Kiedy rozglądamy się dookoła siebie i gdy obserwujemy życie naszych znajomych i nieznajomych często stawiamy sobie pytanie dlaczego dzieje się zło? Skąd się biorą tragedie i nieszczęścia w tak wielu rodzinach? Gdy się tak człowiek przygląda uważniej dostrzega, że zło bierze się przede wszystkim z łamania Bożych przykazań. Ktoś kogoś zabił, pobił, okradł, zdradził. Porzucił małżonkę, porzucił własne dzieci, męża, oczernił, obmówił, rzucił jakieś podłe oszczerstwo, mści się, niszczy komuś życie zaniedbuje podstawowe obowiązki wynikające z Bożych przykazań. Stąd się bierze zło?

Świętość to jest przyjaźń z Bogiem, nieco inna niż opisywali średniowieczni pisarze którzy chcieli ubarwiać życiorysy ówczesnych świętych. Pisali że ten czy inny święty siedział całymi latami w jaskini, biczował się, że pościł, jadł tylko chleb posypany popiołem. Myślał tylko o niebie i o piekle, jedynie się modlił, nic ponadto nie robił. Taki wizerunek świętego został przekazany przez tradycje, ale nie jest to właściwy wizerunek świętości, bo świętość nie na tym polega. Oczywiście każdy człowiek ma inna drogę do świętości, w naszych czasach potrzebni są święci zwyczajni, inteligentni chłopi, robotnicy, lekarze, dziennikarze, którzy będą sumiennie i zgodnie z Bożym prawem spełniać swoje obowiązki. Potrzebni są w naszych czasach właśnie tacy święci, we wszystkich zawodach i stanach, potrzebni są święci ojcowie, matki i dzieci. Nie chodzi o rzeczy nadzwyczajne, nie chodzi o to by byli herosami, ale żeby jak najlepiej spełniali swoją rolę ojca czy matki. Prawdziwy ojciec to tarcza dla rodziny, to obrońca, żywiciel. Święta matka to kapłanka ogniska domowego, która tworzy w domu odpowiednią pełną miłości atmosferę. Taka ma być święta Matka.

Rodzina to cudowna instytucja stworzona przez Boga, to jedyna naturalna instytucja wszystkie inne są dziełem ludzkim. Tylko rodzina jest instytucją, społecznością, daną przez Boga zgodną z prawem naturalnym. Największym złem jakie dzieje się w naszych czasach jest to, że współczesna rodzina się chwieje. Współcześni ludzie zakładają rodzinę zbyt pochopnie, myślą tylko uczuciami i żądzami, mówią, że się kochają ale ta miłość jest egoistyczna. Chcieć czyjejś obecności „dla mnie” bo jest mi potrzebna, po paru miesiącach lub latach to się kończy i szuka się zmiany innego „przedmiotu miłości”. Miłość to nie jest pożądanie, w prawdziwej miłości zawiera się troska o drugiego człowieka.

Katolik musi sobie wyraźnie powiedzieć: żeby stworzyć dobrą rodzinę trzeba dużo ilości zaufania, cierpliwości, tolerancji i modlitwy. Bez modlitwy, bez pomocy Bożej, to się nie uda. Dlatego ważne jest życie Sakramentalne, ważna jest spowiedź, ważne jest przeproszenie małżonka, ważna jest Komunia święta, ważna jest Msza święta w niedzielę i święta. Dobra rodzina potrafi ukształtować nowe pokolenie, nauczyć je cnót społecznych oraz ekonomicznych, nauczyć je patriotyzmu o czym się często zapomina. Tylko w dobrej rodzinie można przekazać skarby naszej wiary chrześcijańskiej.

W najbliższym czasie w piątek 15 lipca w Sanktuarium w Sulistrowiczkach oraz 16 lipca w Sanktuarium w Sulistrowiczkach i w Kościele na Ślęży, 17 lipca we wszystkich Kościołach naszej parafii staniemy się świadkami nawiedzenia przez św. Michała Archanioła w kopii cudownej figury z Gargano.

Święty Michała Archanioł w Piśmie świętym wymieniany jest pięć razy. Święty wystąpił do walki ze złem i przychodzi z pomocą w najtrudniejszych dla nas chwilach, pełni rolę patrona i anioła stróża Kościoła. Wpatrując się w niezwykły wizerunek św. Michała Archanioła chcemy uświadomić sobie, że dobro jest mocniejsze od zła, że prawda ostatecznie zwycięży, on pomaga każdemu człowiekowi przezwyciężyć wszelkie podstępne działania szatana. Oto zbliża się doskonała okazja bo święty Michał Archanioł przybędzie w świętym znaku do naszej rodziny parafialnej, swoją opieką obejmie wszystkich świętych i grzeszników. Każdego chce przyprowadzić do wolności do której przyprowadził nas Chrystus. Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy on Ci Jej udzieli, a może Twojej rodzinie zniewolonej złem, trwającej w grzechach i nałogach. Obecność świętego św. Michała Archanioła może przemienić twoje serce i życie. Nie zmarnuj tego czasu.