bez Boga. Jest to próba odejścia od wartości katolickich, których podstawą od wieków była grecka filozofia rzymskiego prawa oraz chrześcijaństwo. Próba odejścia od wszystkiego tego, co było dobre z dotychczasowych cywilizacji. Cywilizacje rozpadają się zawsze od wewnątrz, bo ludzi ogarnia niemoc, bo rodziny tracą swoje znaczenie i rozpadają się. Dochodzi do rozwodów, do porzucenia dzieci itd. Przypomnijmy cztery pory cyklu cywilizacyjnego: „Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy”. Przed nami trudne czasy, ponieważ ludzie są słabi moralnie oraz zapominają o wyższych wartościach i Bogu.

Dziś ludzie próbują odrzucać przykazania Boże oraz Dekalog. Dlatego wywoływane są wojny i konflikty w rożnych miejscach na świecie. Dlatego jedni znęcają się nad innymi – w szkole, w domach, często maltretując własne rodziny. Dyrektorzy szpitali, uczeni i innych gmachów publicznych nie mogą sobie poradzić z potwornym wandalizmem dokonywanym przez rożnych osobników, którzy przychodzą aby brudzić, niszczyć, windy, ubikacje, ściany, przystanki autobusowe, wszelkie inne urządzenia. W wielu dyskotekach, na które bez problemu daje się zezwolenia, rozgrywają się piekielne wprost sceny. Narkotyki, alkohol, pigułki gwałtu. Wszystko to w imię postępu, w imię potrzeb liberalnego, ateistycznego społeczeństwa. Tzw. „społeczeństwo zabawy”, któremu niekiedy sprzyjają nawet niektóre partie polityczne – koncentrując się nie na tym, by dla swojej społeczności zrobić coś dobrego, by zatroszczyć się o jej prawdziwe potrzeby, lecz na tym, by cieszyć się podczas zakraplanej alkoholem zabawie. Nienawiść, niewybredny język, ustawiczna walka, zazdrość, zawiść wobec tych, którzy robią coś dobrego dla społeczeństwa nie omijają także naszego życia publicznego oraz jego najwyższych instytucji. Za pośrednictwem mediów komercyjnych obserwujemy z przerażeniem walki polityczne, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą polityką – ta powiem jak definiowali ja wybitni mędrcy powinna być rozumną troską o dobro wspólne. Lecz zamiast tego interesy partii, grup czy towarzystw mają usta pełne wzniosłych haseł, podczas gdy jest to kamuflaż dla ukrycia ich partykularnych i osobistych interesów. Nieustannie też ma miejsce szczucie jednych przeciw drugim.

W tych trudnych czasach módlmy się o opiekę do Św. Michała Archanioła o obronę przed złem. O jego opiekę dla naszych dzieci, rodzin i całego narodu, a zwłaszcza dla tych, którzy nim kierują, kiedy czujemy się szczególnie zagrożeni poprzez działanie szatana. Kiedy czujemy się prześladowani, dręczeni czy poniewierani przez służące szatanowi siły.

„Św. Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy a ty wodzu niewielskich zastępów mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie”.