Po raz pierwszy w historii Kościoła na Ślęży, Mszę św. – Pasterkę, odprawił Arcybiskup Wrocławski ks. Józef Kupny. To wielkie wydarzenie w życiu naszej parafii i archidiecezji. Właśnie tu, w kościele pw. Nawiedzenia NMP na Ślęży, w jednej z najwyżej położonych w Polsce świątyń, na wys. 718 m.n.p.m w dn. 24.12.2021 r. o północy, rozpoczęła się uroczysta Pasterka pod przewodnictwem naszego Metropolity.

Przed Eucharystią, przedstawicielki Wspólnoty Parafialnej: Monika i Natalia Kowcz, przywitały ordynariusza diecezji, wręczając mu obraz z wizerunkiem bł. Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie podziękownia za przyjęcie zaproszenia i swoją obecność na górze Ślęży złożył ks. Ryszard Staszak – proboszcz sulitrowickiej parafii. Przedstawił również rys historyczny kościoła na Ślęży: od czasów piastowskich (XII w.) do roku 2012, odkąd świątynia została włączona do parafii Sulistrowice i rozpoczęła się jej odbudowa. Lata 2012 – 2021, to również czas tworzenia nowej wspólnoty młodych pod nazwą: Ślęża – Góra Tabor, która powstała z inicjatywy i deczyji ks. Arcybiskupa. To on był motorem napędowym, który doprowadził do rekonsekracji kościoła na Ślęży w 2015 r.

To dzięki Arcybiskupowi Kupnemu, jego wsparciu duchowemu, materialnemu i mądrym decyzjom, kościół na Ślęży nie uległ dalszej dewastacji. Podczas tych ostatnich 10 lat renowacji, parafia Sulistrowice borykała się z wieloma problemami: począwszy od blokowania środków finansowych na renowację przez instytucje państwowe, poprzez negatywne i napastliwe artykuły w środkach masowego przekazu, stawiające w niekorzystnym świetle całą parafię. Dzięki wsparciu i nieustępliwości naszego Metropolity oraz wsparcia władz lokalnych Miasta i Gminy Sobótka, miłośników ziemii ślężańskiej, wolonatriuszy i wiernych, parafia zwycięsko przetrwała te najtrudniejsze lata (2012 – 2019). Tworząc tę nową wspólnotę młodych, ks. Arcybiskup tchnął w to miejsce nowego ducha: łącząc sacrum i profanum, by idąc na szczyt, zachwycić się Bożym dziełem: przyrodą i w taki sposób być bliżej Boga. To miejsce dla wszystkich: wierzących i niewierzących, gdzie największe dzieło stworzenia, niepowtarzalne i wszechobecne, sprawia, że stojąc na szczycie, podziwiając widoki, wdychając świeże powietrze, nabieramy dystansu do codziennych problemów i spraw, będąc bliżej nieba.

To znamienne wydarzenie, że właśnie podczas Świąt Bożego narodzenia ks. Arcybiskup mimo rozlicznych obowiązków, znalazł czas i przyjechał właśnie tu, do swych wiernych, na Ślężę, żeby wraz z nimi świętować pamiątkę przyjścia na świat Zbawiciela. Podczas homilii ks. Arcybiskup podkreślił rolę miłości i radości, którą niesie Boże Narodzenie, to w jaki sposób zmienia człowieka, jego postępowanie i decyzje. Przytoczył również słowa papieża Franciszka związane z adoracją Jezusa: żeby w ciszy pozwolić Bogu działać w życiu ludzkim. A przede wszystkim żyć radością i wiarą, że wraz z Narodzeniem Jezusa, rozpoczęła się epoka zbawienia. W ślężańskiej Pasterce uczestniczyła liczna grupa wiernych, która mimo niesprzyjającej aury dotarła na szczyt, by wziąć udział w tej historycznej Mszy św. To właśnie im Arcybiskup gratulował wytrwałości i podziękował za uczestnictwo. 

Ponadto, Pasterka była transmitowana na żywo, za pośrednictwem Internetu. Oprawę muzyczną Mszy św. zaaranżował i wykonał zespół NOE oraz Martyna Bacik – studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na zakończenie Mszy św., proboszcz ks. Ryszard Staszak przytoczył słowa Błażeja Pascala: Należy żyć tak, jakby Pan Bóg był między nami, czy ktośc w Niego wierzy, czy nie”

Serdecznie zapraszamy na sylwestrową Mszę św. W dn. 31.12.br o godz. 22.00, a po Mszy św. na gorący posiłek, wspólne kolędowanie i powitanie Nowego Roku.

ks. Ryszard Staszak – proboszcz parafi pw. NSP w Sulistrowicach