Informujemy, że prace związane z zabezpieczeniem ściany wschodniej kościoła na Ślęży zostały zakończone.

Zobacz stan przed rozpoczęciem prac >>

Ubytki frontowej ściany zewnętrznej zostały uzupełnione specjalną zaprawą konserwatorską Trass-Kalk Fugenmörtel. Ryzyko związane z samowolnym wypadaniem kamieni, które stwarzały zagrożenie dla odwiedzających kościół turystów zostało zatem zażegnane.

Zakończyliśmy również prace budowlane przy fugowaniu zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian wieży widokowej.

W przyszłym roku planujemy wymianę rynien, rur spustowych, a także kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem murów zewnętrznych kościoła od strony zachodniej, północnej i południowej. Ponadto planujemy odbudowę i wzmocnienie ław fundamentowych podtrzymujących statykę kościoła, zapobiegających przed jego osiadaniem na skarpie.