Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę, oraz podkreśla potrzebę szkolnych lekcji religii i katechezy parafialnej.

Papież Franciszek mówi: „Proszę wszystkich o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu”, natomiast Abp Wojda powiedział, że „w polskim kościele potrzeba większej współpracy z osobami świeckimi”. W przesłaniu do rodziców Komisja Wychowania przypomina rodzicom, że są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci. Lekcje religii służą pogłębianiu wiedzy religijnej, wspomagają kształtowanie postaw inspirowanych Ewangelią oraz w pewnym stopniu przygotowują również do sakramentów. Decyzję o powrocie religii do szkół podjęte w roku 1990 „w żadnej mierze nie miały wiązać się z osłabieniem katechetycznej roli parafii”. Przywrócenie religii polskiej szkole otwierało możliwość udziału w tych zajęciach szerszemu gronu odbiorców. Między lekcjami religii a katechezą parafialną istnieje komplementarność.

Lekcje religii są organizowane przede wszystkim dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących, choć uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący, jak i poszukujący. Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę dla każdego. Episkopat podkreśla, że wobec uczniów niewierzących lekcje mają charakter ewangelizacyjny, a więc mają im pomóc odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze. Z kolei uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi na nie, nierzadko w korelacji z innymi przedmiotami, co sprzyja budowaniu zintegrowanego obrazu świata.

W ciągu 30 lat lekcji religii w polskiej szkole, udało się udoskonalić proces formacji katechetów, ujednolicając go ze standardem kształcenia nauczycieli, modyfikowano programy i podręczniki do nauki religii, dostosowując je do odbiorców i szanując szkolny system edukacji. Udoskonalano także proces dydaktyczny pod względem komunikacji katechetów z rodzicami. Episkopat wyraża wdzięczność rodzicom za owocną współpracę przez ostatnie trzy dekady to na ich prośbę jest możliwy udział dziecka w lekcjach religii.

Z postulatem o powrót nauczania religii do szkół wystąpili biskupi w specjalnym komunikacie z Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na początku maja 1990 roku. Religia, którą władze komunistyczne usunęły z placówek edukacyjnych, powróciła do szkół we wrześniu 1990 roku na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 1990 roku.