Etapy odbudowy

27 września 2012 r. decyzją Metropolity Wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego, kościół Nawiedzenia NMP na Ślęży został przekazany pod opiekę rzymsko-katolickiej Parafii w Sulistrowicach, jako czwarty kościół pomocniczy.


Rok 2013:

 1. 20 lutego 2013 r. uzyskaliśmy wpis do księgi wieczystej nieruchomości na Ślęży, która od tej pory stała się własnością Archidiecezji Wrocławskiej. W związku z tym musieliśmy zebrać cały komplet dokumentacji m. in. umowy prawne, od archeologów, konserwatora zabytków, wcześniejszy projekt remontu kościoła, zezwolenia na prowadzenie budowy.
 2. W pierwszym kwartale 2013 r. zabezpieczyliśmy przed zawaleniem ściany szczytowe świątyni oraz naruszone, na skutek prac archeologicznych w latach 2004 - 2006 fundamenty i statykę kościoła, a także ołtarza głównego i chóru.
 3. W lipcu 2013 r. wykonaliśmy kompleksową dokumentację techniczną kościoła, wieży konstrukcji stalowej stropu w nawie głównej oraz ratunkowych grodzic zabezpieczających kościół przed katastrofą budowlaną.
 4. We wrześniu 2013 r. wykonaliśmy dokumentację elektryczną, następnie podłączyliśmy świątynię do sieci energetycznej.
 5. W październiku 2013 r. odnowiliśmy i zabezpieczyliśmy zabytkowe schody oraz mur oporowy wokół kościoła. Do tej pory schody porastała roślinność, rozsadzając je od środka, a na murze rosły drzewa.
 6. Również w październiku 2013 r. ustawiliśmy nefrytowy ołtarz polowy i lektorium wraz z drewnianym daszkiem, zabezpieczającym przed deszczem i słońcem, tak by móc swobodnie celebrować Mszę Św., która odtąd była odprawiana na schodach przed kościołem w każdą niedzielę i święta.
 7. W grudniu 2013 r. wykonaliśmy konstrukcję stalową pod płytę stropową. Zamontowaliśmy stalowe grodzie zabezpieczające skarpę, na której spoczywa zabytkowy granitowy ołtarz oraz chór. Na ten cel udało się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 65 tys. zł.
 8. Ponadto w grudniu 2013 r. udało się uratować ołtarz główny kościoła.

Rok 2014

 1. Z początkiem 2014 r. przygotowaliśmy medale wybite w srebrze (próba Ag 0,999 potwierdzona Świadectwem Badania) na rzecz ratowania kościoła na Ślęży, następnie rozpoczęliśmy ich sprzedaż.
 2. W marcu 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek o dotację w programie "Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków" na rzecz remontu Kościoła na Ślęży, i przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 43 tys. zł przyznaną przez Burmistrza Pana Stanisława Dobrowolskiego oraz Radę Miasta i Gminy Sobótka na remont wieży kościoła na Ślęży.
 3. W kwietniu 2014 r. rozpoczęliśmy prace związane z renowacją wieży widokowej, która będzie dostępna dla zwiedzających. Ustawiliśmy rusztowanie przed położeniem nowych krokwi na dachu oraz blachy tytanowo-cynkowej, następnie nowymi cegłami klinkierowymi uzupełniliśmy zmurszałe cegły. Ponadto przygotowaliśmy materiały na położenie płyty żelbetowo - szklanej na konstrukcji stalowej.
 4. Ponadto w kwietniu 2014 r. zabezpieczyliśmy wykopaliska archeologiczne przed rozpadem, m. in. uzupełniliśmy bramę wejściową średniowiecznego zamku oraz absydy pierwotnego kościoła romańskiego z XII wieku. Równolegle trwały prace związane z renowacją wieży widokowej kościoła na Ślęży.
 5. W maju 2014 r. na zewnątrz kościoła ustawiliśmy ławki, ufundowane przez leśników z Miękini, aby wierni mogli uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach. Ponadto zakupiliśmy 120 mkw płyt granitowych na posadzkę kościoła.
 6. W czerwcu 2014 r. chcąc zabezpieczyć się przed aktami wandalizmu, zamontowaliśmy kamery wewnątrz oraz na zewnątrz świątyni.
 7. W lipcu 2014 r. wykonaliśmy oświetlenie podziemnych reliktów, wzmocniliśmy również konstrukcję schodów ołtarza. Na konstrukcji stalowej położyliśmy blachę oraz zbrojenie.
 8. 10 sierpnia 2014 r. w ołtarzu kościoła na Ślęzy zamontowaliśmy 7 ikon - Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie NMP, Narodzenie Jezusa, Cud w Kanie Galilejskiej, Ukrzyżowanie Jezusa . Zmartwychwstanie, Ostatnia Wieczerza. Są to repliki ikon bizantyjskich z XII w.
 9. Pod koniec sierpnia 2014 r. zabezpieczyliśmy przed osuwaniem się, skarpę pod kościołem poprzez nasadzenie ok. 100 krzewów jałowca i kosodrzewiny.
 10. 11 września 2014 r. zakończyliśmy betonowanie stropu wewnątrz świątyni. Prace w bardzo trudnych warunkach - na szczycie Ślęży, na wysokości 718m ! wykonała firma Sanbet. Przed rozpoczęciem geodeci wypoziomowali posadzkę kościoła oraz przygotowano teren pod pompę do betonu. Następnie kilkunastometrowym rękawem przetransportowano płynny beton na wysokość kościoła. Na stropie świątyni całość siatki stalowej została zawibrowana. Zużyliśmy ponad 48 ton betonu! Po zakończeniu prac teren przed kościołem został wyrównany, posprzątany oraz została posiana trawa.
 11. 15 września 2014 r. wybraliśmy projekt ołtarza soborowego do kościoła na Ślęży, którego autorem jest rzeźbiarz Jerzy Bokrzycki. Ołtarz w postaci krzewu gorejącego będzie wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast mensa ołtarzowa - z hartowanego szkła.
 12. 22 września 2014 r. zakończyliśmy ostatni etap prac betoniarskich wewnątrz kościoła - zabetonowanie konstrukcji stalowej schodów przed ołtarzem głównym. Na ten cel zużyliśmy 10 ton betonu płynnego. Prace zafundował sponsor - firma Sanbet.
 13. Niedziela 28 września 2014 r. na zawsze zapisze się w naszej pamięci gdyż o godz. 14.00 odbyła się pierwsza po 10-ciu latach, historyczna Msza Święta wewnątrz kościoła na Ślęży. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób.
 14. 4 października 2014 r. w miejscu, w którym pierwotnie znajdował się Krzyż Misyjny - przed głównym wejściem do Kościoła na szczycie Ślęży - został postawiony nowy. Pierwszy krzyż został wzniesiony w XVII wieku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został zniszczony przez nieznanych sprawców, obecnie zaś znajduje się wewnątrz świątyni. Po latach krzyż powrócił na swoje historyczne miejsce.
 15. Na początku listopada 2014 r. ustawiono konfesjonał podarowany przez Siostry Nazaretanki z Wrocławia. Ponadto siostry ofiarowały stacje drogi krzyżowej, która zostanie umieszczona na bocznej, prawej ścianie kościoła.
 16. 14 listopada 2014 r. wykonaliśmy nowe granitowe schody prowadzące do podziemi. Wkrótce podziemia zostaną udostępnione dla zwiedzających.
 17. 20 listopada 2014 r. zakończyliśmy prace związane z remontem zakrystii. Wykonaliśmy m. in. osuszanie, tynkowanie, malowanie, konserwację zabytkowego portalu oraz misę „lavabo", a także renowację witrażowych okien. Ponadto zakupiliśmy zabytkowe, dębowe meble liturgiczne oraz wykonaliśmy instalację elektryczną wewnątrz zakrystii.
 18. 22 listopada 2014 r. zostały ukończone prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnątrz całego kościoła na Ślęży (oświetlenie podziemi, wieży, ołtarza, wejścia do kościoła, prezbiterium, nawy głównej oraz zakrystii, w której znajduje się tablica rozdzielcza). Ponadto zakupiliśmy i zamontowaliśmy nagłośnienie, w tym 7 głośników, wzmacniacz oraz mikrofony.
 19. 24 listopada 2014 r. ukończyliśmy prace budowlane przy renowacji wieży widokowej. Wymieniliśmy - na dębowe - wszystkie okna i drzwi prowadzące na wieżę kościoła oraz na galerii. Wykonaliśmy też renowację zabytkowych schodów, konstrukcji stalowej oraz balustrady. Ściany wieży uzupełniliśmy nowymi tynkami i pomalowaliśmy. Przy wejściu na szczyt wieży wykonaliśmy nowy podest oraz nową podłogę na całej galerii widokowej z desek dębowych o grubości 6 cm. Odrestaurowaliśmy metalową barierkę, drewnianą poręcz oraz krzyż i cegły na szczycie wieży. Całość została zaimpregnowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków we Wrocławiu.
 20. 8 grudnia 2014 r. odbył się odbiór wieży przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 21. Pod koniec 2014 r. do nagłośnienia kościoła podłączyliśmy organy Johanusa.
 22. Na przełomie 2014 / 2015 r. na ścianie frontowej kościoła zamontowaliśmy - wcześniej zniszczone - tablice informacyjne, przedstawiające historię świątyni na Ślęży w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Rok 2015

 1. W Sylwestrowej Mszy Świętej na szczycie Ślęży uczestniczyło ponad 200 osób. Na żywo w internecie oglądało nas ok. 400 osób.
 2. Pod koniec stycznia 2015 r. nagraliśmy film opowiadający historię odbudowy Kościoła na szczycie Ślęży.
  10 lutego 2015 r. zamontowaliśmy metalową balustradę przy zabytkowych schodach prowadzących do świątyni.
 3. 15 lutego 2015 r. na frontowej ścianie kościoła zawiesiliśmy nowy banner oraz tablice informacyjne przedstawiające historię kościoła w trzech językach
 4. 20 lutego 2015 r. rozpoczęliśmy prace związane z ułożeniem granitowej posadzki wewnątrz kościoła. Spośród zniszczonych XVII wiecznych zabytkowych płyt udało nam się odzyskać i odrestaurować ok. 20%. Zostały one umieszczone w przedniej części kościoła (pod chórem) - w miejscu, w którym nie były prowadzone badania archeologiczne - oraz przy wejściu do zakrystii. Pozostałą część posadzki uzupełniliśmy nowymi płytami granitowymi.
 5. 24 lutego 2015 r. w miejscu starych, spróchniałych drzwi do zakrystii zamontowaliśmy nowe, wykonane z drewna dębowego
 6. 28 lutego 2015 r. odrestaurowaliśmy zabytkowy portal nad drzwiami wejściowym do zakrystii oraz misę lavabo. Zakrystia została osuszona, odgrzybiona oraz pomalowana.
 7. 1 marca 2015 r. zakończyliśmy prace związane z nagłośnieniem w całym kościele oraz oświetleniem w podziemiach i na wieży.
 8. 5 marca 2015 r. w jednej z nisz ściany bocznej zamontowaliśmy herb Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego - patrona odbudowy kościoła na Ślęży.
 9. 10 marca 2015 r. Rozpoczęliśmy montaż promienników grzewczych. Ponadto obok wzmacniacza umieściliśmy rozdzielnicę, a w tylnej części kościoła - licznik prądu.
 10. 12 marca 2015 dla zwiększenia bezpieczeństwa zwiedzających w podziemiach świątyni wykonaliśmy chodnik. Do jego części wykorzystaliśmy zniszczone płyty posadzki. Przy ścieżce zwiedzania - w najważniejszych historycznie miejscach - zamontowaliśmy tablice informujące.
 11. 15 marca 2015 r. na chórze powiesiliśmy nowy obraz przedstawiający Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny - patronkę kościoła. Organy Johanusa zostały podłączone do nagłośnienia sieciowego.
 12. 20 marca 2015 r. wymieniliśmy - na dębowe - wszystkie okna i drzwi prowadzące na wieżę kościoła oraz na galerii. Wykonaliśmy też renowację zabytkowych schodów, konstrukcji stalowej oraz balustrady. Ściany wieży uzupełniliśmy nowymi tynkami i pomalowaliśmy.
 13. 25 marca 2015 r. przy wejściu na szczyt wieży wykonaliśmy nowy podest oraz nową podłogę na całej galerii widokowej z desek dębowych o grubości 6 cm. Odrestaurowaliśmy metalową barierkę, drewnianą poręcz oraz krzyż i cegły na szczycie wieży. Całość została zaimpregnowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków we Wrocławiu.
 14. W marcu 2015 r. w związku z dużą wilgocią panującą na szczycie Ślęży udrożniliśmy wentylację kościoła (powstałą jeszcze w XIX wieku) oraz zainstalowaliśmy mechaniczną wentylację osuszającą podziemia. Konstruktorzy kościoła na Ślęży już w XIX w. mieli świadomość surowych warunków atmosferycznych - w tym wilgoci - panujących na szczycie Ślęży. W związku z tym zamontowali otwory przepływu powietrza wewnątrz ścian świątyni. Dotarliśmy do dokumentacji konstrukcji kościoła z tamtego okresu, następnie udrożniliśmy pierwotną wentylację - naprawiliśmy uszkodzoną część poszycia dachu, przez którą woda spływała po ścianach oraz wewnątrz murów powodując zawilgocenie (m.in. ścianę nad głównym ołtarzem). Następnie w odpowiednich miejscach udrożniliśmy otwory wentylacyjne wewnątrz i na zewnątrz świątyni, po czym zabraliśmy się za osuszenie, uzupełnienie ubytków oraz malowanie ściany ołtarzowej.
  Pod koniec marca 2015 r. zainstalowaliśmy mechaniczną wentylację osuszającą podziemia świątyni. Dzięki temu, mimo wilgotnego mikroklimatu panującego na szczycie Ślęży, wewnątrz kościoła nie czuć już nieprzyjemnego zapachu stęchlizny, a wilgotność utrzymuje się na dobrym, niskim poziomie.
 15. 10 kwietnia 2015 r. zakończyliśmy malowanie wnętrza kościoła. Po uprzednim osuszeniu pomalowana została frontowa ściana ołtarzowa, a także okiennice oraz tylna część kościoła.
 16. 15 kwietnia 2015 r. odrestaurowaliśmy i zaimpregnowaliśmy części drewniane: kolumny podtrzymujące chór, posadzkę i balustradę chóru, drzwi i schody prowadzące na wieżę, oraz posadzkę tarasu galerii widokowej.
 17. 17 kwietnia 2015 r. zakończyliśmy prace związane z ułożeniem granitowej posadzki wewnątrz kościoła. Ponadto zamontowaliśmy szklaną płytę, przez którą można podziwiać relikty pierwotnego kościoła z XII w. oraz średniowiecznego zamku z XIV w.
 18. 27 kwietnia 2015 r. Radio Rodzina gościło Księdza dra Ryszarda Staszaka - gospodarza kościoła na Ślęży, proboszcza Parafii w Sulistrowicach, oraz Pana Andrzeja Szawana - byłego Starosty Powiatu Wrocławskiego.
  1 maja 2015 r. Metropolita wrocławski Abp Józef Kupny rekonsekrował i poświęcił kościół na szczycie Ślęży. W uroczystościach uczestniczyło setki Dolnoślązaków. Główne uroczystości poprzedziły występy zespołu ludowego „Dolnoślązacy" oraz „Zayazd" – Bożeny i Lecha Makowieckich z Gdyni. Artystów słuchało setki osób, które na szczyt góry dowoził specjalny autobus. Uroczystość była transmitowana na żywo w Radiu Rodzina oraz online przez stronę internetową www.sleza.info
 19. W związku ze śmiercią 7 maja 2015 r. w wieku 91 lat Ojca bpa Józefa Pazdura, który oprócz realizacji wielu zadań duszpasterskich był ściśle związany ze Ślężą, w naszej parafii odbyły się Msze Święte w intencji Ś.P. Biskupa.
 20. 14 maja 2015 r. rozpoczęliśmy II etap odbudowy kościoła na Ślęży, tj. osuszenie, odgrzybienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych kościoła, uzupełnienie ubytków, odwodnienie podestów na zabytkowych schodach, a także wykonanie izolacji i ogrzewania.
 21. 29 maja 2015 r. odbył się pierwszy w powojennej historii kościoła ślub na szczycie Ślęży
 22. 20 czerwca 2015r. w ramach „Nocy kościołów" odbyło się wieczorne nabożeństwo w kaplicy w Sulistrowiczkach oraz nocne na szczycie Ślęży
 23. Pod koniec czerwca 2015 r. w kościele na Ślęzy odbył się koncert hip-hopowy ks. Jakuba Bartczaka
  W niedzielę, 16 sierpnia 2015 r. po Mszy Św. odbył się koncert wrocławskiego zespołu N.O.E. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock.
 24. 13 sierpnia 2015 r. naszą wspólnotę parafialną i kościół na Ślęzy odwiedził Ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego, wraz z Ks. Abp. Józefem Kupnym – Metropolitą Wrocławskim, zaproszonymi gośćmi oraz redaktorami.
 25. 30 sierpnia 2015 r. zakończyliśmy prace kamieniarskie przy odwodnieniu zabytkowych murów krużganków, ułożyliśmy płyty na pierwszej platformie schodów oraz odnowiliśmy podesty na schodach kościoła na Ślęży. Wykorzystaliśmy w tym celu płyty posadzki kościoła, zniszczone podczas prac archeologicznych.
  Z początkiem września 2015 r. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski skierował do pracy duszpasterskiej w Sulistrowicach Ks. mgra Jakuba Bartczaka – wikariusza, wspaniałego duszpasterza młodzieży.
 26. 10 września 2015 r. zabezpieczyliśmy fundamenty kościoła przed wodami opadowymi. Dotychczas podczas każdej burzy setki hektolitrów wody dostawało się pod fundamenty kościoła.
  26 września 2015 r. odbyło się "Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej" z okazji Światowych dni młodych oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski na Wrocławskiej górze Tabor (Ślęży).
 27. 11 października 2015 r. w Sulistrowicach odbył się Dzień Papieski. Modlitwa, koncert, kremówki, konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Spotkanie miało na celu przybliżyć postać Ojca Świętego.
 28. 5 listopada 2015 r. prace związane z zabezpieczeniem ściany wschodniej kościoła na Ślęży zostały zakończone. Ubytki frontowej ściany zewnętrznej zostały uzupełnione specjalną zaprawą konserwatorską Trass-Kalk Fugenmörtel. Ryzyko związane z samowolnym wypadaniem kamieni, które stwarzały zagrożenie dla odwiedzających kościół turystów zostało zażegnane.
 29. 7 listopada 2015 r. zakończyliśmy prace budowlane przy fugowaniu zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian wieży widokowej.
 30. 11 listopada 2015 r. w kościele na Ślęży - w pierwszej bocznej nawie ołtarzowej - została zainstalowana kopia obrazu Matki Bożej Jana III Sobieskiego wraz z nastawą ołtarzową, ufundowaną przez ś.p. Sługi Bożego JE Ks. Biskupa Józefa Pazdura.
 31. 14 listopada 2015 r. w drugiej nawie kościoła zainstalowaliśmy obraz Matki Bożej Ślężańskiej "Zobtenberg Madonna", o której istnieniu w tym miejscu przed II Wojną Światową wspomniał ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii, orędownik na rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego podczas wizyty w kościele na Ślęży.
 32. 15 listopada 2015 r. po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna" w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii.
  Pod koniec listopada 2015 r. rozpoczęliśmy prace związane z zabezpieczeniem murów zewnętrznych kościoła od strony zachodniej, północnej i południowej, a także prace stolarskie na chórze. W chwili obecnej w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi prace zostały zawieszone do wiosny.
 33. Z początkiem grudnia 2015 r. rozpoczęliśmy prace nad projektem wymiany rynien oraz rur spustowych w kościele na Ślęzy. Projekt obejmie również odbudowę i wzmocnienie zewnętrznych ław fundamentowych oraz murów krużganków podtrzymujących statykę kościoła, zapobiegających przed jego osiadaniem na skarpie.
 34. W chwili obecnej, w związku z brakiem funduszy na kolejne etapy prac, przygotowujemy dokumentację w sprawie dotacji na dalszy remont świątyni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce.
 35. W niedzielę 15 listopada po Mszy Św. o godz. 14.00 w kościele na Ślęży odbył się się program patriotyczny „Bóg, honor, ojczyzna" w wykonaniu naszych dzieci. Była to okazja do zgłębienia historii.W noc wigilijną 24 grudnia 2015 o godz. 24.00 zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie Ślęży. Przed Mszą Św. o godz. 23.30 wystąpi wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd. Grupa muzyczna wykonuje utwory z gatunku christian rock / pop.
 36. 10 grudnia 2015 r. na bocznej ścianie zamontowaliśmy telebim, na którym turyści zwiedzający kościół mogą obejrzeć historię odbudowy kościoła, relację z rekonsekracji oraz pozostałych koncertów i uroczystości, które miały miejsce w kościele na Ślęży. Podczas Mszy projektor służy do wyświetlania wersów pieści i psalmów na cały rok liturgiczny.
 37. W noc wigilijną 24 grudnia 2015 o godz. 24.00 w kościele na szczycie Ślęzy odbyła się uroczysta Pasterka. Przed Mszą Św. o godz. 23.30 wystąpił wrocławski zespołu N.O.E z repertuarem kolęd. Pasterka w Strzegomianach odbyła się o godz. 21.00, w Sulistrowiczkach (przy płonącym ognisku pasterskim) o godz. 22.00.
 38. W kościele na szczycie Ślęzy planowana jest Msza Św. Sylwestrowa 31 grudnia 2015 o godz. 22.00, wraz z powitaniem nowego 2016 roku.

Rok 2016

Raport przeprowadzonych prac i wydatki w 2016 r:

 1. Rok 2016 rozpoczęliśmy od uroczystości Sylwestrowej w kościele na Ślęży. We Mszy Św. udział wzięło ok. 1500 osób. To była najwyżej położona i może najhuczniejsza impreza sylwestrowa w archidiecezji. Występ zespołu NOE, darmowa grochówka oraz szmpan.
 2. 10 lutego 2016 r. przed kościołem na Ślęzy zamontowaliśmy pomnik upamiętniający 1050 rocznice Chrztu Polski. Rzeźba przedstawiająca Chrystusa Frasobliwego wykonana została z piaskowca. Pomnik przedstawia przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku.
 3. 20 marca 2016r. w niedziele Palmową nasza parafia współorganizowała Dzień Młodzieży we wrocławskiej w katedrze.
 4. Na początku maja 2016 r. zabezpieczyliśmy strop wieży kościoła na Ślęży przed zamakaniem. Trzpień z piaskowca podtrzymujący krzyż świątyni został pokryty blachą miedzianą. Operacja obejmowała ustawienie rusztowań, zakup materiału, robociznę, transport oraz impregnację cegieł.
 5. 10 maja 2016 r. zainstalowaliśmy nowe drzwi ewakuacyjne wraz z wykonaniem łuków z cegły klingierowej od zakrystii mieszczącej się na północnej ścianie kościoła.
 6. Pod koniec maja 2016 r. w ołtarzu głównym kościoła zamontowaliśmy zamówione w Poznaniu Tabernakulum, przedstawiające Chrystusa Zmarstychwstałego oraz Ducha Świętego.
 7. W czerwcu 2016 r. w nawie głównej kościoła umieścilismy rzeźbę przywieziną z Zakopanego przedstawiającą św. Jakuba, którą wykonał artysta Andrzej Bukowski.
 8. W czerwcu 2016 r. zorganizowaliśmy 4 dniowy wyjazd dla pięćdziesięciorga dzieci z parafii do Wadowic Zakopanego i Krakowa.
 9. W lipcu 2016 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży ugościliśmy prawie 100 pielgrzymów z Kolumbii oraz Australii.
 10. Do Krakowa na Światowe Dni Młodych z ziemi Ślężańskiej wyruszyła grupa około 40 pielgrzymów na spotkanie z Papieżem, pełnili tam funkcje wolontariuszy.
 11. Pod koniec lipca 2016 r. zakończyliśmy prace budowlane związane z zabezpieczeniem północnej ściany zewnętrznej elewacji kościoła na Ślęży – rusztowania, fugowanie kamieni, uzupełnienie ubytków specjalną zaprawą konserwatorską.
 12. 1 sierpnia 2016 r. zamontowaliśmy ławki oraz parasole wokół świątyni.
 13. 10 sierpnia 2016 r. wykonaliśmy zatwierdzony przez konserwatora zabytków oraz Starostwo we Wrocławiu - projekt techniczny przypór podtrzymujących główne ściany schodów do kościoła.
 14. 20 sierpnia 2016 r. zamontowaliśmy oświetlenie zewnętrzne wieży widokowej oraz elewacji kościoła na Ślęży.
 15. 1 września 2016 r. przy kościele na Ślęzy została zamontowana scena koncertowa wykonana z drewna świerkowego.
 16. 9 września 2016 r. na Ślęży odbyły się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował minister Krzysztof Szczerski. Odsłonięta została tablica pamiątkowa.
 17. We wrześniu 2016 r. na wieży kościoła zainstalowaliśmy lunetę widokową, przez którą podziwiać można panoramę ziemi Ślężańskiej i okolic.
 18. 20 września 2016 r. na Ślęzy miało miejsce Spotkanie Młodych „W górę serca", które przyciągnęło ok. 1500 młodych osób.
 19. W pierwszy weekend listopada 2016 r. ponad 100 młodych ludzi uczestniczyło w rekolekcjach „Duchowa Siłownia".
 20. Od kwietnia do listopada 2016 r. trwały prace budowlane związane z zabezpieczeniem południowej ściany zewnętrznej elewacji oraz murów oporowych kościoła na szczycie Ślęży. Prace zabezpieczające polegały m. in. na fugowaniu kamieni oraz uzupełnieniu ubytków specjalną zaprawą konserwatorską.
 21. Na początku grudnia 2016 r. zamontowaliśmy grzewczą lampę gazową wewnątrz kościoła.
 22. W grudniu 2016 r. ok. 100 osób uczestniczyło w rekolekcjach „Duchowa Siłownia".
 23. W grudniu 2016 r. zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem ściany przy schodach prowadzących do kościoła na Ślęży. Prace polegały na zabezpieczeniu pilastrami żelbetowymi zagrożonego przed katastrofą budowlaną miejsca. Zużyto 90 ton betonu. Prowadząc prace przy pilastrach stwierdzono bardzo zły stan techniczny sklepienia łukowego, na którym opiera się drugi podest spocznikowy. Dalsze etapy prac ze względu na okres zimowy oraz trudne warunki atmosferyczne zostały zawieszone. Wczesną wiosną planujemy dokończyć prace zabezpieczające zabytkowe sklepienie, znajdującego się obecnie pod schodami.
 24. W noc wigilijną 24 grudnia 2016 r. o godz. 24.00 w kościele na Ślęzy, przy płonącym ognisku odbyła się Patriotyczna Pasterka "Zwycięstwo światła nad ciemnością. Siła jest w Bogu". We Mszy wzięło udział 150 osób.
 25. Nowy Rok na Ślęży przywitało prawie 3 tys. osób.

Wydarzenia parafialno-ewangelizacyjne w roku 2016:

 1. 13 lutego 2016 r. po południowej modlitwie Anioł Pański nasz Metropolita Wrocławski Abp Józef Kupny odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce od Ojca Świętego Franciszka, informujący że O Jacek Kiciński ze Zgromadzenia Ojców Klaretynów we Wrocławiu otrzymał nominację na biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej.
 2. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbyły się w dn. 28 luty-02 marca 2016 r. Rekolekcje poprowadził wychowawca Seminarium Metropolitalnego we Wrocławiu ojciec duchowny ks. dr Arkadiusz Kruk
 3. 18 marca br o godz. 19.00, wyszliśmy z Nabożeństwem drogi krzyżowej która przeszła szlakiem żółtym z Przełęczy Tąpała na szczyt Ślęzy do kościoła Nawiedzenia N.M. Panny
 4. 20 marca 2016r. w niedziele palmową, nasza parafia współorganizowała Dzień Młodzieży we wrocławskiej w katedrze, na który przybyło około 1500 młodzieży z całej Archidiecezji o godz, 15.00 została odprawiona Msza św z procesją z palmami dla młodzieży pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego.
 5. 3 kwietnia 2016 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyło się przekazanie dla Archidiecezji Wrocławskiej Symboli Światowych Dni Młodzieży, oraz całonocna Adoracja Relikwii Światowych Dni Młodzieży, Nocne Czuwanie w kościele na Ślęży odbyło się przy udziale wspólnot młodzieżowych z Wrocławia i Świdnicy.
 6. W Niedzielę Dobrego Pasterza 17.04.2016 r. gościliśmy w naszej parafii ks. prof. Józefa Swastka z Wrocławia oraz kleryków Wyżnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Henrykowie. Ksiądz profesor wygłosił prelekcje związaną z 1050 Rocznicą Chrztu Polski a klerycy opowiedzieli o swoim powołaniu do kapłaństwa i życiu codziennym w Seminarium Duchownym
 7. 1 Maja 2016 r. wspominaliśmy Pierwszą Rocznice Rekonsekracji Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Slęży, uroczystości przebiegły według następującego planu: 1 maja o godz. 12.00 w kościele w Sulistrowiczkach odbyła się uroczystość odpustowa. Tego samego dnia o godz. 14.00 w kościele na Ślęży została odprawiona Msza Św. w intencji Miłośników Ziemi Ślężańskiej oraz pielgrzymów którzy przyszli z pielgrzymka ludzi pracy. Obu Uroczystościom przewodniczył Ks. bp Jacek Kiciński,Wikariusz Generalny Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu.
 8. 15.05.2016 r. Odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dziewięciorga dzieci z naszej parafii.
 9. Ukazała się książka autorstwa ks. prałata Ryszarda Staszaka pt. „Angelus Silesius i mistyka w cieniu Ślęzy".
 10. 05.06.2016 r. gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej księdza misjonarza z Brazylii.
 11. 8.07.2016 r. Z okazji Światowych Dni Młodzieży, w naszej parafii gościliśmy grupę ponad stu Kolumbijczyków, siedemdziesięciu pielgrzymów z Meksyku, 20 Kanadyjczyków, pielgrzymi odwiedzili kościoły na Ślęży i w Sulistrowiczkach. W programie były Msza św. na szczycie góry o godz 11.00, u Matki Bożej Dobrej Rady koronka do Miłosierdzia Bożego, grochówka plebana, ognisko, śpiewy i zabawy.
 12. Do Krakowa na Światowe Dni Młodych, z ziemi Ślężańskiej wyruszyła grupa około 40 pielgrzymów do na spotkanie z papieżem, pełnili tam funkcje wolontariuszy.
 13. 7 sierpnia gościliśmy w naszej parafii Pana Jana Budziaszka współorganizatora koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha" oraz członka zespołu „Skaldowie", który podzielił się muzycznym świadectwem wiary.
 14. Dnia 9 września 2016 r. na szczycie Ślęży odbyły się uroczyste obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski. W tym dniu na polanie na Ślęży, w namiocie odbyła się sesja naukowa „Rola Dolnego Śląska w budowaniu państwowości w Polsce". Ponadto została poświęcona płyta pamiątkowa wykonana przez Jerzego Bokszyckiego, artystę rzeźbiarza, upamiętniająca złączenie Kościoła z Narodem. Do wydarzenia przygotowywaliśmy się poprzez cykl wykładów oraz koncertów. W uroczystości, w zastępstwie Prezydenta RP. wziął udział minister Krzysztof Szczerski, a także zaproszeni goście z Polski i z zagranicy. Program uroczystości 1050 Rocznicy Chrztu Polski 09.09.2016 na Ślęży był następujący: 9.25 – 9.55 koncert Lecha Makowieckiego, 10.00 – 11.20 Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego Abp Józefa Kupnego 11.30 -13.30 wręczenie odznaczeń oraz sesja naukowa 13.30 Poświęcenie figury Ślężańskiej Najśw., Maryi Panny Król. Pokoju oraz odsłonięcie i poświecenie pamiątkowej tablicy 14.00 Zakończenie uroczystości.
 15. 17.09.2016 odbyło się Spotkanie Młodych Archidiecezji Wrocławskiej na Ślęży, Śląskiej Górze Tabor, p.t. „Sursum Corda" Przybyło 1500 młodych ludzi, w programie były: koncerty, wykłady, atrakcje kulinarne.
 16. Podczas Jubileuszu 20 lecia Pielgrzymki Redakcji i Czytelników Tygodnika Katolickiego „Niedziela" na Jasnej Górze wśród wyróżnionych przez redakcję znalazł się kapłan z diecezji wrocławskiej Ks. dr Ryszard Staszak proboszcz z Sulistrowic Kapłan odebrał wyróżnienie medal „Mater Verbi" z rąk Lidii Dudkiewicz redaktor naczelnej „Niedzieli. Jego staraniem został odbudowany z ruin kościół na Ślęzy. który nie tylko przyciąga turystów ale też przyciąga młodzież.
 17. 40-lecie Wrocławskiego Szczepu Harcerek i Harcerzy „Leśni" Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbyło się w ośrodku kultury i sztuki chrześcijańskiej w Sulistrowiczkach.
 18. Odbyły się Młodzieżowe weekendowe rekolekcje pt. „Duchowa Siłownia". Udział w nich wzięło ok. 150 młodych osób z całej Archidiecezji. Rekolekcje prowadził o. Mariusz Simunicz redemptorysta.
 19. 11 listopada 2016 gościliśmy w naszej parafii kleryków II roku Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
 20. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbyły się od 18 XII -21.XII. 2016 r , prowadził Ks. dr Tobiasz Matkowski notariusz Sądu Metropolitalnego we Wrocławiu.
 21. Odprawiliśmy Patriotyczną pasterka na Ślęży – Zwycięstwo Światła nad Ciemnością – Słowo Stało się Ciałem Boże Narodzenie przy płonącym ognisku pasterskim, Sulistrowiczkach oraz na Ślęży. Przy udziale Drużyny Harcerskiej.
 22. Msza Św. Sylwestrowa na szczycie góry Ślęży na zakończenie Starego Roku 2016r. i powitanie Nowego Roku 2017

 


 

Zobacz galerię odbudowy


UWAGA: Do poprawnej transmisji zalecana jest aktualna wtyczka Adobe® Flash® Player >>

Aktualności

Sprawozdanie z życia parafii w 2017 roku
22 grudzień 2017

Przedstawiamy raport z prac, które udało się wykonać w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [ ... ]

Pasterka 2017 i Msza Sylwestrowa na Ślęży
08 grudzień 2017

W noc wigilijną 24 grudnia 2017 r. o godz. 24.00 zapraszamy do udziału w Pasterce w kościele na szczycie  [ ... ]

11 listopada koncert patriotyczny na Ślęży
12 listopad 2017

11 listopada o godz.14.00 na Górze Ślęzy odbyła się uroczysta Msza św. w Intencji naszej Ojczyzny. Po M [ ... ]

Zapraszamy na "Nocne Spotkanie Młodzieży w Sobótce...
29 listopad 2017

Maciej Rajfur / Gość Niedzielny cne spotkanie w Sobótce to doskonała okazja, by dać się wyszaleć m [ ... ]

Napisali o nas:

  Radio Rodzina - 7 sierpnia 2017
  Sylwester na Ślęży 2017 - Gość Niedzielny
  Gość Niedzielny - 10 stycznia 2016
  gazetadolnyslask.pl - 25 stycznia 2015
  Tygodnik Niedziela - 21 grudnia 2014
  Radio Rodzina - 4 grudnia 2014
  Gość Niedzielny - 10 sierpnia 2014
  Tygodnik Niedziela - 1 grudnia 2013
  Gość Niedzielny - 17 listopada 2013
  Gość Niedzielny - 28 lipca 2013
  Gazeta Wyborcza - 13 czerwca 2013
  Gość Niedzielny - 7 kwietnia 2013
  Gazeta Wrocławska - 22 luty 2013
  Tygodnik Niedziela - nr 34/2012
  Tygodnik Niedziela - 21 sierpnia 2011