W miejscu, w którym pierwotnie znajdował się Krzyż Misyjny – przed głównym wejściem do Kościoła na szczycie Ślęży – został postawiony nowy.

Pierwszy krzyż został wzniesiony w XVII wieku, przez ówczesnego budowniczego kościoła Jana Sievierta – opata kanoników regularnych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został zniszczony przez nieznanych sprawców, obecnie zaś znajduje się wewnątrz świątyni. Po latach krzyż powrócił na swoje historyczne miejsce.

Poświęcenie nowego krzyża misyjnego odbędzie się 1 maja 2015 r. o godz. 14.00 podczas wspólnej uroczystości poświęcenia kościoła i ołtarza przez JE ks. Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Józefa Kupnego.