Informujemy, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie “Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków” pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek o dotację na rzecz remontu Kościoła na Ślęży, i przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 40.000 zł.

Otrzymaliśmy również informację o dotacji w wysokości 50.000 zł przyznanej przez Burmistrza Stanisława Dobrowolskiego oraz Radę Miasta i Gminy Sobótka na remont wieży kościoła na Ślęży.


Za zainteresowanie oraz okazaną pomoc w szczególności dziękujemy:

  • Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Panu Stanisławowi Dobrowolskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka
  • Radnym Rady Miejskiej w Sobótce
  • Pani Jolancie Kryszczuk – Inspektorowi ds. pozyskiwania środków pomocowych UMiG Sobótka