Informujemy o kolejnych etapach prac w kościele na Ślęzy.

We wrześniu, przy Grocie Bolka II zamontowaliśmy drzwi z drewna modrzewiowego oraz ręcznie wykonane metalowe kraty.


Na początku września zainstalowaliśmy nowy ołtarz, którego mensę podtrzymują dwa lwy romańskie wykonane ze złotego piaskowca. Autorską pracę rzeźbiarską wykonał p. Stanisław Taraszczuk z Dzierżoniowa. Stół ołtarzowy nawiązuje do ślężańskich lwów z kościołów w Starym Zamku oraz Sobótce. Podczas “Spotkania młodych na Ślęży 9 września br. ołtarz został uroczyście poświęcony przez ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego.

W dalszym ciągu trwają renowacje konserwatorskie ścian wewnętrznych świątyni. Południowa ściana została osuszona, ubytki uzupełnione, a ściana zabezpieczona fugą. Obecnie remontowana jest ściana północna. Wnęki okien zostały oczyszczone i pomalowane na biało. W najbliższym czasie planujemy pomalowanie ściany zachodniej (ołtarzowej), a także wymianę drzwi i okien – w tym celu zwróciliśmy się z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

W Szklarach k. Ząbkowic Śląskich zamówiliśmy ambonę wykonaną ze złotego piaskowca, przedstawiającą rzeźbę nawiązująca do ślężańskiej “Panny z rybą”.  Zamówiliśmy też 14 płyt drogi krzyżowej, które będą umieszczone na ścianach wewnętrznych świątyni. W najbliższym czasie czeka nas remont chóru, a w dalszej perspektywie – budowa Muzeum Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej “Tabor”, w którym znajdować się będą artefakty ze Ślęży.

Serdecznie dziękujemy za finansowe i duchowe wsparcie!