Zdjęcie: Rekolekcje kapłańskie. Dom formacji stałej, Sulistrowiczki 2023

Żyjemy w świecie postępu. Przy takim postępie niezwykle trudno jest nam dotrzymać kroku. Musimy rozwijać się intelektualnie, by nie tylko być sługami u najmądrzejszych i najbogatszych. Przeżyliśmy II Wojnę Światową gdy napadli na nas Niemcy i Rosjanie. Niemcy sponiewierali nasz kraj, wymordowali 6 mln naszych obywateli, zburzyli nasze miasta – niektóre jak Warszawę – doszczętnie. Zadręczyli w obozach koncentracyjnych kwiat narodu polskiego – inteligencję. Dokonali krzywd, zniszczyli nasze zabytki, spalili nasze biblioteki, które zawierały niezwykle cenne rękopisy średniowieczne. Zostaliśmy ograbieni z dzieł sztuki. Olbrzymią stratę poniosła nasza kultura oraz nasza gospodarka. Mówię o tym nie po to, by budzić resentymenty, bo musimy przebaczyć i przebaczyliśmy jako chrześcijanie, ale by przypomnieć, że byli wtedy Niemcy narodem najbardziej wykształconym na świecie. Jeśli weźmiemy do ręki jakąkolwiek encyklopedię, to zauważymy ile jest tam nazwisk niemieckich twórców, artystów i uczonych. Naród tak bardzo wykształcony dokonał takich niesamowitych zbrodni, gdyż uległ szatanowi. Uległ pysze złudzeniu, że będzie władać całym światem, uległ grzechowi. Odrzucił Boże Przykazania, odrzucił Chrystusa, odrzucił Ewangelię – dlatego dokonał tych zbrodni.

Podkreślam, że musimy się uczyć wykorzystywać czas, nie marnować go na głupstwa, bo chcę powiedzieć, że nie wystarczy rozum, konieczny jest także rozwój duchowy oraz moralny. Jeśli człowiek wykształcony nie ma moralności, to nie ma sumienia. Dlatego takie istotne jest, by rodzina współpracowała z Kościołem, ze szkołą – to złoty trójkąt, który jest niezwykle ważny w życiu i w wychowani młodego człowieka.

Wiemy, że zło panoszy się na świecie. Jest go dużo, jednak najgłębszego dobra jest wg mojego przekonania dużo więcej. Wystarczy, że się rozejrzymy wśród naszych przyjaciół i krewnych. Bywają jednak też i okazy zła. Zło widać z daleka, zwłaszcza kiedy jest rozpowszechniane w mediach komercyjnych. O ludziach uczciwych, pracujących i dobrze wychowujących dzieci niewiele się tam mówi. Często mowa jest tyko o skandalach i rożnych zbrodniach. Taki jest współczesny świat mediów komercyjnych, które w ponad 80% nie są Polskie. My katolicy musimy doceniać media katolickie i patriotyczne. W swojej pracy wychowawczej nie możemy odchodzić od wiary. Wiara potrzebuje ciągłego rozwoju, stałego kontaktu z kapłanami, regularnego uczestnictwa we Mszy Św., słuchania kazań, rekolekcji, czytania katolickich pism – takich jak Nasz Dziennik, Niedziel i Gość Niedzielny. Konieczne jest w naszym życiu pogłębianie wiary poprzez szerzenie wiedzy, bo jeśli ktoś ma słabą wiedzę religijną, to łatwo wyrwać mu wiarę, łatwo wmówić mu, że Kościół głosi fałsz.

Świat ludzi naprawdę uczonych wierzy w Boga. Mógłbym przytaczać dziesiątki nazwisk wybitnych współczesnych naukowców, którzy jednoznacznie stwierdzają, że bez Boga świat jest nie do wytłumaczenia. Np. niewytłumaczone do końca jest działanie mózgu ludzkiego, który jest tak wspaniałym dziełem. Czy to wszystko mogło powstać samo z martwej materii? Jak można w coś takiego wierzyć? Czuwajmy nad swoimi synami i córkami, bądźmy wdzięczni kapłanom za trud, za religijną opiekę, oni również potrzebują naszej modlitwy, by mieli siłę prowadzić swoje dzieło.