Zwracamy się z apelem o pomoc przy budowie studni oraz kanalizacji na szczycie Ślęży.

W trosce zachowanie naturalnych walorów oraz ochronę środowiska Ślężańskiego Parku Krajobrazowego przypominamy, że trwa zbiórka funduszy na projekt i wykonanie studni oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki ze szczytu Ślęzy do oddalonej o 1 km oczyszczalni ścieków w Sulistrowiczkach.

Zainteresowane pomocą firmy oraz osoby prywatne prosimy o kontakt z Parafią w Sulistrowicach.

Datki na ten cel prosimy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie na Rzecz Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej “TABOR”
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN): 46 9574 1015 2003 0211 8316 0001
z dopiskiem “Studnia i kanalizacja na Ślęży”