Nieba pojmowanego jako zbawienie. W swojej nowej książce ks. dr Ryszard Staszak opisuje Ślężę z nietypowej perspektywy. Przez bogatą historię, trudne losy kościoła na szczycie do teraźniejszości z ogromnym potencjałem.

“Ślęża – święta góra Ślązaków” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się “Śląskim Olimpem” lub inaczej – “Górą Tabor młodych”. Proboszcz parafii Sulistrowice, na której terenie znajduje się Ślęża, postanowił pokazać ją z kilku stron i odsłonić kilka jej ważnych aspektów.

Autor otwarcie pisze o wyjątkowości miejsca, które przyciąga nie tylko turystów, ale i pielgrzymów, dlatego na najwyższą górę archidiecezji wrocławskiej nie można patrzeć jedynie przez pryzmat geografii czy turystyki, ale także duchowości.

– Każdy, kto się tu znajdzie, doświadcza sacrum i profanum, przyrodzoności i nadprzyrodzoności. Góra była najpierw ośrodkiem kultu pogańskiego, a później i do dzisiaj jest, ośrodkiem myśli chrześcijańskiej. Raj dla botaników, ornitologów, geologów, a przy tym atrakcyjne miejsce dla zwiedzających – mówi ks. dr Ryszard Staszak.

Najnowsza książka nie tylko przypomina historię góry, ale odpowiada na pytanie: Czy da się połączyć turystykę, pielgrzymowanie i wiarę? Znajdziemy w niej również charakterystykę kościoła wrocławskiego. 

Niewątpliwym urozmaiceniem są wywiady: z abp Józefem Kupnym o duszpasterstwie pod górę, czyli działalności Kościoła na ziemi ślężańskiej oraz z ks. Jakubem Bartczakiem o duszpasterstwie młodzieży na szlakach Ślęży. Możemy dowiedzieć się, kto ukuł określenie “Góra Tabor młodych” i jakie są duszpasterskie plany na najbliższe lata dla tego strategicznego punktu archidiecezji wrocławskiej.

“Jak każda góra, Ślęza jest dla wszystkich, i geologa, i geografa, turysty i alpinisty, malarza i poety, ekologa i ekonomisty, filozofa i teologa, historyka, czy socjologa, każdego bez wyjątku człowieka. Ten człowiek zaś zawsze, świadkiem lub w półświadomości, pozostanie istotą religijną – homo religious i zawsze będzie szukał Boga” – pisze abp Józef Kupny w słowie wstępnym do książki.

Ks. R. Staszak przytacza także ostatnie ważne wydarzenia na szczycie Śląskiego Olimpu i jego okolic ujęte piórem prasy katolickiej: tygodników “Gość Niedzielny” i “Niedziela”.

Ciekawym rozdziałem jest “Religijność Słowian przedchrześcijańskich”, który napisał ks. Andrzej Małachowski.

– Ta publikacja popularyzuje wiedzę na temat Ślęży, ale i tego, co się wokół niej dzieje. A dzieje się dużo, szczególnie na płaszczyźnie chrześcijańskiej. Bo chrześcijaństwo ze swoją propozycją, szczególnie dla młodzieży, chce towarzyszyć każdemu, kto będąc wrażliwym na piękno przyrody, otworzy się na Boże działanie – tłumaczy ks. dr Ryszard Staszak.

Książka będzie do nabycia już podczas spotkania młodych na Ślęży 9 września.

– Chcę by po tę książkę sięgnęli nie tylko świeccy, ale również kapłani i poznali górę Ślężę nie jako pogańską, ale Chrytusową, należącą do niego od XII wieku – podsumowuje proboszcz parafii Sulistrowice i kustosz kościoła Nawiedzenia NMP na szczycie Ślęży.

Autor: Maciej Rajfur


Źródło: wroclaw.gosc.pl