Pozdrawiając wiernych Papież nawiązał do zbliżającej się uroczystości Pięćdziesiątnicy. Zachęcił do żarliwego wołania o Ducha Świętego, aby wypełnił swoją miłością serca osób, opromienił świat swoim światłem oraz wzbudził we wszystkich decyzje i działania na rzecz pokoju.

Franciszek zapewnił, że wzywa nad każdym Ducha Świętego, aby poprzez swoje dary łaski był wsparciem i pocieszeniem na drodze życia. Do Polaków Ojciec Święty powiedział.

Papież – Duch Święty przynosi ochłodzenie i odpocznienie

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Przyzywajmy Go z otwartym sercem – podkreślił Papież. On – jak głosi sekwencja liturgiczna – jest prawdziwym „Ojcem ubogich, Dawcą darów i Światłością sumień, słodkim Gościem dusz”. Módlmy się, aby przyniósł „ochłodzenie i odpocznienie” wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów, pośród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń we współczesnym świecie. Moc Ducha Świętego niech będzie waszą siłą!”

Źródło: Vatican News