W tym tygodniu w ołtarzu na Ślęzy zamontowaliśmy 7 ikon – Zwiastowanie NMP: Nawiedzenie NMP, Narodzenie Jezusa, Cud w Kanie Galilejskiej, Ukrzyżowanie Jezusa i Zmartwychwstanie, Ostatnia Wieczerza.

Jest to replika ikon bizantyjskich z XII w. W kościele na Ślęzy znajduje się również fragment reliktów absydy pierwotnego kościoła z XII w.